Home

CR afkorting medisch

Calorische restrictie, een vermindering van voedselinname. Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met CR of met CR in de titel . Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van CR inzichtelijk te maken Betekenis van afkorting CR: 'complete remissie'. CR complete remissie. Zie oo

Cr: Symbool voor het chroom (chromium) element uit het periodiek systeem. CR: 1: Calorie restrictie. 2: Complement receptor. Craniaal: Met betrekking tot, of in de richting van, de schedel (cranium). Cranium: De uit twee delen bestaande schedel, de aangezichtsschedel en hersenschedel. CrAZ: Cliëntenraad academische ziekenhuizen. CRD: Centrale RIAGG-dienst. Creatin CR. Click Rate, het percentage van de bezoekers dat op een advertentie klikt. Hoe hoog dit is ligt aan de plaatsing, relevantie en hoe mooi de link-banner is Synonym met: Click Through Rate, CTR. Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

CR: Bestrijding van de bereidheid: CR: Bevestiging Review: CR: Bewijs van inschrijving: CR: CAD kamer: CR: Cadet verordening: CR: Cajal-Retzius: CR: Calorie beperking: CR: Capital Records: CR: Casino Royale: CR: Caulfield Records: CR: Cedar Rapids, IA, Verenigde Staten: CR: Cedar River: CR: Cel Relay: CR: Center scheidsrechter: CR: Centrale Ray: CR: Centrale regio: CR: Centrale regio: CR: Certificatie vereiste: CR Afkorting Betekenis(sen) CARA: Chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen: CBG: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: CCD: Central core disease CCSVI: Chronische cerebro-spinale veneuze insufficiëntie: CF: Cystische fibrose: CHT: Congenitale hypothyreoïdie: CIAB: Chronische idiopathische axonale polyneuropathie CMH: Centraal Militair Hospitaal: CM afkortingen die worden toegepast op de afdeling Cardiologie van het Catharina Ziekenhuis: AAA aneurysma aorta abdominalis ACS acuut coronair syndroom(=OAP) AF atriumfibrilleren AFL atriumflutter AL antero lateral AML anterior mitral leaflet (voorste mitralisklepblad) AO aorta AOI.

CR - Wikipedi

  1. 1: Artsenvereniging voor biologische en natuurlijke geneeskunde. 2: Artsenvereniging tot bevordering van de natuurgeneeskunde. Natuurgeneeskunde is een vorm van geneeskunde die een fundamenteel vertrouwen heeft in het zelfgenezend vermogen van de mens
  2. ologie begint met een Engelse vertaling waarna de Nederlandse verklaring van de medische term wordt gegeven. Je kunt medische termen en afkorting opzoeken door gebruik te maken van de alfabetische index
  3. Veelgebruikte medische termen met hun betekenis Een aantal woorden dat in de volgende tabel staat wordt niet alleen gebruikt in de medische wereld maar ook daarbuiten. Veel woorden zijn afgeleid van het Latijn of Grieks. Vaak worden er afkortingen gebruikt
  4. Belangrijke betekenissen van OCHA/CR De volgende afbeelding toont de meest gebruikte betekenissen van OCHA/CR. U kunt het afbeeldingsbestand downloaden in PNG-indeling voor offline gebruik of per e-mail verzenden naar uw vrienden.Als u een webmaster bent van een niet-commerciële website, aarzel dan niet om de afbeelding van OCHA/CR-definities op uw website te publiceren
  5. CR - Cliëntenraad CRM - Customer Relations Management CRAZ - Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen CS - Concern Staf CSP - Centrum voor Specialistische Psychotherapie => werd: CPJ CTG - College Tarieven Gezondheidszorg CTI - Critical Time Intervention CVA = Cerebro Vasculair Accident CvP - Centrum voor psychiatri
  6. Medische eenheden en conversies Opmerking: definities van concentratietermen zoals molariteit, molaliteit, osmolariteit, dichtheid, alsmede omrekeningsformules, zijn te vinden op een eigen pagina met concentratieformules.. De meeste medische concentratietermen zijn voldoende duidelijk: mg/L is milligram per liter, pg/dL is picogram per deciliter, enzovoorts

CR: crème: creme: AMP: ampoule: ampul: SUSP: suspension: suspensie, in vloeistof fijngemaakt onoplosbaar poeder: SUPP: suppositoire: zetpil: INJ: injection: injectie: SC: sous-cutané: onderhuids: IM: injection intra musculaire: intramusculair, in de spier: IV: injection intra veineuse: intraveneus, in de ader: CR VAG: crème vaginale: vaginaalcreme: APPL: application: toepassing: PO: par voie orale = per o Narcolepsie is een slaap- en waakstoornis met slaapaanvallen overdag. Hierbij heeft men aanvallen van onbedwingbare slaap, waarbij ook vaak de spieren verslappen. Een aanval treedt soms op bij hevige emoties, zoals lachen of schrikken. Behandeling. Methylfenidaat werkt opwekkend en voorkomt zo slaapaanvallen

