Home

Wanneer was de bronstijd

Bronstijd - Wikipedi

De bronstijd (ca. 3000 tot 800 voor Christus) is de periode die in het drieperiodensysteem volgde op het neolithicum. De kennis voor het bewerken van metalen, inclusief brons ontstond in het Midden-Oosten. Daar werd brons sinds ca. 3000 v.Chr. gebruikt. Deze kennis heeft zich langzaamaan verspreid door Europa Het is de periode waarin voor het eerst veel bronzen voorwerpen worden gebruikt. De bronstijd begon in midden-Europa, omdat het brons daar als eerste werd gevonden. In midden-Europa duurde de bronstijd van 3000 v.C. tot 750 v.C. Het duurde een aantal jaar voordat er in Nederland bronzen voorwerpen werden gebruikt. De bronstijd in Nederland duurde van 2000 v.C. tot 800 v.C De bronstijd is de historische periode die volgde op het neolithicum, ofwel de nieuwe steentijd. In deze periode, die grofweg liep van 3000 tot 800 voor Christus, verving het brons stukje bij beetje het vuursteen als belangrijkste materiaal om gereedschap, wapens en sieraden mee te maken. Na de bronstijd brak rond 800 voor Christus de ijzertijd aan

De bronstijd is de periode in de geschiedenis die na de steentijd komt en vóór de ijzertijd. In Centraal-Europa was er ook nog een zogenaamde kopertijd als overgang tussen de steentijd en de bronstijd, maar die ontbreekt in Nederland. De bronstijd is natuurlijk de periode waarin naast stenen werktuigen ook bronzen voorwerpen worden gemaakt en. De bronstijd volgt na de steentijd, en is de eerste periode met een metaal: het brons. Na de bronstijd komt de ijzertijd. Het leven van de bronstijdboeren is vergelijkbaar met de nieuwe steentijd, maar het brons zorgt voor veranderingen in de samenleving. Het begin: kopertijd Zo'n 6.000 geleden worden in Oost-Europa al koperen sieraden en [ De bronstijd in Nederland begint met de wikkeldraadbekercultuur. Ze bracht vooral welvaart in Drenthe, waar waarschijnlijk een belangrijke handelsroute liep tussen zuidelijk Europa, de Oostzee en Scandinavië. De Hilversumcultuur (ca. 1800 - 1200 v.Chr.) stamt uit deze periode waarin de landbouw zich verder ontwikkelde en men onder andere gebruik ging maken van mest, stro en wintervoeding voor het vee. Deze cultuur had als kerngebied het huidige Vlaanderen en zuiden van Nederland De bronsttijd of het paarseizoen is een periode waarin dieren een drang hebben om te paren. Dit wordt veroorzaakt door hormonale veranderingen in het lichaam van het dier. De bronsttijd van een diersoort begint met het vruchtbaar worden van het wijfje. Het mannetje reageert hierop. Bij zowel mannelijke als vrouwelijke dieren zijn tijdens de bronsttijd vaak veranderingen in gedrag, geur en uiterlijk waar te nemen. Mannelijke dieren gedragen zich agressiever door een verhoogde.

De Bronstijd in Europa volgde op het Neolithicum in Europa. Het begin lag afhankelijk van de locatie vanaf omstreeks 3000 v.Chr. in de Kaukasus tot 1700 v.Chr. in Scandinavië. Ze eindigde omstreeks 800 v.Chr. met het begin van de IJzertijd in Europa De Egeïsche bronstijd, waar Egeïsche zee verwijst naar de Egeïsche Zee waar Griekenland, de Cycladen en Kreta zich bevinden, liep van ongeveer het begin van het derde millennium tot het eerste, en werd gevolgd door de donkere eeuw. De Cycladen waren prominent aanwezig in de vroege bronstijd Het is niet zo dat mijnheer Janssen op maandagochtend zo'n 3.000 jaar geleden wakker werd en dacht, vanaf vandaag zijn we uit de steentijd en zitten we in de bronstijd. Op dit moment leven er nog stammen in Brazilië die alleen stenen werktuigen gebruiken en dus nog gewoon in de steentijd leven In Griekenland, de Levant en India begon de ijzertijd het vroegst, rond 1200 v.Chr. De overgang van de bronstijd naar de ijzertijd ging in het oostelijke Middellandse Zee -bekken gepaard met grote politieke verschuivingen

