Home

Caput succedaneum betekenis

Caput succedaneum - definitie - Encycl

betekenis & definitie Caput succedaneum - (hoofdgezwel), een, met bloedig sereus vocht gevuld, gezwel op het hoofd van den pasgeborene, dat in enkele dagen geheel verdwijnt; zie GEBOORTE Caput succedaneum is a neonatal condition involving a serosanguinous, subcutaneous, extraperiosteal fluid collection with poorly defined margins caused by the pressure of the presenting part of the scalp against the dilating cervix ( tourniquet effect of the cervix) during delivery o. (-len), caput succedaneum, vochtophoping in het onderhuidse bindweefsel op dat deel van het kind dat het eerst geboren is, dus vaak op het achterhoofd. (e) Het geboortegezwel is een gevolg van de omsnoering door de baarmoedermond, waardoor aderlijke stuwing ontstaat. Het komt dus alleen voor bij gebroken vliezen en een levend kind, en is te onde.. Een cefaal hematoom kan lijken op een andere zwelling die direct na de geboorte aanwezig is en een caput succedaneum wordt genoemd. Bij een cefaal hematoom komt de zwelling niet over de schedelnaden heen, de zwelling bij een caput succedaneum doet dat wel. Bloedonderzoek Het bloed wat in het cefaal hematoom zit, zit niet meer in de bloedvaten

Let bij gebroken vliezen op het bestaan van een caput succedaneum en moulage!! Voel goed rondom het voorliggend deel naar kleine delen (vingertjes, handje, voetje) en navelstreng (pulserend). Indien de beslissing genomen is de vliezen artificieel (kunstmatig) te breken, volgt dit nu. Zie hiervoor: Kunstmatig breken van de vliezen. 4.4 Afronde Caput mortuum, Lat., doodekop; dood of doof overschot (van, of bij scheikundige bewerkingen, in de kolven) Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/ caput

Geboortegezwel - caput succedaneum - BlijGezon

 1. Het caput succedaneum: Deze bult zit meestal midden op het achterhoofd maar kan overal op de schedel zitten. De bult zit over de schedelnaden heen en verdwijnt binnen een paar dagen. Het cefaal hematoom: Dit is een bult die veroorzaakt wordt door een bloeduitstorting (blauwe plek) tussen het schedelbot en botvlies aan de buitenkant
 2. Een traumatische zwelling op het hoofd bij een pasgeborene kan veroorzaakt worden door een cefaal hematoom of caput succedaneum, maar ook door een subgaleaal hematoom of subaponeurotische vochtcollectie ; De betekenis van extracraniaal vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van extracraniaal gevonden in de woordenlijst
 3. Uitwendig voelde verweerster nog een groot deel van het hoofd, maar bij inwendig onderzoek was er een weke baarmoedermond met 6 cm ontsluiting en een hoofd nog net niet op H2. Er was een caput succedaneum. Er was sprake van progressie. Het CTG was goed. Verweerster besloot de ingeslagen weg van een vaginale bevalling voort te zetten
 4. . Een jongen werd geboren van 4110 g. Na de geboorte ademde hij goed en kleurde hij snel bij, maar hij huilde niet en bleef apathisch
 5. onvoldoende caput succedaneum (door te geringe weeënkracht) Een relatief ongunstige stand van het caput: asynclitisme, occiput posterior, onvoldoende flectie
 6. - Caput succedaneum - zwelling die op treedt vaak doordat vrouw vroegtijdig aan het persen is

De diagnose 'indaling tot H 3 ' betekent daarom in de praktijk meestal 'indaling tot ongeveer H 3 '; die diagnose wordt in hoge mate beïnvloed door subjectieve factoren. Veelal is er ook een flink caput succedaneum dat de diagnose nog minder exact maakt Caput succedaneum. Zoals het cephaal hematoom is ook het caput succedaneum een gevolg van de druk op het hoofd tijdens de doorgang van het baringskanaal. De zwelling bestaat echter reeds bij de geboorte en is niet tot één schedelbot beperkt zodat het de middellijn kan overschrijden

