Home

IHS betekenis ziekte

IHS = Institute of Health Sciences Op zoek naar algemene definitie van IHS? IHS betekent Institute of Health Sciences. We zijn er trots op om het acroniem van IHS in de grootste database met afkortingen en acroniemen te vermelden. In de volgende afbeelding ziet u een van de definities van IHS in het Engels: Institute of Health Sciences Betekenis IHS. Wat betekent IHS? Hieronder vind je 8 betekenissen van het woord IHS. Je kunt ook zelf een definitie van IHS toevoegen. 1: 5 1. IHS. IHS is een monogram dat geregeld gebruikt wordt op katholieke voorwerpen. Dit monogram kwam op in de hoge middeleeuwen Sikkelcelziekte is een vorm van erfelijke bloedarmoede. Sikkelcelziekte ontstaat door een verandering in het erfelijk materiaal. Sikkelcelziekte is vanaf de geboorte aanwezig, maar kenmerken kunnen ontstaan vanaf een leeftijd van 4-6 maanden. Bij sikkelcelziekte is er iets mis met de rode bloedcellen IHS is een monogram dat geregeld gebruikt wordt op katholieke voorwerpen. Dit monogram kwam op in de hoge middeleeuwen.IHS vindt men bijvoorbeeld terug op kerkgevels, biechtstoelen, bidprentjes, kazuifels en altaardwalen.. Het monogram IHS is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters (ΙΗΣΟΥΣ): Iota, Eta en Sigma

Ik weet niet waarom, maar opeens was het nodig om bij de andere ramen te kijken wat daar in het bovenste deel te zien was. Bij het raam bij het doopvont waren dat de letters IHS (afkorting voor Jezus, of voor 'in dit teken zult gij overwinnen') en het Christusmonogram Dit is verkeerd gegraveerd en moet 'IHS' zijn. In het midden staat binnen een parelovaal en een ovaal een kruis waarvan de verticale balk verticaal gearceerd is en de horizontale balk horizontaal

IHS definitie: Institute of Health Sciences - Institute of

 1. Vier belangrijke zaken. Als onderdeel van het project is een slim gepersonaliseerd en interactief herstelbevorderend systeem (IHS) ontworpen. Zestigplussers (vooral die leeftijdscategorie wordt in het ziekenhuis opgenomen) krijgen de mogelijkheid om via dat systeem hun eigen herstel te bevorderen
 2. i hate statistics week correlatie correlatie betekent alleen maar dat een verandering in de ene variabele met een verandering in de andere variabele gepaard Aanmelden Registreren Aanmelden Registrere
 3. Van eletriptan werden alle fase III-onderzoeken, waaronder ook niet-gepubliceerde, beschikbaar gesteld door de fabrikant.12 Zes daarvan, met 3.224 patiënten, voldeden aan de insluitcriteria van de onderzoekers, zoals gerandomiseerd dubbelblind en placebogecontroleerd onderzoek, IHS-criteria, enkelvoudige migraine-aanval, uitgangswaarde van de hoofdpijn matig-ernstig

Voor mensen in zorg bij een Specialistische GGZ instelling in psychische nood, van alle leeftijden, waar opschaling / intensivering van zorg op korte termijn (binnen 24 tot 72 uur) nodig is om opname te voorkomen of te verkorten. Spits biedt aanvullende zorg, naast de intensivering van zorg door de eigen behandelaar Hier vind je de beste samenvattingen om te slagen voor Gezinsbenadering en systeemtheorie op de Hogeschool van Amsterdam. Er zijn o.a. samenvattingen, aantekeningen en oefenvragen beschikbaar. Ook vind je op Stuvia diverse samenvattingen voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening op de Hogeschool van Amsterdam. 38 Zoekresultaten. 4

