Home

Fosfaatrechten afroming

Handel met fosfaatrechten melkvee RVO

Alles over de afroming - Fosfaatrecht

DDB/NMV: actiebereid van leden en kritiek fosfaatrechten

Fosfaatrechten onder plafond, 20% afroming blijft. Redactie. Mariska Vermaas. parlementair verslaggever. Deel dit artikel: Lees ook. Foto 10 jul Van melkvee en fosfaat naar buffels en plezier. Premium. Achtergrond 7 jul Fosfaat mag € 50 of € 185 kosten. Premium. Nieuws 1 ju Afroming fosfaatrechten . Het afgelopen jaar is er in totaal 483.000 kg fosfaat afgeroomd bij een afromingspercentage van 20 procent. In 2019 is er in totaal 252.000 kg fosfaat afgeroomd, halverwege 2019 is het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten verhoogd van 10 procent naar 20 procent

Geen afroming varkensrecht - Nieuwe OogstWetsvoorstel fosfaatrechten melkvee: de voorziening voor

Afroming bij overdracht fosfaatrechten ABA

Fosfaatrechten leasen zonder afroming 100 kg fosfaatrechten leasen zonder afroming. Het wordt voor melkveehouders mogelijk om 100 kg fosfaatrechten te... Aanpassing definitie melkvee fosfaatrechtenstelsel. Naast het (ver)leasen van fosfaatrechten zonder afroming wil het... Aangepast registratie. 24 Mei 2019 - Wouter Baan - 25 reacties. De afroming op de verhandelde fosfaatrechten stijgt van 10% naar 20%, meldt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een Kamerbrief. Dit moet het aantal uitgegeven fosfaatrechten terugbrengen tot onder het sectorplafond van de melkveehouderij Om onder het sectorale fosfaatproductieplafond te komen, geldt sinds juni 2019 tijdelijk een afromingspercentage van 20 procent in plaats van 10 procent bij verhandeling van fosfaatrechten. Schouten noemt het verhogen van het afromingspercentage een goede maatregel om het aantal fosfaatrechten weer terug te brengen

De 400 kg fosfaatrechten die u wilt verleasen zijn netto te benutten door de leaser. Dit betekent dat u bruto 500 kg fosfaatrechten moet overboeken. De leaser van de fosfaatrechten betaald enkel voor de netto geleverde kg. De afroming, in dit geval 100 kg (20% afroming van 500 kg = 100kg) kunt u als melkveehouder dit jaar benutten Ontwikkeling fosfaatrechten: Afroming bij overdrachten van 10% naar 20%. Op 24 mei 2019 kwam het eerste bericht over het wetsvoorstel van minister Schouten over de tijdelijke verhoging van het afromingspercentage in de media Minister handhaaft 20 procent afroming bij verkoop fosfaatrechten. Afgeroomde fosfaatrechten worden niet langer doorgehaald, maar geparkeerd in een fosfaatbank. woensdag, 17 februari, 2021. De fosfaatproductie en het aantal fosfaatrechten in de Nederlandse melkveehouderij liggen onder het sectorplafond. Toch houdt demissionair minister Schouten. Afroming van fosfaatrechten bij verkoop. Wil jij jouw fosfaatrechten verkopen? Dan moet je weten dat er een deel van de rechten afgeroomd wordt. Voorheen bedroeg het afromingspercentage 10 procent, maar dit is met ingang van 13 juni 2019 verhoogd naar 20 procent

Geen afroming fosfaatrechten bij overdracht binnen familie. Vandaag heeft staatssecretaris Van Dam het wetsvoorstel over fosfaatrechten aangeboden aan de Tweede Kamer. donderdag, 8 september, 2016. Overdracht van fosfaatrechten aan eerste-, tweede- of derdegraads bloed- of aanverwanten is vrijgesteld van afroming bij overdracht Als fosfaatrechten aan een derde - bijvoorbeeld het bedrijf van de buurman - worden overgedragen, vindt er afroming plaats. De rechten worden weer niet gekort als je bijvoorbeeld een maatschap, VOF of CV met de buurman aangaat, en jij - of andere bloed- en aanverwanten - deel uitmaakt van het (nieuwe) bedrijf

