Home

Communicatie ernstig verstandelijke beperking

Communicatiemethoden voor Ernstig Meervoudige Beperkinge

  1. Mensen met ernstig meervoudige beperkingen hebben een ernstige verstandelijke beperking en een ernstige motorische beperking, meestal in combinatie met een zintuigelijke beperking en epilepsie. Mensen met ernstig meervoudige beperkingen communiceren niet als vanzelf met hun omgeving. Communicatie. Mensen met ernstig meervoudige beperkingen spreken en begrijpen meestal niet veel van de gesproken taal. Ze kennen geen gebarentaal, ze kunnen niet als vanzelf naar iets wijzen of ergens naartoe.
  2. Bij mensen met een VB is het belangrijk een rustige en gelijkwaardige houding aan te nemen. Pas de communicatie aan op het niveau van de VB en gebruik korte zinnen zonder moeilijke woorden. Dit is belangrijk omdat het anders kan voorkomen dat de boodschap niet wordt begrepen of verkeerd overkomt. Op deze pagina treft u meer informatie hierover aan
  3. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking kunnen zich vaak alleen maar uiten door hun gedragingen en hun lichaamstaal. Een taal die niet iedereen verstaat. Naastbetrokkenen hebben vaak door ervaring geleerd hoe ze kunnen communiceren. Deze ervaringskennis is onderzocht door Roemer en Van Dam en vertaald naar een cursus met als doel:.
Boek: Verstandelijke beperking & communicatie - Geschreven

Communiceren met mensen met een ernstige verstandelijke beperking Samenvatting. Mensen met een ernstige verstandelijke handicap hebben het echter moeilijk met de taal als symboolsysteem. Lichaamstaal. Als we over communicatie bij mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking spreken, moeten. Op de website Communicatiemethoden EMB vind je methoden die begeleiders helpen om d e communicatie tussen mensen met een ernstig meervoudige beperkingen en hun omgeving te verbeteren. Mensen met ernstig meervoudige beperkingen communiceren niet als vanzelf met hun omgeving. Ze spreken en begrijpen meestal niet veel van de gesproken taal Iemand met een ernstige verstandelijke beperking kan zich niet goed aanpassen aan de eisen van de omgeving.. Dit maakt dat de communicatie moeilijker verloopt, maar ook het voor zichzelf zorgen, het zelfstandig kunnen wonen of het deelnemen aan sociale bezigheden, hobby's, school of werk. Een IQ tussen de 20 en 35 duidt op een ernstige verstandelijke beperking Communiceren met mensen die een verstandelijke beperking hebben is niet vanzelfsprekend. Helemaal bij mensen die zo ernstig gehandicapt zijn dat ze voor het overbrengen van hun boodschap van de ander afhankelijk zijn

Gelre ziekenhuizen opent poli verstandelijk beperkte

Een ernstige verstandelijke beperking hoeft de kwaliteit van het leven niet te verminderen. Met Amarant zorg je voor een goede omgeving voor je naaste met deskundige mensen om hem/haar heen. Plezier en veiligheid voor iedereen. We bieden passende zorg en helpen om verder te ontwikkelen. Dat doen we samen, met jullie als familie of vertegenwoordigers Voor mensen met een zeer ernstig verstandelijke beperking geldt bijvoorbeeld: In staat om voorwerpen doelgericht te gebruiken voor zelfzorg, werk en vrijetijdsactiviteiten Nauwelijks inzicht in symbolische communicatie, gesproken taal of gebarentaal maar begrip van enkele eenvoudige instructies of gebaren is mogelij

Communicatie & Benaderin

Verstaanbaar maken Communicatie Methoden EM

Communiceren met mensen met een ernstige verstandelijke

Film gemaakt voor het symposium 'Verstandelijk én ernstig meervoudig beperkt: klein kijken, veel zien' op 28 september 2018 in Ede Buitenmens Linda Borst werkte als stagiaire op verschillende locaties. Uiteindelijk vond ze haar droombaan op de boerderij bij Gemiva-SVG Groep. Daar werkt z.. Dit maakt dat iemand met een verstandelijke beperking problemen ondervindt met de volgende zaken: De communicatie met andere mensen. Het voor zichzelf zorgen. Het zelfstandig kunnen wonen. Het deelnemen aan sociale bezigheden, hobby's, school of werk. Wanneer iemand een IQ tussen de 35 en 50 heeft, wordt van een matige verstandelijke. Aandachtspunten in de communicatie. Een licht verstandelijke beperking is vaak niet direct te herkennen. Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen zich redelijk goed uitdrukken. Aan hun uiterlijk is verder niets bijzonders te zien. De communicatie gaat echter vaak mis bij het begrijpen en begrepen worden ernstig verstandelijke beperking. Waarover gaat deze handreiking? 2 De cli ntenraad en de achterban. In de achterban zitten ook mensen met een ernstige beperking. De cli ntenraad praat over de idee n van mensen met een ernstige beperking. Hoe dat kan staat in deze handreiking