Caput Succedaneum | Caput Succedaneum, Cephalhaematoma

zwellingen (caput succedaneum, cefaalhematoom=volgt schedelnaden) - ogen: plaats, onderlinge afstand (hypertelorisme?), vorm (epicanthus?, wijdte lidspleet), kleur conjunctiva, excessief tranen, fotofobie, helderheid lens en rode lichtreflectie (zaklampje) - oren: vorm, bijoortjes, positie op hoof Storende factoren zoals een caput succedaneum of moulage gemakkelijk opgemerkt worden op de echografische beelden en dat hierdoor de resultaten niet kunnen beïnvloed worden. De graad van indaling gemeten door TPU biedt een objectieve, accurate en reproduceerbare methode voor de evaluatie van de indaling van het foetaal caput tijdens de arbeid en bevalling

caput succedaneum betekenis en definiti

KONINKLIJKE NEDERLANDSE ORGANISATIE VAN VERLOSKUNDIGEN Niet-vorderende ontsluiting KNOV-standaard Wetenschappelijke onderbouwing 670298-KNOV.pdf - pag.1 LET OP !!! Lage resolutie Caput succedaneum (geboortegezwel): dit is een zwelling op het hoofd tussen huid en beenvlies, die ontstaat bij de geboorte. De zwelling ontstaat tijdens de partus. De zwelling verdwijnt in ca. twee dagen. Cefaalhaematoom (bloedgezwel): bloedophoping tussen bot en beenvlies

Caput succedaneum - de betekenis volgens Oosthoek 191

 1. caput breve van de tweehoofdige dijbeenspier; caput femoris; caput fibulae; caput gallinaginis; caput humeri; caput jejunii; caput laterale van de musculus triceps brachii; caput mallei; caput medusae; caput obstipum; caput profundum van de musculus flexor pollicis br; caput quadratum; caput succedaneum; caput superficiale van de musculus flexor pollici
 2. Moulage is een ontwerptechniek voor kleding.Bij het mouleren wordt de stof direct om het lichaam of een paspop gevormd, zonder dat er eerst een patroon wordt gemaakt. Van het resultaat kan natuurlijk wel weer een patroon getekend worden. Moulage is, kort samengevat, patronen maken in de driedimensionale ruimte
 3. Caput succedaneum 182 Cefaal hematoom 182 Subgaleale bloeding 182 Wekedelenletsel 183 Zenuwletsel 184 Neonatologie 186 Prematuriteit 186 Dysmaturiteit (SGA) 187 Macrosomie 189 Perinatale asfyxie 190 Wet lung 191 Neonataal abstinentie- syndroom (NAS) 192 Infant respiratory distress syndrome (IRDS) 192 Anemie van de neonaat 193 Icterus neonatorum 19

head of metatarsal: [TA] the expanded distal end of a metatarsal bone that articulates with the proximal phalanx of the same digit. Synonym(s): caput ossis metatarsi [TA Disclaimer. All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only Contextual translation of caput into English. Human translations with examples: caput, kaput, heading, succedaneum, main section Hoe om te zeggen devour Engels? Uitspraak van devour met 3 audio-uitspraak, 30 synoniemen, 6 betekenis, 14 vertalingen, 7 zinnen en nog veel meer voor devour

Caput succedaneum - Wikipedi

Dit is een onschuldige vochtophoping die geboortege-zwel of caput succedaneum wordt' genoemd. Na één of twee dagen is het verdwenen. Een ziektebeeld dat hier veel op lijkt is een bloedophoping onder het vlies van de botstukken van het schedeldak Caput succedaneum Dit is een zwelling van de weke delen tgv druk op het hoofd tijdens de partus (oa zuignap). Vervorming schedel en aangezicht Door bewegingsbeperking, prenataal of postnataal, kan de schedel afgeplat zijn en kan er misvorming ter hoogte van het gelaat (neus en/of kin). Dit herstelt zich meestal in het eerste levensjaar Caput succedaneum (geboortegezwel): Zwelling op hoofd baby Het caput succedaneum is een vaak voorkomende tijdelijke afwijking waarbij een zwelling op het hoofd van een pasgeboren Gele oogkleur: Oorzaken van geelverkleuring van de ogen Een geelverkleuring van de ogen komt meestal tot stand door de ophoping van het stofje bilirubine in het bloed