ziekte die door een parasiet wordt veroorzaaktGevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/1059 IHS zijn ook de eerste drie letters van het Griekse woord (IHSOYS) dat Jezus betekent. Een andere verklaring is In hoc signo wat staat voor In dit teken zult gij overwinnen. IHS kan men ook vinden op kerkgevels, biechtstoelen en bidprentjes en het monogram werd in het verleden veel gebruikt door de welgestelde katholieke orde der Jezuïeten IHS-criteria voor migraine zonder aura (2018) hoofdpijnaanvallen die (onbehandeld) 4-72 uur duren; minstens twee van de volgende vier kenmerken: eenzijdige pijn; kloppende pijn; matige of heftige pijn; verergering bij lichamelijke activiteit; plus minstens een van de volgende twee kenmerken: misselijkheid; overgevoeligheid voor licht en gelui Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts. Een aura in de neurologie is het geheel van meestal kortdurende verschijnselen die het begin van een epileptische of migraineaanval vormen. Voluit spreekt men ook over een aura epileptica of epileptische aura. Zij is niet hetzelfde als een prodroom, dat als symptoom de ontwikkeling van een ziekteaanval. De International Headache Society (IHS) maakt onderscheid tussen episodische (incidentele) en chronische spanningshoofdpijn. Van de episodische spanningshoofdpijn wordt gedefinieerd als het optreden van spanningshoofdpijn gedurende minimaal één en maximaal 14 dagen per maand gedurende een periode van drie maanden

Betekenis IH

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken Europa AEX Euronext Amsterdam BRU Euronext Brussels PSE Euronext Paris LIS volgens IHS Markit. De uitbraak van Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus,. Betekenis van de naam Ignatius In de zomer van 1556 wordt Ignatius ernstig ziek. Op 31 juli 1556 overlijdt hij in Rome, 64 jaar oud. Op afbeeldingen van Ignatius van Loyola als Jezuïet is dikwijls het 'IHS'-monogram te zien. Dit staat voor 'In Hoc Signo vinces',.

covid-19: crisis management during the pandemic i-care: the safety of the people who work for and with us as a core value mental health and resilience during covid-1 Cephalalgia betekent: pijn in het hoofd, een hoofd-pijn. Cephalea, hoofdpijn, is een onderdeel van cephalalgia en behoort tot het vakgebied van de neurologie. Neurologen zijn een onderdeel van de groep cephalalgia-deskundigen en dit artikel is bedoeld om de dialoog tussen de cephalal-gia-deskundigen te bevorderen Wie zijn wij ? Bangla bari is opgericht in 2014 en verenigt een groep vrijwilligers: wij ondersteunen, organiseren, coördineren en inspireren acties om de armoede in Bangladesh te bestrijden en de leefbaarheid in het land te vergroten.. Wat doen wij ? Geld schenken aan goede doelen is prima, maar het verwijdert ons soms van wie we zijn. Mensen hebben ook behoefte om zich verbonden te voelen. De dienstensector in de VS, de grootste consumentenmarkt ter wereld, is volgens IHS Markit, dat de maandelijkse PMI-gegevens samenstelt, ook gekrompen in februari. Een van de redenen daarvoor was een vermindering van nieuwe activiteiten in het buitenland, omdat klanten minder bestelden vanwege de wereldwijde economische onzekerheid en de uitbraak van het coronavirus, aldus IHS Markit Betekenis kerkelijke symbolen, ook symbolen op kerkhoven en begraafplaatsen IHS: Monogram op het hart van een kruis. IHS staat voor: Jesus hominum slavator = bidden bij ziekte en andere gevaren. De knoop staat voor het gebed Ave Maria.

Sikkelcelziekte Erfelijkheid

Het Griekse 'arthron' betekent 'gewricht'. Artritis is dus een ontsteking van het gewricht. (IHS) (IHS, 2004). De criteria zijn: 1. waarschuwingsfase (prodromale fase) 2. aurafase een ziekte. Het weten van de exacte diagnose is niet doorslaggevend om de belastbaarheid t Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters | Wet BEZAVA; Algemene Verordening Gegevensbescherming | AVG; Bekijk het complete overzicht ; CAO updates. CAO VVT 2019-2021 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg; CAO Metalektro 2018-2020; CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2019-2021 * | CAO Kleinmetaal; CAO Schoonmaak 2019. In Nederland is functionele buikpijn een veelgebruikte term in de eerste- en tweedelijnszorg om buikpijn aan te duiden die niet voldoende verklaard wordt door somatische of psychiatrische ziekte. De De NVK-richtlijn Functionele buikpijn bij kinderen (2015) 14 maakt gebruik van de Rome III-criteria voor functionele buikpijn