Bronstijd - Wikikid

De mannetjes laten in deze periode hun lokroep horen, het burlen, en strijden op vele manieren om de vrouwtjes. Beleef de bronst bij Staatsbosbeheer: wandelend over de bosrijke Veluwe, of vanuit de kar in de uitgestrekte Oostvaardersplassen. Bronstexcursies 2021 De bronstexcursies in 2021 gaan door! Vanaf eind augustus zijn ze op deze pagina te. Unieke graftombe uit de bronstijd ontdekt in Ierland. In het zuidwesten van Ierland is een unieke graftombe uit de bronstijd (2000-500 v.Chr.) ontdekt. Binnen in de tombe lagen menselijke skeletresten en een ongewoon ovaalvormige steen. Verder lezen Vroeg. Steentijd. Doorgaans wordt de kopertijd gedateerd tussen 5500-3300 v.Chr. Ze zou zijn ontstaan in Anatolië. Aanvankelijk werd alleen gedegen koper gebruikt (zoals het in de natuur voorkomt). Pas in het 5e millennium v.Chr. werd ontdekt dat bepaalde ertsen, wanneer ze verhit worden, ook koper opleveren Het eer-getouw kon de grond scheuren, niet keren. Dit weten we allemaal door archeologisch onderzoek, tussen 1955 en 1973 bij Hoogkarspel-Het Tolhek en tussen 1972 en 1980 bij Bovenkarspel-Het Valkje en Andijk; voordat Het Grootslag door de ruilverkaveling historisch onherkenbaar werd gemaakt Bronstijd (2100 - 800 v. Chr.) Met de komst van metalen voorwerpen eindigde de Steentijd en begon de Bronstijd. Je leest wat brons is, hoe bronzen voorwerpen werden gemaakt en hoe belangrijk brons in Nederland geweest is. In deze les vertelt meester Henk over de Bronstijd (2100 - 800 v. Chr.)

De ijzertijd volgt op de bronstijd en begint in West-Europa rond 800 v. Chr. In Noord-Nederland zien we de eerste typische ijzertijdvondsten overigens pas rond 600 v. Chr. opduiken (met als enige uitzondering een smeedijzeren pennetje uit het veen bij Barger-Oosterveld dat gedateerd is op 1350 v. Chr.) Met het begin van de bronstijd wordt handel steeds belangrijker. Verklaring hiervoor is uiteraard dat de grondstoffen voor brons niet in Nederland voor handen is en dus alleen via handel hier kunnen komen. De grondstoffen komen uit Ierland en Verenigd Koninkrijk en de bergen in Centraal-Europa. Handel in brons en andere luxe spullen is alleen mogelijk [ De bronstijd begon in midden-Europa, omdat het brons daar als eerste werd gevonden. In midden-Europa duurde de bronstijd van 3000 v.C. tot 750 v.C. Het duurde een aantal jaar voordat er in Nederland bronzen voorwerpen werden gebruikt. De bronstijd in Nederland duurde van 2000 v.C. tot 800 v.

Bronstijd (2000-800 v

De huidige structuur kreeg vorm vanaf de vijfde eeuw vóór Christus. De Akropolis is gebouwd op het hoogste punt van de stad. Akro = hooggelegen; polis = burcht. Door deze hoogte kon de bevolking van Athene in oorlogstijd er een toevlucht zoeken. Later, toen deze defensieve functie niet meer nodig was, werd de berg een symbool van de politieke. bronstijd. Tijdperk tussen 1900 en 800 v.Chr., waarin brons de grondstof was voor sieraden, gereedschap, wapens en rituele voorwerpen. Brons is een legering van koper en arseen of tin. De eerste bronzen voorwerpen verschijnen in graven en depots diapauze De vertraagde implantatie, kiemvertraging of diapauze van de zeer jeugdige eicel in de baarmoederwand van de reegeit is een van de boeiendste biochemische verschijnselen in de natuur. Het is al lang bekend waar het bij bevruchting om gaat: het vrouwtje wordt gedekt door het mannetje. De zaadcellen wringelen zich via de schede van het vrouwtje naar de eileiders De Steentijd duurde van 300.000 tot 2.000 jaar voor Christus. Deze tijd heet de steentijd, omdat ze alles met steen deden en nog geen letters hadden. Ook hadden ze nog geen papier, daarom maakten ze tekeningen op de rotsen, dat heten rotstekeningen.Deze tekeningen zijn nog steeds op verschillende plekken te vinden