Schouten verhoogt afroming fosfaatrechten. Het afromingspercentage bij de verkoop en verhuur van fosfaatrechten gaat als het aan landbouwminister Carola Schouten ligt omhoog van 10 naar 20 procent. Voor de tijdelijke maatregel is wel een wetswijziging nodig. Dat voornemen staat in een Kamerbrief die Schouten vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde In haar Kamerbrief van 24 mei kondigt Minister Schouten een verhoogde afroming aan bij overdracht van fosfaatrechten. De korting is inmiddels een feit; ingangsdatum 13 juni 2019. Achtergrond is dat er meer fosfaatrechten zijn uitgedeeld dan het fosfaatplafond. De afroming bij overdracht zal tijdelijk worden verhoogd van 10% naar 20%. De Minister verkiest deze route boven een generieke korting. Uitzonderingen zonder afroming fosfaatrechten. Er zijn uitzonderingen waarbij er niet op de fosfaatrechten gekort wordt als een natuurlijk persoon of andere entiteit (vof, bv dan wel maatschap) deze inbrengt bij een ander bedrijf. Jan Dortmans, rundvee adviseur, legt uit welke mogelijkheden er zijn bij het aangaan van zo'n samenwerkingsconstructie

Bij verleasing wordt het aantal fosfaatrechten wat een verleaser kwijtraakt door 20% afroming, vaak weer teruggekocht in 0% benutbare fosfaatrechten. Bij verleasen van 100kg moeten er dus nu 20kg 0% benutbare fosfaatrechten worden teruggekocht. Onderstaande tabel geeft de leaseprijs verschillen van 20% afroming, 10% afroming en 0% afroming Voor het overige blijven fosfaatrechten, varkensrechten, pluimveerechten gewoon vrij verhandelbaar zonder enige korting...' De tekst van de Tweede Kamerbrief is echter niet heel specifiek, omdat de minister schrijft over externe saldering (dier- en fosfaatrechten) en bijna in dezelfde adem als afroming, waardoor een exacte interpretatie lastig blijkt

De fosfaatrechten worden door de overheid om niet verstrekt op basis van de op het bedrijf aanwezige fosfaatruimte op 2 juli 2015. De op 1 januari 2018 toegekende fosfaatrechten dienen voor zover er vooraf geen bedrag voor de verkrijging is opgeofferd voor nihil op de balans te worden opgenomen Afroming verdubbeld Met ingang van 13 juni, is het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten, van 10% verdubbeld naar 20%. Dit betekent dat u bij een overdracht maar netto 80% van de overgedragen fosfaatrechten ontvangt. De verkoper kan in het jaar van overdracht de 20% 'afgeroomde' rechten nog steeds zelf blijven benutten

Afromingspercentage fosfaatrechten blijft 20 procent. Aangezien het aantal fosfaatrechten nog boven het fosfaatplafond zit, blijft het afromingspercentage van fosfaatrechten 20 procent. dinsdag, 13 april, 2021. In een brief aan de Tweede Kamer die vandaag verscheen, beantwoordt demissionair minister Schouten de vragen van SGP-kamerlid Bisschop. Fosfaatrechten, afroming bij overdracht wordt 20%. 25 Mei 2019. Gisteren heeft Minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin ze de stand van zaken met betrekking tot de fosfaatrechten aangeeft. Ze gaat onder andere in op de hoeveelheid fosfaatrechten,. Voorkom 10 % afroming fosfaatrechten door goede planning bedrijfsoverdracht. 7 oktober 2016 | Door: Tineke Hoekstra. Per 1 januari 2017 worden de fosfaatrechten ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van het wetsvoorstel is dat bij een overdracht van fosfaatrechten ná 1 januari een afroming van 10 % plaatsvindt Hogere afroming fosfaatrechten vanaf donderdag. De tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten gaat vanaf donderdag 13 juni 2019 in. Vandaag is de wet gepubliceerd in het staatsblad. Doordat meer fosfaatrechten zijn uitgegeven dan vanuit Europa is toegestaan, moet minister Carola Schouten een aantal.