Communicatie, hoorproblemen en verstandelijke beperkingen. Als je praat met iemand die een verstandelijke beperking heeft, kan het moeilijk zijn om elkaar goed te begrijpen. Bij het praten is het belangrijk om rustig de tijd te nemen en echt contact te maken. Veel mensen met een verstandelijke beperking horen niet goed Voor wie zijn de spraak en communicatie apps?Iedereen die niet kan praten of moeite heeft met praten, bijvoorbeeld vanwege een (ernstig) verstandelijke beperking, beroerte (afasie), hersenletsel, ALS/MS, dwarslaesie, dementie, autisme of leerproblemen.Hoe werkt de spraak-app?Je downloadt een spraak-app op je smartphone of tablet. Dan kun je een pictogram, beeld, video of tekst aanklikken. Juist bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen deze zaken de communicatie ernstig belemmeren. Dit boek biedt een methodiek, het communicatieprofiel, waarin deze factoren in beeld worden gebracht zodat de omgeving beter op hen kan inspelen en goed bij hen kan aansluiten. Dat kan veel (gedrags)problemen voorkomen Visitaal pictogrammen voor ondersteunde communicatie, dagritme en structuur. Visitaal pictogrammen helpen mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) om meer grip te krijgen op hun leven. Visitaal Pictogrammen zijn ontwikkeld voor iedereen die extra visuele ondersteuning nodig heeft bij dagplanning en communicatie Ernstig verstandelijk gehandicapt. Er is sprake van een ernstig verstandelijke beperking wanneer het IQ tussen 20 tot 35 ligt, waarbij er weinig tot geen communicatie mogelijk is, evenals een zwakke motorische ontwikkeling en behoefte aan constante supervisie is

Voor mensen met een verstandelijke beperking is dat niet anders. Wel ontwikkelen zij zich in het algemeen trager. Hun ontwikkeling bereikt ook eerder een eindpunt. Bovendien zijn mensen met een verstandelijke beperking kwetsbaarder, omdat ze zich minder gelijkmatig ontwikkelen verstandelijke beperking als mensen met een lichamelijke beperking, is besloten haar te beperken tot de eerstgenoemde groep. De begrenzing in de beschikbare tijd was hiervoor de belangrijkste reden. Het is overigens de vraag of de verschillen tussen beide categorieën. Communicatie (68) Eten en drinken (31) Huishouden (53) In beweging (150) Ontspanning (73) Persoonlijke verzorging (110) Werken en studeren (31) Home Hulpmiddelen Speciaal bij Verstandelijke beperking Hulpmiddelen . Thuisarts.nl. Voor onafhankelijke informatie over ziekte en gezondheid Ernstige verstandelijke beperking. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking (EVB) of een matige verstandelijke beperking (MVB) hebben een IQ dat ligt tussen de 35 en 50. Ook op gezondheidsgebied zijn er bijna altijd zaken die extra zorg vragen. Kenmerken ernstige verstandelijke beperking communicatie in de begeleiding van mensen met een (ernstige meervoudige) verstandelijke beperking. Deze benaderingswijze sluit naadloos aan bij de verzorging van deze mensen. Het doel van dit boekje is om een eenduidige aanpak rondom de verzorging te stimuleren en om de verzorging van mensen met een ernstige meervoudig

Website Communicatiemethoden EMB Kennisplein

Een zeer ernstige verstandelijke beperking. Een lichamelijke beperking. Bijkomende stoornissen zoals epilepsie, reflux. Een IQ dat lager is dan 25. Een ontwikkelingsleeftijd tot 24 maanden, waarbij de kalenderleeftijd ver boven de ontwikkelingsleeftijd ligt. Niet of nauwelijks kunnen communiceren door woord of gebaar Kenmerken van een ernstige meervoudige beperking. We spreken van een ernstige meervoudige beperking wanneer iemand naast een ernstige verstandelijke beperking ook ernstig lichamelijk beperkt is. Mensen met EMB hebben de hele dag door begeleiding nodig bij alle dagelijkse activiteiten. Onze begeleiders weten precies welke zorg er nodig is