CRP staat voor C-reactief proteïne (Eng: C-reactive proteïn ). Het is een acutefase-eiwit, dat wordt aangemaakt in de lever, waarna het in het bloed komt. Dit eiwit wordt snel aangemaakt: binnen zes tot acht uur nadat er een ontsteking is ontstaan is de hoeveelheid al flink toegenomen Maagzuursecretieremmers tussen vraag en aanbod. Politici die de dure maagzuursecretieremmers uit het verzekeringspakket willen halen, gaan in tegen de wens van de patiënten. Die voelen er immers weinig voor om met het slikken te stoppen. Voor pleitbezorgers van vraaggestuurde zorg is dat een lastig gegeven.

Betekenis van CR - medische afkortin

Immunology CR abbreviation meaning defined here. What does CR stand for in Immunology? Get the top CR abbreviation related to Immunology CCK, COPD, OGGT, K-cell, HbA1.in de dagelijkse praktijk kom je heel wat medische afkortingen tegen. Is het niet in een status van een patiënt of in een verwijzing, dan is het wel in de medische literatuur 1 Latijnse afkortingen medische receptuur UITGEBREID. Jaar 1 (mbo) Link voor email / website. Link naar overhoring, zonder bewerk/reactiemogelijkheid (ELO) Open met deze code de oefening in miniTeach. Twitter Facebook Google+ LinkedIn. Code: 4yz3. aa = ana, van elk a.c. = ante coenam, voor de maaltijd a.d. = auris dexter, rechter oor a.s. = auris.

Afkortingen en woorden uit de geneeskunde en biochemie

CR - 9 definities - Encycl

Wat betekent CR? -CR definities Afkorting Finde

Download: Afkortingen in de cardiologie 123 4F Tetralogie van Fallot Aangeboren hartafwijking 6 MWT 6 minutes walk test 6 minuten loop test. Afstand die patiënten in 6 minuten wandelen maximaal kunnen afleggen. De afstand is sterk gerelateerd aan ernst en prognose van hartfalen (de normaalwaarde voor een gezonde oudere patiënt is ongeveer 650 meter). A [ Wat is CRT? Bij een gezond hart trekken de linker- en de rechterkamer van het hart tegelijkertijd samen. Bij patiënten met hartfalen loopt de prikkel die de hartkamers laat samentrekken vaak ongelijk over de beide kamers. De hartkamers trekken dan ongelijk samen, waardoor de hartslag minder krachtig wordt en het hart minder bloed weg kan pompen CRP is een afkorting die staat voor C-reactief proteïne. Het gaat hierbij over een eiwit dat aan wordt gemaakt in je lever en dit wordt vervolgens weer afgegeven aan je bloedbaan. Als je een ontsteking hebt, dan neemt de hoeveelheid CRP in je bloed flink toe (binnen zes-acht uur)

Lijst van afkortingen in de geneeskunde - Wikipedi

Medisch Centrum Sint Martens Latem - Kniechirurgie, heupchirurgie, rugchirurgie. Kneeclinic, hipclinic, spineclinic. Kliniek voor knie, heup en rug operaties. Woordenboek & afkortingen | Medisch Centrum Late Gezondheidsverklaring. Bent u gezond genoeg om een rijbewijs te halen of uw rijbewijs te verlengen? Dit beoordeelt het CBR met de Gezondheidsverklaring. Deze vult u zelf in. Op deze manier weet u zeker dat u veilig de weg op gaat. Bij Uw situatie leest u wanneer u een Gezondheidsverklaring moet invullen

Chemische elementen alfabetisch gerangschikt. Alle chemische elementen van het periodiek systeem gesorteerd op alfabet. en fysische gegevens, milieueffecten en gezondheidsaspecten. De tabel hiernaast bevat de scheikundige elementen van het periodiek systeem, gerangschikt in alfabetische volgorde. Het eerste element is Actinium en het laatste. CRP bindt aan fosfolipide van bacteriën en lichaamseigen cellen. Bij deze binding wordt het complement systeem geactiveerd. Dit systeem zorgt dat fagocyten naar het ontstoken weefsel komen en de kapotte lichaamscellen of bacteriën in zich opnemen en opruimen.. Ongeveer 6 tot 8 uur na het ontstaan van de ontsteking zal het CRP in het bloed meetbaar verhoogd zijn Diagnostiek bij Atalmedial tijdens de coronaperiode. Van patiënten krijgen we de vraag of, tijdens de coronaperiode, nog gewoon bloed wordt afgenomen door Atalmedial. Hieronder informeren wij u hierover