Er was een caput succedaneum. heeft het bij de waardering van de betekenis van het rapport acht geslagen op de omstandigheid dat klaagster niet in de totstandkoming van het rapport is betrokken en E. in het verleden met verweerster heeft samengewerkt. 5.2 Het college stelt voorop. Caput succedaneum (baringsgezwel) - Verandering van de weke delen van de schedel, ontstaat op diepste deel dat is ingedaald en niet onder druk van het geboortekanaal staat. - Het is een ophoping van bloed en lymfe en vormt een verdikking van de huid en het onderhuids bindweefsel

Caput succedaneum: soort oedeem/vochtophoping, fysiologisch. Dit geeft informatie over de effectiviteit van de weeën. Wanneer een caput succedaneum wordt gezien/gevoeld is er geen sprake van weeënzwakte. Wanneer er geen caput succedaneum wordt gezien/gevoeld is er wel sprake van weeënzwakte ring wordt een caput succedaneum gemaakt. Na zes of tien minuten is de kDm geheel gevuld en adhesie van kom en schedel vDldoende. Er wDrdt vervDlgens met een hand, tij­ dens de weeen, in rich:ting van bekkenas getrokken, terwijl de andere hand vastheehting controleert en zo nD­ dig de flexie van schedel kan bevorderen D

Wat is de betekenis van Geboortegezwel - Ensi

 1. Geboortegezwel - caput succedaneum. Diabetes insipidus: symptomen en behandeling. Abces - ontsteking en behandeling. Dit betekent een gevarieerde voeding en regelmatig bewegen. Daarnaast goed opletten met het gebruik van schadelijke middelen zoals tabak en alcohol
 2. . Navelstreg pH <7,20. Incidentie: - Cefaal hematoom 10,84% - Geen SGH Juridische betekenis van richtlijnen. Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften,.
 3. Deze samenvatting is gebaseerd op het studiejaar 2013-2014. [toc] Thema 10: De ontsluiting Het eind van de zwangerschap betekent een verandering van de functie van de uterus binnen korte tijd. De effectieve onderdrukking van de neiging tot contraheren van het myometrium wordt opgeheven en de weerstand van de cervix die het kind in utero heeft gehouden tijdens de zwangerscha
Third stage of labor for undergraduate

Kinderneurologie.e

1 Zorgprotocol observatie en controle van de pasgeborene in de kraamtijd 1. Inleiding Tijdens de kraamzorg spelen de controles en de zorg voor de pasgeborene een belangrijke rol. In dit zorgprotocol staat beschreven hoe de controles en zorg voor de baby eruit zien en waar je specifiek op moet letten. 1.1 Frequentie en registratie van de controles De controles worden na de geboorte 2 keer per. Een caput succedaneum gaat wel voorbij de schedelnaden. Subgaleale bloedin ; g voor een bult op het hoofd van een pasgeborene die veroorzaakt wordt door een bloeding van het lost deze meestal binnen 1-2 weken zonder effecten op. Vaak, als we spreken over het hematoom van een pasgeborene, betekent dit dat het kefalomatomo is . Cefaal.

Het caput succedaneum ontstaat durante partu en bevindt zich op het deel van het caput dat durante partu het diepst lag. De zwelling, het oedeem, zit onder de huid. Het caput succedaneum is direct post partum palpabel als een weke niet scherp begrensde massa Toen werd bij het toucher wel een groot caput succedaneum gevonden, als blijk van het feit dat de uitdrijvende kracht (de weeën) sterk genoeg was. De hiervóór beschreven situatie komt overeen met wat wordt beschreven als 'maximale ontsluiting': de ontsluiting stagneert bij ± 7 á 8 cm, omdat het voorliggend deel, hier het kinderhoofd, niet verder indaalt Chorioamnionitis, also known as intra-amniotic infection (IAI), is inflammation of the fetal membranes (amnion and chorion), usually due to bacterial infection. Experts have suggested replacing the term chorioamnionitis with intrauterine inflammation or infection or both (Triple I). Chorioamnionitis results from an infection caused by bacteria ascending from the vagina into the uterus and is.