Hierin staat hoeveel fosfaatrechten u bedrijf heeft per 1 januari 2018. Het aantal fosfaatrechten zegt hoeveel fosfaat u mag produceren met uw melkvee. 1 fosfaatrecht is 1 kilogram fosfaat. Hoeveel kilogram fosfaat 1 koe produceert, berekent u zelf met vastgestelde normen: De vastgestelde excretienormen 2015 voor melk- en kalfkoeien in tabel 6 Afroming fosfaatrechten en berekening vergoeding De tweede vraag is voor wiens rekening de wettelijke afroming van 10% van de fosfaatrechten komt en over welke fosfaatrechten de vergoeding voor de pachter wordt berekend. Hier gaat het Pachthof niet op in. Op grond van de Meststoffenwet worden de fosfaatrechten bij elke overdracht met 10% afgeroomd Schouten verhoogt afroming fosfaatrechten naar 20 procent Minister Schouten verhoogt het afromingspercentage van fosfaatrechten tijdelijk naar 20 procent. Reden is dat het aantal uitgegeven fosfaatrechten boven het sectorplafond is uitgekomen en de rechten die vrij zijn gekomen na afroming, ontoereikend zijn om het tekort te compenseren De bedoeling is dat een veehouder per kalenderjaar maximaal 100 kg fosfaat kan leasen zonder afroming. Velen denken dat het op dit moment al mogelijk is 100 kg afromingsvrij te verleasen. Echter kan het pas in werking treden wanneer het aantal fosfaatrechten onder het productieplafond komt Schouten verhoogt afroming fosfaatrechten naar 20%. De verwachting is dat melkveehouders op korte termijn willen (ver)kopen voordat de afroming wordt verdubbeld naar 20%. De fosfaatrechtenmarkt was tot dusver rustig en daarmee ook een stabiele prijs van rond de € 160 per recht. De (dag)prijs loopt nu op naar de € 170 per recht

De afroming bij overdracht is in 2019 nog verhoogd naar 20%, om het totaal naar beneden te brengen. Definitie melkvee in het wetsvoorstel wordt de definitie van melkvee en jongvee (voor melkvee) aangepast en verduidelijkt. Dat moet een eind maken aan de onduidelijkheid die daarover is ontstaan na de invoering van fosfaatrechten per 1 januari 2018 Afroming fosfaatrechten in het verschiet. Na het vervallen van het melkquoteringssysteem op 1 april 2015 concludeerde toenmalig staatssecretaris Dijksma dat productiebegrenzing via de Meststoffenwet nodig is om de fosfaatproductie door melkvee te verminderen. In groeiregulering was al voorzien door de Wet verantwoorde groei melkveehouderij en. Fosfaatrechten kopen: van afroming tot aflossing. Op 1 januari 2018 gaat het nieuwe fosfaatrechtenstelsel in werking. Voor bedrijven die meer fosfaat produceren dan ze op hun grond kwijt kunnen geldt een korting van 8,3% of een percentage tot aan de norm grondgebondenheid. Heeft u al berekend wat het fosfaatrechtenstelsel voor uw bedrijf betekent Alle melkveehouders moeten vier tot acht procent van hun fosfaatrechten, die ze op peildatum 2 juli 2015 in bezit hadden, inleveren. Dat blijkt uit de Kamerbrief die staatssecretaris Martijn van Dam eind van de middag heeft verstuurd.Ontzien worden bedrijven met zogenoemde latente ruimte, dit zijn bedrijven die op 2 juli 2015 geen fosfaatoverschot hadden De afroming geldt zowel voor de overdracht van losse fosfaatrechten als voor de overdracht van fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten of splitsingen. Er is geen sprake van afroming in het geval van erfopvolging en overdracht aan een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat in de eerste, tweede of derde graad

Afroming Fosfaatrechten - Agritea

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het tijdelijk verhogen van het afromingspercentage van fosfaatrechten bij verkoop. Hierdoor stijgt de afroming bij transacties van fosfaatrechten binnenkort van tien naar twintig procent.De goedkeuring door de Eerste Kamer was de laatste hobbel om de wetswijziging mogelijk te maken. Door het hogere afromingspercentage wil minister Schouten proberen zo snel. Transparantie en verhoging afroming fosfaatrechten 07 jun 2019 De wetswijziging voor een tijdelijke verhoging van het afromingspercentage van fosfaatrechten naar 20% is inmiddels aangenomen en treedt waarschijnlijk in de loop van volgende week in werking