Index A - Medisch woordenboek Gezondheidsplein

Medisch MM woordenboek: very good partial response (VGPR) Een VGPR is minder goed dan een CR. Een VGPR wordt gedefinieerd als meetbaar M-proteïne in het plasma en de urine bij immunofixatie maar niet bij elektroforese, of een afname van het M-proteïne in het plasma met 90% of meer en een hoeveelheid M-proteïne in de urine van minder dan 100 mg per 24 uur AVRT Atrio-ventriculaire reentry-tachycardie. AVSD Atrio-ventriculair septum defect. Ao Aorta AoI Aortainsufficiëntie AoS Aortaklepstenose BIVAD Bi-ventriculair assist device. BMI Body Mass Index BMS Bare metal stent Biv-ICD Bi-ventriculaire ICD. CABG Coronary artery bypass chirurgie CARTO 3-dimensionaal electro-anatomisch mapping systeem H en P: medische steno voor anamnese en lichamelijk, de eerste klinische evaluatie en onderzoek van de patiënt. Dan, waar staat DD voor in. Spierarbeid. Het is bekend dat spierarbeid bij gezonde mensen verhoogde CK-activiteit in het serum kan veroorzaken. Deze 'post-exercise hyperCKemia' is sterker bij mannen dan bij vrouwen,4 bij inspanning van langere duur,5 na lokale belasting van spiergroepen en na excentrische spierarbeid (waarbij de spier verlengd wordt tijdens de contractie).4 6 De verhoogde activiteit wordt gewoonlijk.

Pat is de medische afkorting voor: patiënt. Een pathogeen is een ziekteverwekkende stof, waaronder de micro-organismen. Ped. is het medisch voorvoegsel voor: kinderen betreffend. Een pees is een sterk en elastisch bindweefsel dat spieren aan botten hecht. In de vingers bijvoorbeeld zitten geen spieren Juridisch woordenboek. Een lijst met gebruikte afkortingen in de het juridisch gebied Kalodiki E, Lattimer CR, Azzam M, Shawish E, Bountouroglou D, gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. De richtlijn geeft aanbevelingen over de begeleiding en behandeling van patiënten met varices, diepe veneuze ziekte en ulcus cruris anatomicalterms.info terminologie anatomie afkortingen mm. aa. vv. nn. pl. ggl. nc. tr. fs. clc. g

Interpretatie. Om beschadigingen van de hart of skeletspier te detecteren kan de concentratie creatinekinase in het bloed bepaald worden. De hoogte van de creatinekinase waarden is dan een maat voor de beschadiging aan spiercellen. Er bestaan 3 soorten creatinekinase: CK-MB (hartspier type) CK-MM (skeletspier type) CK-BB (hersenen type) Het. In plaats van 'retard' kan er bijvoorbeeld ook 'MGA' (Met gereguleerde afgifte), 'MVA' (Met vertraagde afgifte) of 'slow release' op het medicijndoosje staan. Tabletten van dit type kunt u niet zomaar breken of vermalen. Vraag altijd aan uw apotheker of u een medicijn mag breken of dat u hem in één stuk moet innemen.Dit kan de.

zijn klieren waar de afscheiding gevormd wordt door kleine deeltjes uit de kiemcellen; bijv. de gewone zweetklieren van de huid en de zogklieren; vgl. apocriene klieren, endocrien, exocrien en klieren Wat is de betekenis van chromium? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 10 betekenissen van het woord chromium. Door experts geschreven

Veelgebruikte medische termen en hun betekenis Mens en

Welkom bij de Cliëntenraad van UWV. Wij zijn een afvaardiging van UWV-klanten. Als cliëntenraad evalueren wij de dienstverlening van UWV. We doen - gevraagd en ongevraagd - verbetervoorstellen Handelsweg 14 9482 WE Tynaarlo info@brillenglazen.com 050 - 211 36 71 KvK-nummer: 72489367 btw-nummer: NL 8591.27.540B-0 Hoogtechnologisch medisch laboratorium. Meer dan 1500 tests op stalen. Uw garantie op snelle en betrouwbare resultaten. Labo Medische Analyse. Voor al uw vragen over Covid-19 PCR klik hier For all questions Covid-19 PRC click here Pour toutes questions Covid-19 PCR cliquez ici. levodopa/ carbidopa vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Zowel in de vroege als in de late fase van de ziekte van Parkinson is levodopa meestal het middel van eerste keus. In de vroege of ongecompliceerde fase (Hoehn & Yahr stadium 1 tot 2) zijn levodopa-combinatiepreparaten en dopamine-agonisten ongeveer even werkzaam bij de behandeling van motorische symptomen