Communiceren met mensen die een verstandelijke beperking hebben is niet vanzelfsprekend. Helemaal bij mensen die zo ernstig gehandicapt zijn dat ze voor het overbrengen van hun boodschap van de ander afhankelijk zijn. Gelukkig is daarvoor inmiddels een scala aan hulpmiddelen en methoden ontwikkeld, die mensen helpen om op hun manier iets duidelijk te maken en invloed te hebben op hun leven Deze omvat alle leeftijden. De mate van verstandelijke handicap varieert van zwakbegaafd tot zeer ernstig verstandelijk beperkt. Daarnaast is er sprake van bijkomende problematiek op het gebied van motoriek, zintuigen, communicatie, stofwisseling, gedrag en medicijngebruik. De voedingsproblemen zijn individueel bepaald en zeer divers Zeer ernstig verstandelijke beperking: Lager dan 20: 1%: idioot: Mensen met deze beperking hebben voornamelijk behoefte aan een structurerende omgeving, zintuiglijke stimulering en voortdurend toezicht. Elementair menselijk contact is moeilijk, slechts in uitzonderlijke gevallen is er minimale spraak Algemene kenmerken. Algemene kenmerken die bij een verstandelijke beperking kunnen horen zijn: Een IQ onder de 75. (Blijvende) achterstand in de ontwikkeling, zowel verstandelijk als lichamelijk zoals moeite met leren of bewegen. Psychische problemen zoals moeite met communicatie en aangaan van (vriendschaps)relaties

1 Dienst Ambulante Begeleiding Communicatie bij personen met een verstandelijke beperking.. 2 Voorstelling DAB ambulante en mobiele dienst voor gezinnen met kind, jongere of volwassene met een verstandelijke handicap steun, informatie en psycho pedagogisch advies vrijblijvende hulpverlening. 3 DOELSTELLINGEN 1. verkennen van mogelijkheden en beperkingen 2. zoeken naar een goed evenwicht 3. verstandelijke beperking een groep onderscheiden die een zeer ernstige verstandelijke beperking heeft. Bij deze mensen is mate van de verstandelijke beperking dusdanig ernstig, dat het Intelligentie Quotiënt niet betrouwbaar en valide te meten is met gestandaardiseerde instrumenten.1,2 Naa

Verstandelijke gehandicapten kunnen er voor kiezen om begeleidt zelfstandig te wonen, bij familie te wonen, verzorgd te wonen of beschermd te wonen. Als ze deze keuze gaan maken wordt er vooral gekeken naar de ernst van de verstandelijke beperking, gedragsproblemen, problemen met persoonlijke verzorging of zelfredzaamheid, overleden of afwezige ouders en hoger opgeleide ouders of ouders met. In dit blog tips om de communicatie op gang te brengen of uit te breiden door Lees verder → Geplaatst in CVA , dementie , ernstig meervoudig beperkt (EMB, ZEMB) , Geen categorie , ja/nee , Ondersteunde Communicatie , Verstandelijke beperking | Tags: begrip , ervaren , ontdekken , zelfredzaamheid | Een reactie plaatse Een zeer ernstige verstandelijke beperking betekent dat de verstandelijke beperking dusdanig ernstig is dat het IQ niet betrouwbaar te meten is. Er is altijd sprake van een zeer ernstige motorische beperkingen, waardoor mensen met ZEVMB niet of nauwelijks gericht en bewust kunnen bewegen, waaronder voortbewegen Er zijn ook mensen die zowel autisme als een verstandelijke beperking hebben. Wanneer je een verstandelijke beperking hebt, dan zijn er beperkingen in verstandelijke functies en adaptieve vaardigheden, zoals lezen, schrijven, communiceren en zelfverzorging. Er zijn verschillende niveaus van verstandelijke beperking: licht, matig en ernstig Verstandelijke beperking. Zorgverleners en instellingen gebruiken tegenwoordig meestal de term verstandelijke beperking. Verstandelijke handicap wordt zelden gebruikt. Het kennisplein gehandicaptensector hanteert acht verschillende groepen. Bij S&L Zorg hanteren we 6 cliëntgroepen namelijk: cliënten met een lichte verstandelijke beperking