Bronstijd van Nederland in het kort - Het Hunebed Nieuwscaf

Hoewel ze bijna 3500 jaar geleden stierf, vertelt het 'Meisje van Egtved' een verrassend modern verhaal. Uit een nieuwe analyse van de beroemde vondst uit de bronstijd, die in 1921 in de buurt van het stadje Egtved in Denemarken werd gedaan, blijkt dat ze ergens anders was geboren en tijdens haar leven over grote afstanden reisde Tijdperken. De prehistorie en historie zijn ingedeeld in aparte tijdvakken, in perioden die zich onderscheiden door veranderingen in de mens, zijn gebruiken, levenswijzen, cultuur en organisatie. Chronologisch ziet dat er als volgt uit. Archeologen geven vaak nog een onderverdeling van deze perioden door daarin nog bepaalde culturen te plaatsen. Wanneer de akkers na enkele jaren verlaten werden, was het de heide die zich ontwikkelde op de schrale grond. Hoeveel boerderijen er waren is niet bekend, maar we moeten in Wageningen denken aan hooguit enkele erven waar in totaal misschien 15 - 30 mensen woonden Burlende herten kijken? Lijkt het je leuk om de herten te horen burlen? Meld je dan snel aan voor één van de burltochten inclusief overnachting op de Veluwe in september 2021. Je moet wel vroeg je bed uit, de boswachter komt je hier 's morgenvroeg om 05:30 uur ophalen De bronstijd is een betrekkelijk stille periode in de bewoningsgeschiedenis van de gemeente Groningen, misschien mede veroorzaakt doordat de waterstand maar bleef stijgen. Alleen de hoger gelegen gebieden zoals de Hondsrug bleven droog. De kleiafzettingen konden uiteindelijk doorgroeien tot een dikte van soms enkele meters

Het land van de brons Lang voor het succes van zijn wijnen was Pauillac bekend om zijn metallurgie en dan vooral voor brons. Tussen 1500 en 1200 v.C. is Pauillac één van de belangrijkste centra voor bronsproductie langs de Atlantische kust. Tezelfdertijd was het ook een belangrijke haven voor inter In de bronsttijd strijden de herten om de gunst van de hinden. Het imponeren van hun rivalen met lichaamskracht en bronstroep, het burlen, is een indrukwekkend schouwspel. De kans om dit spektakel te beleven in één van de niet voor algemeen publiek toegankelijke wildobservaties is groot As je er niet mee foebele kan, dan hep je er dus ook niks an. ~ Johan Cruijff over Bronstijd Het verleden van de mensheid wordt door mensen die het weten kunnen onderverdeeld in . historie (geschiedenis); prehistorie (voorgeschiedenis).; De geschiedenis begint wanneer de mensen voor het eerst hun waanideeën op schrift beginnen te stellen in de vorm van mythes, fabels en sprookjes De prehistorie of oertijd is de benaming voor het vroegste tijdperk in de menselijke geschiedenis. Alles wat er bekend is over de prehistorie, is gebaseerd op archeologische vondsten. Directe geschreven bronnen zijn er niet, omdat het schrift nog niet bestond.We duiden het begin van de prehistorie doorgaans aan als het moment waarop de mensachtigen, zoals de Homo Erectus of Neanderthalers en. De bronsttijd is de periode waarin de mannetjes op zoek gaan naar geschikte vrouwtjes om mee te paren. Alleen in die bronsttijd maken edelhertmannetjes dit geluid, (op dit moment horen/zien we een burl) en dat noemen we: burlen. Met het burlen proberen de herten stoer te doen en vrouwtjes te versieren. Vrouwtjesherten worden hinden genoemd