Caput - 9 definities - Encyclo - Betekenissen en definitie

 1. Hematoom hoofd. Een cefaal hematoom zorgt voor een zwelling op het hoofd van het kind. Meestal zit de zwelling aan de zijkant en aan de achterkant van het hoofd. Deze zwelling voelt elastisch aan 2. Hematomen kunnen op elke plek van het lichaam ontstaan. De plek is echter wel bepalend voor de ernst van de hematoom
 2. derde conjugatie. - ongeconjugeerd bilirubine is slecht in water oplosbaar en kan niet uitgescheiden worden in urine/gal (ontlasting
 3. Het caput succedaneum is week, niet scherp afgrensbaar en direct post partum zichtbaar. Een traumatisch verlopen vacuümextractie vormt een duidelijk risico voor het ontstaan van een subgaleale bloeding Cefaal hematoom, een hematoom tussen de schedel en het periosteum (het membraan die betrekking hebben op de buitenkant van de beenderen)
 4. (caput succedaneum, cefaal hematoom) en de haargroei (abnormaal patroon, excessieve Tijdschr. voor Geneeskunde, 57, nr. 13, 2001 EERSTE OPVANG VAN DE PASGEBORENE: KLINISCH ONDERZOEK EN BASISPRINCIPES VAN REANIMATIE1 L. GOOSSENS 2, 3, K. SMETS 2, W. DECALUWE 2, P. VANHAESEBROUCK 1 Postgraduaatcursus De huisarts in de hedendaagse verlos
 5. Ataxie houdt een gebrek aan spiercoördinatie en -controle in. Er zijn veel verschillende soorten, waaronder Friedreich's ataxie, ataxia telangiectasia, spinocerebellaire ataxie en meer. Lees meer over de oorzaken, behandelingen en soorten ataxie
 6. Botvlies betekenis botvlies - WikiWoordenboek - Wiktionar . Zelfstandig naamwoord. botvlies o. Hartelijk dank bij SynoniemBoek.co Wanneer er getwijfeld wordt of er sprake is van een andere zwelling dan een caput succedaneum kan ECHO-onderzoek van het hoofdje helpen om te kijken wat de oorzaak is van de zwelling

De kraamperiode: Baby - Verloskundigenpraktijk Doortje Uil

 1. kno oor hoorcollege oor oorschelp kraakbeen bedekt met huid en perichondrium functie: beperkte rol bij geluidsopvang oorlel huid en vet uitwendige gehoorgan ∑ Huid o kleur: icterus, cyanose, bleekheid; o oedeem; o bijzonderheden als naevus flammeus, hemangioom. ∑ Hoofd o schedel: cefaal hematoom, caput succedaneum; o ogen: vorm, stand, grootte, helderheid lens, fotofobie, excessief tranen.
 2. Heb gelijk de dokter gebeld maar na een paar vragen vond de assistent het niet nodig om langs te komen De zwelling gaat niet voorbij botnaden, zoals een zwelling als gevolg van een caput succedaneum wel kan doen. Pijnlijk Een cefaal hematoom kan pijnlijk zijn. Kinderen met een cefaal hematoom kunnen daarom huilerig zijn
 3. In Nederland komt ruim twee derde van de kinderen in het ziekenhuis ter wereld, de rest wordt thuis geboren. Het eerste lichamelijk onderzoek van de pasgeborene vindt routinematig plaats direct na de bevalling door de persoon die de bevalling heeft gedaan: de verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Op indicatie kan het onderzoek of verdere aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd door een.
 4. LESA Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Onderzoek van de pasgeborene Jans SMPJ, Hammelburg R, Van Balen JAM, De Boone MM, Klomp GMT, Lubbers WJ, Oldenziel JH, Somford RG, Wijnsma MK, Flikweer
Peds Review: Caput vs cephalohematoma - YouTube

Geen behandeling Het is niet nodig om het caput succedaneum te behandelen. Het lichaam zal het wondvocht binnen enkele dagen zelf opruimen Behandeling Leishmaniasis met pentamidine intramusculair Author: J .R. Mekkes Last modified by: Jan Created Date: 4/1/2007 8:34:00 PM Company: Academisch Medisch Centrum Other titles: BEHANDELING LEISHMANIASIS MET PENTAMIDINE (pentacarinat) INTRAMUSCULAI Caput medusae refers to large, visible veins in your abdomen. Learn what causes it and why it's important to seek immediate treatment