IHS - Wikipedi

1 De IHS-emblemen op Delflandse boerderijen toen het Latijn de plaats van het Grieks overnam in de katholieke kerk, bedacht men aangepaste betekenissen, zoals 'In Hoc Signo' (= 'in dit teken [nl. van het kruis] zul je overwinnen'), Door ziekte sterk vermagerd preekte Duyst voor de Delvenaren meer door zijn houding dan met woorden den hoofdpijn - geen voorbijgaand onschuldig ziekte­ beeld, gezien de kenmerkende cerebrale vaatafwijkingen, die gepaard kunnen gaan met levensbedreigende compli­ caties. Door de toenemende kwaliteit van beeldvormende leerpunten • Primaire of idiopathische peracute, ernstige hoofdpij Cephalalgia betekent: pijn in het hoofd, een hoofd-pijn. Cephalea, hoofdpijn, is een onderdeel van cephalalgia en behoort tot het vakgebied van de neurologie. Neurologen zijn 'een onderdeel' van de groep cephalalgia-deskundigen en dit artikel is bedoeld om de dialoog tussen de cephalalgia-deskundigen te bevorderen

Patroonheiligen (Beschermheiligen) Heiligen hebben in het leven van de gelovigen twee functies. Op de eerste plaats dienen zij als voorbeeld. Hun levenswijze was zo inspirerend dat ik er als gelovige een voorbeeld aan neem. In hen herken ik mijn eigen levensideaal. Ik wil mij graag met hen identificeren. Of hun voorbeeld helpt mij bij het. Dit betekent dat er een uiterst grondige opwerking moet worden gedaan bij een persoon met donderslaghoofdpijn om er zeker van te zijn dat er niets ernstigers aan de hand is. Met andere woorden, primaire thunderclap-hoofdpijn is een diagnose van uitsluiting - al het andere moet eerst worden uitgesloten Deze lijst van Latijnse spreekwoorden en uitdrukkingen geeft een alfabetisch overzicht van beroemde of vaak gebruikte begrippen, spreekwoorden en uitdrukkingen in het Latijn.Inbegrepen zijn namen van verenigingen, instituties en begrippen, van letterkundige werken en van werken van beeldende kunst, alsook opschriften, titels, eretitels, motto's, wapenspreuken, zinspreuken en lijfspreuken Betekenis van de naam Ignatius In de zomer van 1556 wordt Ignatius ernstig ziek. Op 31 juli 1556 overlijdt hij in Rome, 64 jaar oud. Op afbeeldingen van Ignatius van Loyola als Jezuïet is dikwijls het 'IHS'-monogram te zien. Dit staat voor 'In Hoc Signo vinces',.

Vaak betekent dit dat hij2 op dat moment gemiddeld drie tot zeven dagen extra als gevolg van hun ziekte. Dikwijls blijven mensen met migraine wel op het werk aanwezig, maar zijn ze minder productief; als de onderliggende ziekte voldoet aan de IHS criteria. 1. Dit betekent dat het aanvaarden van een baan die leidt tot een vooruitgang in inkomen minder wordt ontmoedigd door het verlies aan subsidie, waardoor de zogenaamde armoedeval kan worden voorkomen. Op dit moment is de marginale druk uit hoofde van de IHS voor alleenstaanden veel hoger dan voor meerpersoons-huishoudens Op dit moment staan de Duitse merken aan kop. Samen verkochten ze 4,7 miljoen auto's in 2013, en dat is 60 procent van de wereldwijde luxe automarkt (bron: IHS Automotive). Dat betekent een groei van 38 procent sinds 2007. Gemiddeld groeide de autoverkoop in die jaren wereldwijd met 21 procent Daarom definieert de International Headache Society (IHS) de ziekte 'migraine met aura' als het ooit hebben gehad van twee of meer aanvallen van migraine met een aura, en de ziekte 'migraine.

Ik heb een droom - Geertekerk Utrech

Stanislaus Kostka sj. Stanislaus is een jongen van Poolse adel, geboren op 28 oktober 1550 op slot Rostków, in de buurt van Warschau. Hij wordt vernoemd naar de Heilige Bisschop Stanislaus van Krakau. Zijn vader, John Kostka, is senator van het koninkrijk Polen; zijn moeder is Margaret de Drobniy Kryska. Zijn jeugd onderscheidt zich door een. Clusterhoofdpijn: Aanvalsgewijze, hevige bonzende of stekende hoofdpijn rondom het oog of temporaal, 15 tot 180 minuten durend, met bewegingsdrang. De aanvallen gaan in tegenstelling tot migraine bijna nooit gepaard met misselijkheid en/of braken. De aanvallen treden op in clusters van enkele weken tot maanden Deze toegenomen maatschappelijke betekenis en de relatieve onbekendheid van wat patiëntenorganisaties nu precies doen, zijn beide aanleiding geweest voor dit onderzoek. De probleemstelling van dit onderzoek betreft de vraag naar het strategisch gedrag van kalegorale patiëntenorganisaties in de Nederlandse gezondheidszorg en naar de verklaring hiervan Kunstmatige intelligentie is veel meer dan een gadget, in ieder geval als het gaat om auto's. Het hoofdprincipe is veiligheid - van de bestuurder en alle andere weggebruikers - hen met uiterste oplettendheid in de gaten houden. Zelfs kleine menselijke zwakheden als concentratieonderbrekingen worden gecompenseerd