Afroming blijft voorlopig 20% - Fosfaatrecht

Eerste Kamer steunt hogere afroming fosfaatrechten Melkvee Pieter Stokkermans 06 jun 2019 om 14:52 uur. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een tijdelijk hoger afromingspercentage van 20 procent voor de fosfaatrechtenhandel. Daarmee zal de wet binnenkort in werking treden DDB over afroming fosfaatrechten: Melkveehouders zijn voor BV Nederland minstens zo belangrijk als de KLM. Bedrijfsnieuws Fosfaatrechten 29 mei 2019. Het voornemen van minister Schouten om het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht te verhogen van 10 naar 20%, kan bij de Dutch Dairymen Board niet op instemming rekenen Mariska Vermaas. parlementair verslaggever. De fosfaatproductie in de melkveehouderij was op peildatum 2 juli waarschijnlijk al boven het fosfaatplafond, waardoor afroming van de fosfaatrechten noodzakelijk is. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken tijdens een debat in de Tweede Kamer Per 1 januari 2017 worden de fosfaatrechten ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van het wetsvoorstel is dat bij een overdracht van fosfaatrechten ná 1 januari een afroming van 10 % plaatsvindt. Deze afroming wordt door kopers en verkopers onwenselijk Nieuws Fosfaatrechten Afroming bij lease van fosfaatrechten blijft. 14 September 2018 - Redactie Boerenbusiness - 2 reacties. Uit de fosfaatmonitor voor het tweede kwartaal blijkt dat de totale fosfaatproductie 5% onder het nationale plafond blijft. Dat maakt het CBS bekend

Afroming op fosfaatrechten blijft voorlopig 20 procent

 1. g 126 kg netto. (goed voor ca. 3 melkkoeien bij een excretieforfait van 42 kg) • Bij verkoop 126 X € 260,- = € 32.760,-. • Bij verlease 126 X € 60,- = € 7.560,-. Dit betekent bij optie 1 dat het aantal fosfaatrechten met 140 kg afneemt. Bij optie 2 neemt het met 14.
 2. g nog een afro
 3. g van fosfaatrechten bij bedrijfsoverdracht in de familie lijkt van de baan. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken wil dat opnemen in het wetsvoorstel voor de invoering van fosfaatrechten voor melkvee. Dat zei hij donderdag 14 april tijdens een debat in de Kamer in reactie op een motie van CDA, SGP, ChristenUnie en SP.
 4. g. Fosfaatrechten worden bij overdracht met 10% afgeroomd. Afro
 5. g van 20% bij de overdracht van verleaser naar leaser. Bij terug overdragen naar de verleaser wordt niet met 20% afgeroomd als deze binnen hetzelfde kalenderjaar wordt gemeld
 6. g bij overgang van een fosfaatrecht naar een andere landbouwer wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). RVO.nl geeft in de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets aan dat de gevolgen van dit wetsvoorstel voor de uitvoering en handhaving nihil zijn

Afroming fosfaatrechten naar 20% - Agrifir

Enquête: draagvlak voor afroming fosfaatrechten. Redactie. Johan Oppewal. chef redactie ondernemen. Ja, het is goed dat de groei van de melkveehouderij wordt ingeperkt. Dat vindt 61 procent van de 904 melkveehouders die deelnamen aan de enquête over fosfaatrechten op boerderij.nl Worden de fosfaatrechten voor meerdere jaren verleased, dan vindt twee keer een afroming van 20% plaats: De korting gebeurt bij de overdracht van de fosfaatrechten in het eerste jaar en in het jaar wanneer de fosfaatrechten weer teruggaan naar de verleaser, tenzij er op dat moment geen korting meer plaatsvindt bij een overgang van fosfaatrechten

Afroming bij overgang van fosfaatrechten zal leiden tot verlaging van de fosfaatrechten. Minister Schouten heeft twee maatregelen tot haar beschikking om de hoeveelheid fosfaatrechten te verminderen, namelijk een verhoging van het afromingspercentage of een generieke korting Worden de fosfaatrechten binnen het kalenderjaar teruggegeven aan de verhuurder, dan worden de fosfaatrechten slechts één keer belast met een afroming van 10%. Worden de fosfaatrechten voor meerdere jaren geleased of verleased, dan zal er op het moment van het teruggeven van de rechten nogmaals 10% worden afgeroomd