Wat betekent OCHA-CR? -OCHA-CR definities Afkorting Finde

Percutane Transluminale Angioplastiek (PTA) is bedoeld om de vernauwing(en) in uw bloedvat op te heffen. Een PTA is een behandeling op de röntgenafdeling, waarbij de bloedvaten eerst zichtbaar worden gemaakt door middel van contrastvloeistof Medische apparatuur en benodigdheden (5047-MD) Medische implantaten (3842-IM) Medische Orthotics & Prosthetics (5999-OP) Medische Dienbladen & Gereedschap (3841-TT) Metalen distributeurs (5085-MT) Metaalbewerking & lassen (3469-MS) Metaalproductie - Gieten en smeden (3312-MP) Forceren (3469-MT) Metropolitan Transit Authorities (4111-MT B. ( scheikunde), ( element) symbool voor het scheikundig element boor / borium met atoomnummer 5, een metalloïde. ( informatica), ( afkorting) het symbool voor byte, het kleinste adresseerbare gedeelte van een computergeheugen. ( medisch) het symbool voor een bepaalde bloedgroep. ( materiaalkunde) het symbool voor de zachtheid van een potlood radiografie (medische films) raken steeds meer bekend onder de radiografie-aanbieders in de medische gemeenschap. agfa.com The ability to send and have access to digital images from remote locations, eliminate the need for a developer, film, or file room, and the reduction in time, space requirements and cost ar Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for

Medisch Centrum Sint Martens Latem - Kniechirurgie, heupchirurgie, rugchirurgie. Kneeclinic, hipclinic, spineclinic. Kliniek voor knie, heup en rug operaties. Vanaf 18/05 rapporteert het laboratorium een bijkomende eGFR-waarde, namelijk de CKD-EPI. Deze waarde is, net zoals de MDRD, een maat voor de glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) (medical films) that are becoming more widely known among radiography providers in the medical community. agfa.com De mogelijkheid om toegang te hebben tot digitale beelden en ze te versturen vanaf externe locaties elimineert de noodzaak aan een ontwikkelaar, film, of archiefkamer, en de besparingen op gebied van tijd

Het Medisch Centrum Willem Tell is gevestigd in de Willem Tellstraat 17 te Epe. Dhr CR Andeweg, huisarts,praktijkeigenaar en huisartsopleider Mw A Niehoff, huisarts (werkzaam op donderdag en vrijdag) DB/EH/SA/LR/AN =afkortingen huisartsen . 10 KWALITEI De CR2032 knoopcel batterij is een lithium batterij van 3 Volt. Deze is ook bekend als BR2032, DL2032 of 2032. De CR2032 heeft een doorsnede van 20mm en een dikte van 3,2 m Hartinfarct. Een hartinfarct kan zich plotseling voordoen, als een donderslag bij heldere hemel. Toch is die indruk misleidend, want een hartinfarct is een fase in het sluipende ziekteproces van slagaderziekte.In het begin merkt iemand daar weinig of niets van, maar er gebeurt van alles in het lichaam Every day. At ICU Medical, we consistently and reliably provide you the IV therapy products you need to provide the quality of care your patients deserve. See how our needlefree, intuitive closed system transfer devices can help you cost-effectively comply with USP <800> guidelines Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen. Door te zorgen voor een betere informatiedoorstroming verbetert CoZo het zorgproces. Het platform is gegroeid vanuit een open visie op de zorg van.

Fysicon creëert ze. Onze EVOCS webapplicatie is onder zorginstellingen de meest geaccepteerde manier om medische beelden en rapporten uit te wisselen. Snel, veilig en eenvoudig. Overal en op elk gewenst moment. Het is een bewezen technologie: EVOCS online beelduitwisseling wordt sinds 2004 (inter)nationaal gewaardeerd De afkorting CR staat simpelweg voor Clincher Road en betreft de velgrem wielset. Ik heb met deze black beauties ongeveer 400 kilometer gereden. Hier heb ik best van genoten De hippe Lenco CR-620 DAB+ wekkerradio heeft verschillende, handige functies. De wekker is voorzien van een 2.8 inch kleurendisplay met dim functie. Dankzij DAB+ ontvang jij al jouw favoriete radiozenders in digitale kwaliteit. Ook beschikt de CR-620 over een alarm en snooze functie De hippe Lenco CR-620 DAB+ wekkerradio heeft verschillende, handige functies. De wekker is voorzien van een 2.8 inch kleurendisplay met dim functie. Dankzij DAB+ ontvang jij al jouw favoriete radiozenders in digitale kwaliteit. Ook beschikt de CR-620 over een alarm en snooze functie. Deze compacte wekkerradio heeft verrassend veel functies voor.