Simone heeft een ernstig verstandelijke beperking. Haar begeleider Floor vertelt hoe Simone fit blijft door middel van een fysiorol en wat ze doen om Simone te laten ontspannen. Op advies van de fysio beweegt Simone op de fysiorol. Dit doen we om te zorgen dat ze lichamelijk zo min mogelijk achteruit gaat Ernstig meervoudige beperking. Mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) hebben ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Een laag IQ en een functioneren dat te vergelijken is met een peuter van twee jaar. Voor hun levensgeluk zijn deze mensen in grote mate afhankelijk van onze hulp Oorzaken van verstandelijke beperkingen Genetisch en niet-genetisch Verstandelijke beperkingen worden geclassificeerd op ernst, maar ook op basis van onderliggende oorzaken. In ongeveer de helft van de kinderen met een verstandelijke beperking is er geen verandering in het erfelijk materiaal bekend Niveaubepaling bij mensen met een verstandelijke beperking. Bij de diagnose van een verstandelijke beperking wordt onder andere gekeken naar het IQ van een persoon. Een indicatie die alleen op de meting van het IQ is vastgesteld, is nooit voldoende voor het vaststellen van de de mate van de verstandelijke beperking

Ernstige verstandelijke beperking - Medicinfo Encyclopedi

Kim van den Bogaard . (1983) is werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Departement Tranzo; Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) aan de Universiteit van Tilburg.. In haar onderzoek richt zij zich op grensoverschrijdend gedrag van mensen met een verstandelijke beperking en het inzetten van ervaringsdeskundigen. Ook met een verstandelijke beperking, is het belangrijk om te blijven werken aan de ontwikkeling. Ook de manier van communiceren tijdens de activiteit moet passend zijn. Uitgangspunt is dat iemand uit onmacht ernstig probleemgedrag vertoont De waarheid. Complete College Aantekeningen Cognitieve en Lichamelijke Beperkingen - College - aantekeningen, college 1 - 8. Vak: Cognitieve en lichamelijke beperkingen (200400072) Cognitieve en Lichamelijke beperking en: Hoe ernstig problemen als dy slexie en dyscalculie worden heeft vooral te maken met hoe de. school omgaat met problemen tot ernstig psychisch ongezond bij 25-39-jarigen en 30% onder 16-24-jarigen SCP: impact van het verlies aan contact op het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke beperking of ernstige psychische klachten is bijzonder groot Vaccinaties: focus op mensen in instellingen, mensen met een hoog risico op ernstig beloop, de gehandicaptenzorg

bol.com Verstandelijke beperking & communicatie ..

Groepswoning voor ouderen in ApeldoornHannahlaan 114-116-118. Groepswoning voor ouderen in Apeldoorn. Je bent net met de rolstoel buiten geweest, dat was fijn. De vogels floten uit volle borst. De natuur is prachtig, vooral alle geluiden en geuren ervan. Nu is het tijd voor een kop koffie, het is al best druk aan tafel Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak extra ondersteuning nodig om goed te kunnen functioneren en een leefwijze te vinden die past bij hun vermogens. Dit raakt meerdere levensthema's zoals zelfzorg, leren en (kunnen) werken maar ook sociale omgang met anderen. Bekijk alle berichten Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis. Hierbij ontwikkelt het vermogen van verstand niet met de normale snelheid. Er wordt onderscheid gemaakt in bepaalde niveaus: licht, matig, ernstig en zeer ernstig verstandelijke beperking. Licht verstandelijke beperking. Zo'n 75% van de mensen die een verstandelijke beperking hebben.

Ernstige verstandelijke beperking (EVB

Palliatieve zorg bij verstandelijke beperking liefst thuis A.de Veer (2014) Zorgverleners willen mensen met een verstandelijke beperking het liefst thuis, in de woonomgeving, palliatieve zorg bieden. Bij vier op de vijf lukt dit. Of een patiënt thuis kan blijven in de laatste levensfase is een kwestie van zorgvuldig afwegen. De meest genoemd Er zijn verschillende tests op het gebied van verstandelijke beperking bij kinderen en volwassenen. Zo heeft het Communicatieprofiel-Z tot doel de mogelijkheden voor taal en communicatie van matig tot zeer ernstig verstandelijk beperkte personen in kaart te brengen 4. Gevolgen functioneren op de verschillende domeinen en evt. ET interventies (bron: fiche verstandelijke beperking) 4.1. Mate van ernst van de verstandelijke beperking wordt bepaald door de mate van adaptief functioneren en niet volgens IQ-scores!! 4.1.1. Licht (gemid ontwikkleeftijd 6-12J), (IQ 50-75) 4.1.1.1. Conceptueel Domei Expertgroep Autisme en Verstandelijke Beperking . De NVA-Expertgroep 'Autisme en verstandelijke beperking' maakt zich sterk voor betere zorg voor deze specifieke doelgroep met dubbele diagnose. Dit doen zij door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan beleidsmakers. In de Expertgroep zitten ervaringsdeskundigen en overige deskundigen