Overzicht van de prehistorie - wat is de bronstijd? - Het

Video: steentijd bronstijd en ijzertijd geschiedeni

Staatsbaan 3Archeologische reconstructie - Dirk Luijendijk

Het lijkt de onderzoekers het meest waarschijnlijk dat de migratie van de F508del-mutatie komt door de mensenmigratie in de Klokbekercultuur (vanaf de Bronstijd). Die migratie is namelijk qua tijdsspanne en richting heel vergelijkbaar. Onderzoekers hopen dat dit onderzoek bijdraagt aan het waar en wanneer van het ontstaan van de F508del-mutatie. 1.wat was het eerste tijdperk. bronstijd. steentijd. ijzertijd. Tumoristic (15:12, 6 okt 2020) Ik geef hierbij al mijn Netherite aan _TheWildBoy_. Yannick (10:50, 6 okt 2020) Thomas killed Tumoristic in storage. Imposter (10:40, 6 okt 2020 De prehistorie was een hele lange tijd. De mensen maakten hun werktuigen vooral van steen en vuursteen, maar in de tijd dat mensen boer werden in plaats van jager is ook het brons ontdekt. Met die ontdekking begon de bronstijd 2000 jaar v. Chr. Brons is een mix van koper met een beetje tin om het heel hard te maken Europese samenwerking was er volgens archeologen al in de bronstijd. De Europese economische ruimte bestond drieduizend jaar geleden al, ontdekten archeologen. 5. Wij wensen u veel leesplezier. Op de kaart van Nederland vind je de verschillende boerenculturen. Klik erop en je vindt meer informatie. De komst van koperen en bronzen voorwerpen door de boeren van de Klokbekercultuur betekende het einde van de Steentijd. Vanaf 2100 v. Chr. spreken archeologen van de Bronstijd. Maar daarover gaat de volgende les

Bronsttijd - Wikipedi

In de midden-bronstijd van ca. 1500 tot 1100 v. Chr. was onder andere in Vlaanderen en de Kempen onder meer de Famennegroep gevestigd. Aan de hand van verschillende grafvormen werden ook verschillende andere groepen onderscheiden. Tijdens de ijzertijd waren de Keltische Hallstatt-cultuur (700 - 500 v. Chr.) en La Tène-periode de belangrijkste Bronstijd en IJzertijd. Je hebt nu het missende voorwerp gemaakt. Nu ga je snel op weg naar je vader op de toren. Bij de toren gekomen, zegt je vader: 'Dank je Wijnand, nu Blij dat je vader trots op je is, blijf je de rest van de dag bij hem. Samen bewaken jullie de muur. Wanneer jullie vanavond naar huis toe gaan, hebben je moeder en.

Bronstijd in Europa - Wikipedi

Bronstijd Griekenlan

 1. Zeven vragen over de prehistorie. Wakker worden in een hol of hut; een dierenvel om je heen slaan en dan met je vader mee op jacht of met je moeder vlees roosteren boven een vuurtje. Zo ongeveer zou je dag begonnen kunnen zijn als je in de prehistorie was opgegroeid. Vérder in de tijd kun je eigenlijk niet teruggaan: de prehistorie is enorm.
 2. De dijken die rond 1140 gereed zijn, zorgen er voor dat de rivier zich niet meer kan verplaatsen. Wanneer de eerste veerboot verschijnt is niet precies bekend. Voorlopig lijkt het erop dat dit rond 1250 gebeurde. In 1304 speelt de Lek een rol wanneer Vlaamse bondgenoten om het leven komen bij de veerboot ter hoogte van Beusichem
 3. De Bronstijd. De Bronstijd komt na de Steentijd en loopt van 2300 v.Chr. tot 800 v.Chr. Het begin van deze nieuwe periode betekende niet dat een bepaald kenmerk uit de voorgaande periode verdween. Zo is steen nog heel lang in gebruik gebleven naast Brons en IJzer. De Bronstijd kan worden onderverdeeld in: Vroege Bronstijd 2300 - 1600 v.Chr