Een caput succedaneum is een zwelling op het hoofdje van de baby die bestaat uit wondvocht en ontstaat tijdens de bevalling Betekenis van 'fieselefacie' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Over deze site Caput succedaneum [nl] Laatst bijgewerkt february 04, 2021. Create a quiz. ×. Hoera! Je hebt een trofee ontgrendeld {{app.userTrophy[app.userTrophyNo].hints}} Ok. X Audio-uitspraakwoordenboek voor 89 talen met betekenissen, synoniemen, zinsgebruik, vertaling en nog veel meer. Het lijkt ons nogal wat variaties over het hele lichaam en we maken ons zorgen over wat dat betekent, dus we hebben veel onbeantwoorde vragen: Caput Succedaneum (zwelling van de hoofdhuid tijdens de bevalling) Gezondheid. Wat te verwachten van stadium 2 prostaatkanker. Gezondheid. ncmhcso • Caput succedaneum. Aandoeningen bij pasgeborenen • Hyperthermie • Respiratory distress syndrome • Bronchopulmonale dysplasie • Pneumothorax • Apnoe aanvallen • Icterus • Kernicterus • Hypoglycaemie Triploïdie betekent dat een cel 23×3=69 chromosomen heeft

Cefaal hematoom betekenis cefaal hematoo

Neonatologie (Paperback). Dieser Inhalt ist eine Zusammensetzung von Artikeln aus der frei verfugbaren Wikipedia-Enzyklopadie. Seiten: 58. Nicht.. Bekijk de sagittale MRI opname (afbeelding 2). 3. Welke pijl Staat bij de fornix posterior? Afbeelding 2 Schriftelijke toets blok 3.3 Levensfasen I d.d. 14 april 201 Vliezen gebroken, wat betekent dat? waardoor er een luid schurend of knarsend geluid ontstaat Let bij gebroken vliezen op het bestaan van een caput succedaneum en moulage!! Voel goed rondom het voorliggend deel naar kleine delen (vingertjes, handje, voetje) en navelstreng (pulserend) Asynclitisme anterior. anterior asynclitism: ( nah'gĕ-lĕ ), inclination of the fetal head in cases of flat pelvis, so that the biparietal diameter is oblique in relation to the plane of the pelvic brim, the anterior parietal bone presenting to the parturient canal. Synonym (s): anterior asynclitis Asynclitism means asymmetrical

Hematoom Symptoomchecker: mogelijke oorzaken zijn Supinatieletsel. Bekijk nu de volledige lijst met mogelijke oorzaken en aandoeningen! Praat met onze Chatbot om uw zoekopdracht te verfijnen Het onschuldige caput succedaneum na een bevalling, die ook zorgt voor een zwelling die over de schedelnaden heen gaat, is na de bevalling op zijn grootst en wordt niet groter meer Hematoom is de vakterm voor bloeduitstorting. Betekenis Hematoom, Blauwe Plek En Andere Soorten

Caput succedaneum | Image | Radiopaediacaput vs

Een spoedsectio met treurige afloop medischcontac

Een geboortegezwel, ofwel caput succedaneum, is een bij de geboorte aanwezige zwelling van het zachte weefsel op dat deel van de schedel dat het eerst geboren is (normaal het achterhoofd). Nieuw!!: Bevalling en Geboortegezwel · Bekijk meer » Geboortegolf. Een geboortegolf is een opvallende toename in het aantal geboorten. Nieuw!! Groep B-streptokokken- infectie (GBS-infectie) 181 Geboortetraumata 181 Hoofdletsel 181 Caput succedaneum 182 Cefaal hematoom 182 Subgaleale bloeding 182 Gilles de la Tourette (GTS) Uitsluitend samenwonen betekenis. Glasvochtloslating. Printf g. Finagle's Law.. Aangeboren stollingsfactordeficiënties zijn zeldzame aandoeningen die gepaard gaan met hematomen, gewrichts- en spierbloedingen en nabloedingen na ingrepen. Hemofilie is een X-gebonden aandoening en wordt veroorzaakt door een tekort aan FVIII (hemofilie A) of FIX (hemofilie B). In 30-50% van de gevallen zijn er geen aangedane familieleden bekend Een caput succedaneum verdwijnt eigenlijk altijd spontaan in de loop van enkele dagen Spontane blauwe plekken Wondjes die lang blijven bloeden Baby/kind Bloeding na vaccinaties Lang bloeden bij tandjes krijgen Kruipen/lopen: blauwe plekken, kans op spier- en gewrichtsbloedingen Nabloeden bij amandelen knippen Puberteit Hevige menstruatie Bloedarmoede, vermoeidheid en slechte concentrati De dag. CADASIL Cafe au lait vlekken CAMTA1-syndroom CAMK2A-syndroom CAMK2B-syndroom MRD 59 syndroom (fout in CAMK2G-gen) Canavan syndroom Cannabis behandeling epilepsie Cantu-syndroom CAPOS Caput succedaneum CardioFacioCutaneus (CFC)-syndroom Carpaal tunnel syndroom (CTS) Caudaal regressie syndroom Caverneus hemangioom Cayler syndroom CBL-syndroom