Video: De Benedictusmedaille heeft duiveluitdrijvende krachten

Vijf MKB bedrijven en Radboudumc ontwikkelen helende

Statistiek IHS 2 - i hate statistics - StudeerSne

 1. Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken Europa AEX Euronext Amsterdam BRU Euronext Brussels PSE Euronext Paris LIS zei econoom Joe Hayes van IHS Markit. een ziekte waardoor de dikke darm chronisch ontstoken raakt
 2. Zwavelzuur (H2SO4) is een kleurloze, olieachtige vloeibare chemische verbinding, oplosbaar in water met warmteafgifte en corrosief voor metalen en weefsels. Het verbrandt hout en de meeste organische stoffen bij contact, maar het is onwaarschijnlijk dat er brand ontstaat
 3. 1 Stand van zaken Vestibulaire migraine Roeland B. van Leeuwen, Tjasse D. Bruintjes en Herman Kingma Recentelijk zijn de criteria gepubliceerd voor het stellen van de diagnose vestibulaire migraine. De diagnose is gebaseerd op een voorgeschiedenis van migraine en aanvallen van draaiduizeligheid, die niet gepaard hoeven te gaan met de bekende hoofdpijn
 4. ing and defence.
 5. Om te beginnen met het economische beeld: de inkoopmanagersindexen (PMI's) voor de Europese Unie, belangrijke graadmeters voor economische activiteit, kenden eind maart de grootste daling ooit. Alle belangrijke PMI's kwamen onder de 50 uit, wat krimp betekent. De PMI voor dienstverlening daalde van 52,6 naar 28,4, het laagste niveau in 22 jaar

Triptanen en hun plaats in de aanvalsbehandeling van mig

 1. Ook ziekte van hodgekinlymfoom. 6.6 betekenis voorgeschiedenis. Veel alcohol of roken is grotere kans >40 op kanker. Bij mensen uit de tropen (suriname enzo) moet ook gekeken worden naar tuberculose enoz. 6.7 betekenis van de anamese. hoe lang al aanwezig? Na 3-4 weken verder onderzoek plaatsvinden. Langzame groei moet worden gedacht aan.
 2. of meer 'intuïtief.
 3. ante verschijnsel, maar één van de klachten
 4. Avondklok en/of horeca-vergelijkbare maatregelen beperken uw openingstijden. In andere landen mogen alleen essentiële goederen verkocht worden. Gaan bedrijven daaraan niet kapot is de oorzaak wellicht het gevolg van een erge ziekte: blind vertrouwen in uw overheid die velen hun veiligheid, gezondheid en nu voortbestaan hebben toevertrouwd
 5. Grafzerkje was een ietwat losse verzameling van enthousiaste begraafplaatsfanaten die bezoeken organiseerden naar funerair interessante plaatsen in binnen- en buitenland. Zij namen op individuele basis ook initiatieven om waardevolle grafmonumenten van de ondergang te redden door het restaureren en / of het overnemen van verlopen concessies
 6. In meer dan 95% van de gevallen gaat iemand met hoofdpijn niet naar de huisarts. 1. , 2. , 11. , 12. Zelfs chronische, recidiverende hoofdpijn is in de meerderheid van de gevallen geen reden om de huisarts te bezoeken: slechts 25 tot 50% van de migraine-patiënten is bekend bij de huisarts en slechts 1 van de 6 patiënten met spanningshoofdpijn