Fosfaatrechten melkvee RVO

 1. gspercentage zal worden toegepast die zal liggen tussen de 4% en 8%. Deze korting op fosfaatrechten geldt dus voor alle melkveebedrijven, los van de afro
 2. g bij de overdracht van fosfaatrechten van 10% naar 20%. Nu het eind van het jaar nadert en je opnieuw of misschien voor het eerst naar je fosfaatplanning gaat kijken, wordt het effect hiervan meer concreet
 3. g daarom te verhogen 10 naar 20%

17 vragen en antwoorden over fosfaatrechten. Een nieuwe wereld is open gegaan. Op 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking getreden. Dat betekent dat u vanaf dat moment met uw melkvee niet méér fosfaat mag produceren dan het aantal rechten dat u heeft Verleasen fosfaatrechten een mooie aanvulling op de liquiditeit? 25 september 2019 | Door: Herald Aalderink In een eerder artikel hebben we je geïnformeerd over de verhoging van het percentage afroming bij de overdracht van fosfaatrechten van 10% naar 20%. Nu het eind van het jaar nadert en je opnieuw of misschien voor het eerst naar je fosfaatplanning gaat kijken, wordt het effect hiervan.

Fosfaatrechten en prijs fosfaatrechten - Boerderij

Hoe fosfaatrechten overdragen RVO

Afroming fosfaatrechten. Omdat het fosfaatplafond op 2 juli 2015 al was overschreden, zal er een afroming van het aantal fosfaatrechten moeten plaatsvinden. In de eerste plaats worden alle fosfaatrechten meteen bij de invoering op 1 januari 2018 afgeroomd Vergeet GVE's, vergeet het jongveegetal en vergeet 1 oktober 2016. Voor het fosfaatrechtenstelsel 2018 speelt dit geen enkele rol meer. Daarvoor in de plaats komen nieuwe aandachtspunten als de afroming, de melkproductie die. Afroming fosfaatrechten. Omdat het fosfaatplafond vrijwel zeker al op 2 juli 2015 was overschreden, zal er een afroming van het aantal toegekende fosfaatrechten moeten plaatsvinden om dit weer recht te zetten. Deze afroming zal op twee manieren plaatsvinden De fosfaatrechten worden in één keer overgeschreven van de verkoper naar de koper. Hierbij gaat 10% van de rechten verloren door afroming. De koper huurt de rechten voor een bepaalde looptijd en de koopoptie wordt aan het einde van de looptijd gelicht

Fosfaatrechten onder plafond, 20% afroming blijft - Boerderi

 1. g. Fosfaatrechten worden bij overdracht met 20% afgeroomd. Afro
 2. gsvrij kan leasen of verleasen. Wij als Bergadvies vinden het initiatief van de overheid om een klein gedeelte fosfaatrechten afro
 3. g op fosfaatrechten definitief verhoogd 4 Juni 2019 Opinie Alfred Jansen De pachter investeert, maar wie profiteert? 4 Juni 2019 Nieuws Fosfaatrechten Schouten verdubbelt afro
 4. g bij overdracht van fosfaatrechten, heeft direct gevolgen voor de vraagprijs van diezelfde rechten. Dit weekend steeg die prijs met gemiddeld bijna tien procent. 27 mei 2019 Economie 3.139 keer bekeken
 5. g van 10% plaats. Die afgeroomde rechten komen ten goede van de fosfaatbank. De afro