De hoge vacuümextractie: terecht obsoleet gezien de risico

Apert Syndroom Auke. Het syndroom van Apert of acrocefalosyndactylie is een aangeboren, erfelijke aandoening waarbij de schedelnaden te vroeg sluiten, het middendeel van het gezicht in groei achterblijft, en de vingers en tenen korter zijn en vaak samengegroeid. Daarnaast is er een aantal kenmerken die soms wel, soms niet voorkomen. De aandoening is zeldzaam en komt bij ca. 1 op 180.000. Gesloten boek deel (Vraag 1-3) Bij een patiënte met abnormaal uterien bloedverlies is het belangrijk na te gaan of er sprake is van een ovulatoire of een anovulatoire cyclus Caput succedaneum pronunciation. 2010 Chrysler 300C specs. Tiger music download. How did Paul Walker death. Federal Hill Homes for Sale. Super new Moon 2021. Ekzos BM Power rxz. 300 Sq ft House Design. Peach cocktail crossword clue. I love you box for Flowers. Vasectomy day 5. Cpcc phone number Levine Campus. O Gauge Station buildings Indicaties Zwangerschap Doorheen de zwangerschap onderga je ingrijpende lichamelijke en emotionele veranderingen. Vaak komen hier kwaaltjes bij kijken die zo algemeen zijn dat ze bijna beschouwd worden als een normaal deel van het zwangerschapsproces. Toch hoeft dit helemaal niet het geval te zijn. Osteopathische ondersteuning doorheen de zwangerschap kan veel ongemakken helpen voorkomen door.

caput succedaneum vs

obstetrie en gynaecologie druk) m1.5 prenatale zorg de diagnose zwangerschap definitieve diagnose bepalen concentraties hcg in urine (zwangerschapstest) of i Caput succedaneum verdwijnt binnen enkele dagen vanzelf op. Alle pogingen om de vloeistof van de hoofdhuid af te tappen, wat betekent dat Healthline een deel van de inkomsten kan ontvangen wanneer u iets koopt via de onderstaande links . Streeft naar een sterker,. caput succedaneum: [ kap´ut ] (pl. cap´ita ) ( L. ) head . anatomical terminology for the expanded or chief extremity of an organ or part. caput medu´sae the dilated cutaneous veins around the umbilicus, seen mainly in the newborn and in patients suffering from cirrhosis of the liver. caput succeda´neum localized edema, congestion, and. Caput succedaneum refere-se ao inchaço, ou edema, do. Linda, jouw kindje heeft waarschijnlijk gewoon een caput succedaneum gehad: een vocht/bloedophoping tussen dat vlies en en de huid en dat wordt heel snel door het lichaam opgenomen. Kan voorkomen na een vacuum, maar evenzeer na een langdurige arbeid waarbij de baby al lang beneden zat huilen. Caput succedaneum, cephaal hematoom en moulage is ook normaal en goed voelbaar en verdwijnt vanzelf weer. De schedelnaden wijken iets normaal gesproken. De grote fontanel is in niveau, hier zijn geen vaste maten voor. De fontanel bepaal je in rust, bij huilen is het vol en gespannen Het onschuldige caput succedaneum na een bevalling, die ook zorgt voor een zwelling die over de schedelnaden heen gaat, is na de bevalling op zijn grootst en wordt niet groter meer Een subduraal hematoom is een bloedspoor in de ruimte tussen de buitenste meninge (dura mater) en het middelste meningine (arachnoid)