Uitgaande van de bijbelse jaartelling, wanneer was dan de

De ontdekking van metalen zorgde voor een stroomversnelling.' Er waren nog vrij grote afwijkingen tussen de gewichten van de bronzen ringen en bijlen, afkomstig uit de vroege bronstijd. Door de ontwikkeling van betere weeginstrumenten, vinden archeologen betaalmiddelen van meer gelijkend gewicht in de midden- en late bronstijd De duizenden bronzen ringen, smalle baren en kleine bijlen uit de Vroege Bronstijd (2150-1700 voor Christus) die in Centraal-Europa zijn gevonden, lijken aan die voorwaarden te voldoen

IJzertijd - Wikipedi

De eerste boeren van Noord-Brabant. Door de jaren heen vestigden steeds meer mensen zich in het gebied en daardoor zijn er ook talloze archeologische vondsten ontdekt. Onder andere honderden grafheuvels uit het stenen tijdperk en de bronstijd zijn gevonden, evenals urnenvelden uit de ijzertijd Daarna gaan we nog verder in de tijd terug: tussen knooppunt 53 en 42 wandel je via bospaadjes langs de grafheuvels van de Hoogeindse Bergen, welke dateren uit de bronstijd (vanaf 1500 voor Christus). Op het einde wandel je door het landelijke Weelde op rustige wegen tot aan de Nederlandse grens, om dan terug te keren naar het startpunt via de. Ook de middeleeuwen zelf wordt in verschillende vakken verdeeld, waarbij weer verschillende indelingen gebruikelijk zijn. Op deze website wordt gesproken over de vroege middeleeuwen, wanneer we het begin van de middeleeuwen bedoelen en over de late middeleeuwen wanneer we de tweede helft bedoelen. De grens ligt bij het jaar 1050

Bronstijd in de duinen, 22 okt 2018Leven de mensen en dieren onder een dak in de prehistorie

Geschiedenis. Griekenland heeft een rijke historie. Overal op het vasteland en op de Griekse eilanden vind je overblijfselen van diverse culturen. De olijfboom werd op Kreta geïntroduceerd en is inmiddels de meest voorkomende boom in Griekenland. In elke provincie of op elk eiland vindt men wel overblijfselen van oudere beschavingen Na de steentijd komen de bronstijd en de ijzertijd. Het lijkt nu allemaal heel verwarrend maar wanneer je de blauwe lijn op het kaartje in de app volgt, zal je niet verdwalen in de tijd! Je loopt zo vanzelf door de hele Prehistorie heen. Wanneer je aankomt bij een nieuwe tijd zal het verhaal automatisch gaan lopen Kokermes Wanneer? Late bronstijd, 1100-800 voor Chr. Waar? Mekkelhorst, Puntbeek Lengte: 20 cm Het bronzen kokermes is gevonden op uitgeworpen grond nabij de Puntbeek, toen het Omleidingskanaal nog niet gegraven was. De grond zal vanuit de omgeving zijn gekomen, waar precies is niet meer bekend. In het heft zijn twee doorboringen gemaakt, wellicht om het [

De Steentijd eindigt wanneer men voor het eerst op grotere schaal metalen voorwerpen maakt en gebruikt. In Nederland ligt de grens met de Bronstijd rond 1900 v.Chr. Ook daarna werden echter nog vuurstenen (schrabbers en sikkels) en stenen werktuigen (klop-, wrijf- en maalstenen) gemaakt en gebruikt De Hoeksche Waard is ouder dan men denkt (Steentijd en Bronstijd) De oudste archeologische vondsten in de Hoeksche Waard komen uit Puttershoek. Daar werden, op een hoog liggende oude stroomrug, resten van een nederzetting van 4000 jaar geleden gevonden (Neolithicum). Het aardewerk dat toen gemaakt werd, noemen we Klokbekeraardewerk Bronstijd en IJzertijd. Opdracht Imelda. Opdracht Imelda. Morgen is een speciale dag. 'Je hebt niet zoveel tijd dus ga maar gauw aan de slag.' Ga nu naar de pagina werkwijze en ontdek welk sieraad je voor je nicht wilt maken. Wanneer je alle stappen hebt gevolgd, ga je het sieraad zelf maken. Klik daarvoor hier Wanneer is de Bijbel geschreven? De Bijbel is een bijzonder boek. Meer dan drie miljard mensen bezien het als heilig. Het is het meest verkochte boek aller tijden genoemd: het is geheel of gedeeltelijk in ruim 2400 talen uitgegeven en in totaal zijn er naar schatting zes miljard exemplaren van gedrukt De koning van het Park. Het edelhert wordt wel de koning van het Park genoemd. Dat komt vooral door het imposante uiterlijk van een volwassen mannetje. Het kolossale gewei, de imponerende hals en de trotse houding; het hert heeft absoluut iets koninklijks. In het Park leven ongeveer 200 edelherten. De mannetjes (herten) leven het grootste deel.