Acute psychiatrie - Altrech

VERSCHIJNT: 22 mei 2020 Hans Carpay houdt zich ruim twintig jaar met migraine bezig. In Migraine ís geen hoofdpijn beschrijft hij, aan de hand van ervaringen uit zijn praktijk, hoe hij in de loop. Hyperhidrose kan leiden tot angst (om geroken te worden of zweetplekken te hebben) en/of schaamte, en kan verminderd zelfvertrouwen met sociale beperking tot gevolg hebben. Soms treedt als complicatie eczeem, huidverweking of secundaire infectie op. Bij zweethanden is er soms last bij het vasthouden van voorwerpen

Samenvattingen Gezinsbenadering en systeemtheorie

Duizeligheid is een vaak gehoorde klacht die vele verschillende betekenissen kan hebben. Het behoort tot de meest voorkomende klachten, Bij de ziekte van Menière is er een trias van episodische draaiduizeligheid, de IHS 2004), 3. 1 van de volgende symptomen gedurende 2 of meer aansluitende aanvallen De Center for Epidemiologic Studies Depression scale (CES-D) is een instrument waarmee de omvang van depressieve symptomen goed kan worden vastgesteld. Het is een zelfbeoordelingsvragenlijst met 20 items. De totaalscores variëren tussen 0 en 60, waarbij een hogere score meer depressieve symptomen betekent Ernstig zieke patiënten die in een depressie verzeild raken, hebben een verhoogde kans op overlijden in de 2 jaren die daarop volgen. Dit ontdekten Duitse onderzoekers van de universiteit van Gottingen die onderzoek deden naar depressie onder patiënten met kanker, hart-, long-, spijsverterings- en bloedziekten

WONINGPROFIEL IHS-ONTVANGERS 83 HUURPRIJS 83 WOONVORM EN BOUWPERIODE 84 ene kant vooral de aandacht richten op de betekenis van de huurtoeslag voor de inkomensvorming en -(her)verdeling: inkomensterugval door werkloosheid of ziekte, arbeidsongeschiktheid of zorgbe-hoevendheid te matigen De betekenis van Johannes de Doper. Bernardinus introduceerde het Jezus-monogram IHS (zie in het orgel). Zij genas wonderbaarlijk van een ernstige ziekte (na drie jaar schijndood te hebben gelegen). Zij wisselde bijzondere genaden af met kloosterstichtingen en mystieke geschriften Vroeg of laat krijgt elke vrouw ermee te maken: de menopauze of overgang. Deze fase duurt gemiddeld 6 tot 13 jaar. Een periode waarin vrouwen uiteenlopende gevoelens en klachten hebben. Het gebruik van bio-identieke hormonen zou de oplossing kunnen zijn

Parasitair - 7 definities - Encycl

Van Goor: Belangrijk onderdeel van het IHS, het interactief herstelbevorderend systeem, is het voorspellen van wat de patiënt graag wil op basis van algoritmen en kunstmatige intelligentie. Dit zelflerende analysesysteem maakt het mogelijk dat het persoonlijke advies aan betekenis blijft winnen en er ook in het algemeen extra kennis wordt opgedaan die ook voor toekomstige patiënten. Dit betekent dat ze niet te wijten zijn aan een specifieke oorzaak. Spanningshoofdpijn ontstaat niet vanwege een andere ziekte zoals een hoofdletsel, een stofwisselingsziekte of chronische medicatie - deze pijn heeft een specifieke oorzaak en wordt daarom als een secundaire hoofdpijn geteld Hoe vaak door geneesmiddelen veroorzaakte hoofdpijn voorkomt, kan alleen worden geschat als gevolg van onvoldoende studies. Wetenschappers gaan ervan uit dat ongeveer 0,2 tot 1 procent van de bevolking eraan lijdt, in Duitsland zouden dat 800.000 mensen zijn

Christelijke symbolen, betekenis en herkomst

Migraine verwoord: verhaal patiënt cruciaal voor diagnose

Communicatie. Een specifiek doel van de richtlijn is om de communicatie van zorgverleners met kinderen en hun ouders te verbeteren; bij een optimale arts-patiëntrelatie past op de persoon afgestemde uitleg en informatie over SOLK, waaronder het frequent voorkomen en de goede kans op herstel De woordenlijst wordt door de redactie van Minerva continu geüpdatet. De recentste online versie van dit handige boekje kan u hier als pdf downloaden (door te klikken op de cover). Statistische analyse van de discriminerende waarde van een test, namelijk het vermogen van de test om een onderscheid te maken tussen gezonde en zieke personen. De. Wholly Science: definities, synoniemen en beschrijvingen. Geschreven door allround wetenschapper Dr. Johan Oldenkamp, grondlegger van Wholly Science. Deze webpagina bevat de definities, synoniemen en beschrijvingen van achtereenvolgens God, de Christus, Hemel, Jezus, goden en de Duivel Studies Imitrex SC. Niet exhaustieve lijst van studies betreffende injecteerbare sumatriptan (Imitrex sc) als behandeling voor een clusterhoofdpijnaanval. Dit deel is meer wetenschappelijk. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op