's Heeren Loo ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking. We helpen met het maken van eigen keuzes. Dicht bij huis en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn Pictogrammen verstandelijke beperking. Pictogrammen om taken aan te geven Ook kunnen pictogrammen gebruik worden om taken aan te geven. Bij instellingen waar mensen met een verstandelijke beperking wonen of werken, wordt dit vaak gebruikt. Vaak hangt er een bord waar de namen en/of foto's van alle medewerkers of bewoners op staan en waar dagen en/of tijden op staan Visitaal pictogrammen voor.

Hoorcollege 6 hoorcollege december 2017 verstandelijke beperking verstandelijke beperking wordt gekenmerkt door significante beperkingen zowel in intellectuee Het leert docenten in het speciaal onderwijs hoe zij de communicatie met niet sprekende, ernstig verstandelijk of meevoudig gehandicapte kinderen en volwassenen kunnen optimaliseren. Het COCP-programma stimuleert kinderen of volwassenen die door een handicap niet of nauwelijks kunnen spreken nieuwe communicatieve vaardigheden te ontwikkelen of bestaande communicatievormen vaker te gebruiken

Niveaus en syndromen - Prinsenstichtin

1 Ondersteunde communicatie bij een kind met een ernstige verstandelijke beperking auteurs laura feitsma LOGOPEDIST KENTALIS DE SKELP TE DRACHTEN Dit artikel beschrijft een casestudy over de implementatie van ondersteunde communicatie (OC) binnen een kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking (VB). Het doel van de casestudy is in kaart te brengen welke informatie en. Ernstige tot zeer ernstige verstandelijke handicap 27 januari 2008 Er is een groep mensen met TSC bij wie in de loop van de ontwikkeling blijkt dat er een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke handicap is , in sommige gevallen gecombineerd met lichamelijke beperkingen (we spreken dan van een meervoudige complexe handicap) Communicatie. Hier vind je een overzicht met onze artikelen over communicatie met mensen met een verstandelijke beperking

Verplegen van verstandelijk beperkte patiënten doe je zo

Naast de ernstig verstandelijke beperking is er meer dat het functioneren van kinderen belemmert. Bij hen is er vrijwel altijd ook sprake van stoornissen in het verwerken van zintuiglijke informatie zoals visuele, auditieve en tactiele informatie 3,4 verstandelijke beperking kunnen heel 'talig' overkomen, vraagt niet alleen aangepaste communicatie, maar ook De kern Ernstig Zeer ernstig Verstandelijke ontwikkelingsleeftijd 6-11 jaar 4-6 jaar 2-4 jaar < 2 jaar Jaargang 38, December Nummer 4 194. Artikele Wanneer er sprake is van een zeer ernstig verstandelijke beperking is er sprake van een IQ tot 20. Men kan op conceptuele vaardigheden functioneel gebruik leren maken van voorwerpen. Sociale vaardigheden zijn zeer beperkt en er is weinig begrip van symbolische communicatie of gebaren Ook mensen met een verstandelijke beperking willen meedoen in de samenleving. Om dat zo zelfstandig mogelijk te kunnen doen, hebben ze de steun van hun sociale omgeving nodig en is meer samenhang in de zorg gewenst. Hulpvragers nemen in toenemende mate zelf de regie over hun zorg en ondersteuning. Dat willen zij zelf, maar de [ Euthanasie bij mensen met een verstandelijke beperking die ernstig lijden maar hun doodswens niet kunnen uiten, is niet toegestaan. Dat moet zo blijven, constateert de adviesgroep ethiek van de Vereniging van Artsen voor verstandelijk gehandicapten (NVAVG) in een eerste handreiking over wat te doen bij ernstig en ondraaglijk lijden bij mensen met een verstandelijke beperking