Beleef de bronst - Staatsbosbehee

 1. Echter staat in de algemene voorwaarden art. 8 opgenomen: die zegt dat wanneer er door een fout van de verkoper iets mis is met het product, dit voor de kosten komt van de koper. Dit beroep op art. 8 van de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden kan bestreden worden met een beroep op een oneerlijk beding in de zin van art. 3 lid 1 Richtlijn oneerlijke bedingen (art. 6:233 sub a BW)
 2. g was in de over het algemeen doorlatende ondergrond van de stuwwallen overigens slechts goed mogelijk wanneer begroeiing ontbrak en bodemijs water belette diep weg te zakken. Enkele kommetjes en een bochtig troggetje van het stuwwaloppervlak danken hun ontstaan mogelijk ook ijssmeltwater, dat de ondergrond uitkolkte
 3. De bronstijd is een van de periodes waarin de prehistorie van de mens is verdeeld en maakt deel uit van de zogenaamde metaaltijd. Het belangrijkste kenmerk was het gebruik van het materiaal waaraan het zijn naam dankt, brons, waardoor de bewoners van die tijd betere gereedschappen konden maken
 4. De stap naar een volledig ontwikkelde bronstijd kenmerkt zich door de intensifiëring van voormalige netwerken van geplijste steen en amber in Europa. Deze netwerken handelen nu ook in tin en koper. Ook het tempo van ontwikkeling is heel opmerkelijk gedurende deze periode. De grondslagen van de vroege metaaltijden zijn
 5. De bronstijd is voor Nederland de periode tussen ongeveer 2000 en 800 v. Chr. Bronzen voorwerpen zijn bewaard gebleven doordat de mensen in deze tijd ze meegaven aan hun doden of offerden aan de goden door ze in venen, bronnen en rivieren te gooien. Voordelen van metaal Sinds de vroege bronstijd is het gebruik van metaal toegenomen
 6. Prehistorie. De tijd van jagers en boeren noemen we ook wel de prehistorie, de voorgeschiedenis, omdat er uit deze periode geen geschreven bronnen bestaan. Ondanks dat we met moderne hulpmiddelen ontzettend veel te weten zijn gekomen over dit tijdvak, blijft het een hele kunst om met uitsluitend ongeschreven bronnen het verleden te reconstrueren
 7. In de Late Bronstijd (1500-1200 jaar voor Christus, vlak voordat ijzeren wapens en gereedschappen hun intreden deden, raken de Hethitische en Ugaritische culturen in verval, terwijl de Filistijnse macht sterk opkomt. Wanneer leefden Abraham en de andere aartsvader? Afgaande op de archeologische bewijzen, kunnen zij in alle 3 de perioden van de.

Bronstijd Archeologie Onlin

 1. -De vroege datum: Ongeveer 1450 voor Christus, het einde van de midden-bronstijd.-De late datum: Ongeveer 1250 voor Christus, de late bronstijd. Een aantal factoren zijn belangrijk om de exacte datum te weten te komen. In dit geval geen kwestie van voor en tegenstanders, of gelovige en niet gelovige
 2. Deze belangrijke personen kregen al snel meer mensen onder hun macht: het gebied lijkt in de Bronstijd een bevolkginsexplosie te hebben gekend. In de IJzertijd bleef de bevolking groeien. Deze periode begon voor het huidige Brabant rond 800 v. Chr., wanneer de eerste ijzeren objecten vanuit met name Zuid-Duitsland en Scandinavië hier.
 3. stens 4000 jaar. Men kan ook op andere, meer eenvoudige, manieren brood bakken. De mens is altijd al inventief geweest in het bereiden van voedsel