Aura (symptoom) - Wikipedi

CAVO. Commissie Aansluitingen Vooropleidingen (TW) CAZ. Plan Campus Aan Zet. CBA. Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorzieningen. CBAP. Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing, in Groningen; voor alle aankomende studente nerudova straat gevelstenen en jan neruda. Barokke architectuur in Nerudova straat. In de Nerudova-straat en Uvoz-straat in Praag prijken barokke paleizen naast herenhuizen, waar vroeger de gegoede burgerij van Praag woonde. Nu zijn er in deze straat veel restaurants, een enkele winkel, hotels en overheidsgebouwen Nog nooit eerder reden er in de Verenigde Staten oudere personenauto's en bestelwagens rond dan vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van adviseur IHS Markit, waarbij een gemiddelde leeftijd van 12,1 jaar werd geregistreerd. Dat was twee maanden meer dan het jaar voordien

Spanningshoofdpijn: Oorzaken, Therapie - Welzijn - 202

vrijdag in week 32 door het jaar (even jaren) Uit de tweede brief van Johannes 4-9. Christus is voor de christen de enige weg tot God langs de mensen om. Dat wij elkaar liefhebben is daarom van het grootste belang. Aan de basis hiervan ligt de menswording van Gods Zoon. Dierbaren, ik was zeer verheugd te merken dat verscheidene van uw kinderen. Dit betekent dat voortaan het inkomen van inwonende ouders en inwonende kinderen van 23 jaar en ouder volledig meetelt. De leeftijdsgrens van 23 jaar is gekozen, omdat de Regering het redelijk vindt een deel van de inkomsten van thuiswonende kinderen tot en met de leeftijd waarop vaak nog gestudeerd wordt, buiten beschouwing te laten De IHS Markit-analyse laat zien dat de digitale reclame-markt voor 66% afhankelijk is van data en dat het gebruik van data 90% van de jaarlijkse groei in de digitale reclamemarkt aandrijft. als dit betekent dat de content gratis toegankelijk is. Hoe ga je om met zieke werknemers:.

In vergelijking met de voorspelling van het IMF dat Guyana volgend jaar een economische groei van 86 procent zal registreren, gelooft IHS Markit dat politieke instabiliteit in het land het veel waarschijnlijker maakt dat de economie van het land met ongeveer 30 procent zal groeien. Een ExxonMobil-olieplatform betekent dat de patiënt de uitoefening van de betreffende sport zou moeten staken. Een onderzoek naar aanvalsbe - handeling met sumatriptan-neusspray bij voetballers toonde dat de hoofdpijn na 2 h was verdwenen bij 71% van de aanvallen met aura, en zelfs bij 90% van de aanvallen zonder aura.9 De meeste aanvallen verbeterden al binnen 5-10 minuten Aandachtsgebieden. algemene neurologie. hoofdpijn. acute/ic neurologie. Studie & opleiding. 1993-2000 studie geneeskunde aan de universiteit in Leiden. 2000-2007 Promotieonderzoek naar Uitlokkende factoren bij migraine. 2007-2013 specialisatie neuroloog LUMC Leiden. 2013-heden neuroloog in het ETZ en onderzoeker Verzuim op werk door hormonale disbalans. Overgangsklachten, menstruatieklachten, problemen met de zwangerschap zijn bij vrouwen vaak redenen tot onnodig verzuim. Jammer, want door middel van goede voorlichting en adequate diagnostiek is hier vaak goed iets aan te doen. Care for Women zet de cijfers voor u op een rij. Verzuim tijdens de overgang en wat betekent het om migraine te hebben? Wat is migraine? Migraine is lelijker dan dit plaatje. Het is ^ellendig, raadselachtig en onvoorspelbaar _ volgens neuroloog Joost Haan en publicist Frans Meulenberg: ^een ziekte die je lam kan slaan _ (p.10) [10]. En auteur Mariëtte Baarda stelde recent: Ik wil solo leven - niemand hoeft er getuige va