Pictogrammen om taken aan te geven. Ook kunnen pictogrammen gebruik worden om taken aan te geven. Bij instellingen waar mensen met een verstandelijke beperking wonen of werken, wordt dit vaak gebruikt. Vaak hangt er een bord waar de namen en/of foto's van alle medewerkers of bewoners op staan en waar dagen en/of tijden op staan Deze (deel)richtlijn is bedoeld voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. De gastro-oesofageale refluxziekte komt bij mensen met een verstandelijke beperking vaak voor. Bij mensen met een (zeer) ernstige, meervoudige beperking of (z)emvb, meer dan 50% en als er ernstig bijkomende beperkingen zijn, wordt dit 70% of hoger LVB IS DE AFKORTING VAN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben aanzienlijke beperkingen in hun cognitieve ontwikkeling en in hun adaptieve vaardigheden (ook wel sociaal aanpassingsvermogen genoemd). Er is sprake van aanzienlijke beperkingen als iemand niet kan voldoen aan wat bij de leeftijd en de eigen cultuur in het algemeen [

Ik wil mijn naaste met een verstandelijke beperking goed

Video:

Op zoek naar een woning met ondersteuning? – Emiliani

Communiceren met mensen met een verstandelijke beperkin

Samenvatting Verstandelijke beperking. Er worden verschillende vormen van verstandelijk beperkingen uitgelegd. Ook gaat het over de erfelijkheid van deze aandoeningen. Voorbeeld 3 van de 19 pagina's. Bekijk voorbeeld. Een moment, download aan het klaarmaken Het deelonderzoek 'Risico's van online communicatie bij jongeren met een lvb' is uitgevoerd door Sanne van der Hagen en Wendy Meijers. Jaar: 2011 Nuttig voor: Begeleiders van mensen met een mvb en evb (ernstig verstandelijke beperking en matig verstandelijke beperking) Een verstandelijke beperking leidt vaak tot problemen in de omgang met andere mensen. Het is lastig om vrienden te maken en om vrienden te blijven. Je begrijpt niet altijd wat iemand precies bedoelt en vindt het moeilijk om met emoties om te gaan. Daardoor kun je je onbegrepen en gefrustreerd voelen Anton Došen geeft een studiedag over agressief en zelfbeschadigend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking en ASS gezien vanuit hun bio-psycho-sociale ontwikkeling. Lees meer meer over deze studiedag >> Bronnen Blz 246 -256 uit: Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking

Poetsposter Tandenpoetsen doe je zo! (verstandelijkeKijkje in de keuken bij zorginstelling Sherpa

Communiceren met mensen met een verstandelijke beperking

Hardenberg - Vlasakkerstaete - SprankKrant van Blankenberge | Initiatiestage voor kinderen met

Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van (ondersteunde) communicatie, problemen met spraak, stem of gehoor, en mensen met slikstoornissen. Zij ondersteunen cliënten met specifieke problemen, bijvoorbeeld moeilijk verstaanbaar gedrag, autismespectrumstoornis, ernstige meervoudige beperkingen e Doelgroep 's Heeren Loo, Almere: • Alle leeftijden: kinderen, jongeren & volwassenen (0 - 100 jaar) • Alle niveaus van verstandelijke beperking: IQ tot 85 ȧ 90 • Zowel gericht op gedrag (diagnostiek en behandeling) als (geestelijke) gezondheid (medisch en paramedisch) • Voor enkelvoudige tot complexe problematiek • Voor de client en zijn gezin/omgevin Motorische beperking Licht Matig Ernstig Zeer ernstig Licht Matig Ernstig Zeer ernstig (Z)EVMB. Kunnen niet of nauwelijks communiceren Communiceren door gedragsverandering Gedragsproblemen uiting van somatische Verstandelijke beperking Zintuigelijke beperkingen 7 Nauwelijks geschikte meetinstrumenten8 4.Nakken,. verstandelijk beperkten • Richtlijnen NVAZ (1995) • Extra aandacht nodig omdat gebleken is dat a. er een verhoogd risico voor slechthorendheid is tov. de normale populatie, bovendien vaker ernstig en eerder presbyacusis. b. de signalering dikwijls te kort schiet. c. de gevolgen van slechthorendheid ernstiger zijn door verminderd Verstandelijke beperking gevolg van interactie tussen risicofactoren. Iemand met een verstandelijke beperking heeft beperkingen in communicatie, zelfverzorging, zelfstandig kunnen wonen, werk, Ook loodvergiftiging, jodiumtekort, bijna verdrinking of ernstig hoofdletsel kunnen bij jonge kinderen een verstandelijke beperking veroorzaken Verstandelijk gehandicapten. Deze doelgroep is een zeer verschillend van samenstelling. Deze omvat alle leeftijden. De mate van verstandelijke handicap varieert van zwakbegaafd tot zeer ernstig verstandelijk beperkt. Daarnaast is er sprake van bijkomende problematiek op het gebied van motoriek, zintuigen, communicatie, gedrag en medicijngebruik