Kopertijd - Wikipedi

 1. Werkstuk over landbouwsamenleving voor het vak geschiedenis. Dit verslag is op 29 september 2001 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie
 2. De hond was één van de eerste dieren die de mens domesticeerde. Inmiddels bestaan er vele studies die proberen te achterhalen wanneer dit precies gebeurde. Volgens sommigen zouden honden 16.000 jaar geleden zijn ontstaan in Zuidoost-Azië maar volgens anderen gebeurde dit in Europa, 32.000 jaar geleden
 3. Al in de bronstijd werd door de Myceners een koningsburcht gebouwd op deze tafelberg, van kalksteen, die 156 meter hoog is, veilig en niet te ver van de zee aflag en zich bij uitstek leende voor een nederzetting. Volgens de mythen was koning Kekrops de hoofdbewoner
 4. Wanneer gingen de Europeanen melk drinken van hun koeien, paarden en geiten? Die vraag probeert de universiteit van Mainz te beantwoorden. De Duitse onderzoekers pluizen het DNA uit van krijgers die bij de grote Slag aan de Tollense, circa 3270 jaar geleden, zijn gesneuveld

De Bronstijd - Canon van Nederlan

 1. Wanneer in de 17de eeuw rijke stedelingen belangstelling krijgen voor het buitenleven valt hun oog ook op Santpoort. Net als elders in Velsen werden grote delen agrarisch gebied omgevormd tot buitenplaats. De buitens zorgden weliswaar voor reuring en bijverdiensten, maar verder bleef Santpoort klein van omvang
 2. De natuur bood hen echter genoeg materialen om toch een veelzijdige agrarische samenleving te kunnen ontwikkelen. Doel Kinderen op een actieve manier kennis laten maken met en inzicht geven in het leven in de prehistorie. In het museum. Met de museumferry naar het buitenmuseum. Ontvangst en verhaal ter inleiding op het leven in de bronstijd
 3. Inleiding. De middeleeuwen beginnen omstreeks het jaar 400 en duren tot het jaar 1500. Er werden stevige kastelen gebouwd omdat men zich moest verdedigen tegen de aanvallen van allerlei vijanden (o.a. de Vikingen of Noormannen). Er was natuurlijk ook geen elektriciteit. Maar bij de Romeinen was ook geen elektriciteit
 4. De Geschiedenis van het Labyrint. Toen de Minotaurus voor het eerst werd geboren, kon zijn moeder Pasiphae hem voeden. Naarmate hij groeide, werd hij echter onverzadigbaar. Omdat hij een onnatuurlijk wezen was, een hybride van mens en dier, had hij geen natuurlijk dieet en nam hij het op om mensen te eten
 5. De mening blijven hierover verschillen. Moet er nou wel of geen voedingsbodem in je aquarium? Eerder was het bijna verplicht om dit te hebben voor je vissen, maar nu is hier toch steeds meer twijfel over. Wat wij jou kunnen vertellen is dat het zeker niet verplicht is, maar dat dit echt verschilt per situatie. In deze blog lees je hier meer over
Bronstijd | Archeologie OnlineDe neusbeer

De geschiedenis of historie begint wanneer er wel verhalen uit die tijd zijn opgeschreven. De prehistorie duurde van ongeveer 250.000 voor Christus tot ongeveer 50 jaar voor Christus. Steentijd De prehistorie heeft men ingedeeld naar de materialen die de mensen voor hun gereedschap gebruikten. Zo is er de steentijd, de bronstijd en de ijzertijd De eigenaar, NV de Gezamenlijke Compagnons van de Opsterlandsche en Oostellingwerfsche Veenen en Vaerten stond hier positief tegenover. Met hulp van 30.000 gulden aan giften van o.a. Koningin Wilhelmina, het ministerie van OKW en het provinciale bestuur van Friesland, werd in september 1928 het meer dan 200 hectare grote reservaat overgedragen aan de vereniging IJzertijd. IJzertijd - Verwijst naar de periode en cultuur die behoren tot de derde tijd in het drieperiodensysteem dat in 1836 werd ontwikkeld door Christian Jürgensen Thomsen. De cultuur van de IJzertijd ontstond meestal wanneer in de Bronstijd het punt werd bereikt waarop de kwaliteit van het ijzer vooral door carboneren, een rol ging.