Aankoop fosfaatrechten. Veehouders die meer fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat ze in gebruik hebben, zijn verplicht extra fosfaatrechten aan te kopen of te leasen. Voor de aan- of verkoop of het leasen van fosfaatrechten verwijzen wij u door naar de website van Van Kemenade Bv Vastgoed Adviesbureau. 20% afroming bij overdrach De afroming komt voor rekening van verkoper dan wel verhuurder. De koper of huurder koopt/huurt het aantal kilogram fosfaatrechten netto. Als de heen- en terugmelding van de lease in hetzelfde kalenderjaar plaatsvindt, zal er maar één keer worden afgeroomd Worden de fosfaatrechten voor meerdere jaren verleaset, dan vindt twee keer een afroming van 20% plaats: bij de overdracht van de fosfaatrechten in het eerste jaar en in het jaar wanneer de fosfaatrechten weer teruggaan naar de verleaser. Deze vorm komt dan ook weinig voor Fosfaatrechten mogen worden overgedragen naar een andere landbouwer, maar dan worden de fosfaatrechten in principe wel met 10%, en sinds kort zelfs (tijdelijk) met 20%, afgeroomd. De verkrijger ontvangt dan dus slechts 80% van de rechten. Als u fosfaatrechten overdraagt is het belangrijk dat u na de overdracht zelf voldoende rechten overhoudt Het wordt mogelijk om jaarlijks 100 kilo fosfaatrechten te leasen zonder afroming. Daarmee wordt het voor melkveehouders mogelijk om kleine schommelingen in melkproductie en veebezetting via lease bij te sturen zonder afroming over de eerste 100 kilo (ruim 2 melkkoeien)

Uitzonderingen zonder afroming fosfaatrechten. Er zijn uitzonderingen waarbij er niet op de fosfaatrechten gekort wordt als een natuurlijk persoon of andere entiteit (vof, bv dan wel maatschap) deze inbrengt bij een ander bedrijf. Jan Dortmans, rundvee adviseur, legt uit welke mogelijkheden er zijn bij het aangaan van zo'n. Wanneer u biedt op een advertentie waarbij 100 fosfaatrechten bruto worden aangeboden, dan ontvangt u na afroming slechts 80 fosfaatrechten netto. Om aan uw verkopende/verleasende wederpartij kenbaar te maken dat u netto 100 fosfaatrechten wilt, kunt u een bieding plaatsen voor 100 / 80% = 125 fosfaatrechten bruto Daarnaast willen we u nadrukkelijk wijzen op de kritische brief van de Raad van State inzake fosfaatrechten, die kritische kanttekeningen zet bij inmenging in eigendomsrecht bij afroming en de beperkte knelgevallenregeling. Status. Het wetsvoorstel is aan de Tweede Kamer aangeboden. De Kamer kan de komende periode schriftelijke vragen indienen

De kg fosfaatrechten die aangeboden worden zijn netto kilogrammen. Dit betekend dat de afroming van 20% voor rekening komt bij de verkoper. Na overeenstemming tussen koper en verkoper, zal er door Quotamel Productierechten B.V. een juridisch getoetste overeenkomst worden opgesteld, waarin alle gemaakte afspraken tussen koper en verkoper staan vermeld fosfaatrechten aan eerste-, tweede- of derdegraads bloed- of aanverwanten is vrijgesteld van de afroming bij overdracht, waarmee invulling wordt gegeven aan de motie van het lid Geurts c.s. (Kamerstuk 33 979, nr. 113). Fosfaatbank De fosfaatrechten die bij overdracht worden afgeroomd, vervallen naar ee 100kg fosfaatrechten verleasen zonder 20% afroming. Verleasen zonder een afroming van 20%. Het wordt waarschijnlijk mogelijk door een aanpassing... Lees meer. 15 mei 2020. Fosfaatrechten kopen en verkopen: alles wat u moet weten. Bent u melkveehouder en van plan om fosfaatrechten te kopen of verkopen

Geen versoepelingen fosfaatrechtenstelsel - Melkvee100Plus

Afroming wordt niet verlaagd - Fosfaatrecht

'Extra afroming overdracht fosfaatrechten voorkomt generieke verhoging' 28-05-2019 Minister Schouten heeft afgelopen vrijdag een brief over fosfaat en stikstof gestuurd aan de Tweede Kamer met daarin een aankondiging van de maatregel om de afroming van fosfaatrechten bij handel tijdelijk te verhogen van 10 naar 20 procent Afroming bij overdracht: de brief spreekt niet van uitzonderingen op afroming, maar het ziet er naar uit dat bij overdracht binnen de familie geen afroming zal plaatsvinden. Worden fosfaatrechten afgeroomd bij inbreng in man-vrouw maatschap? Nog onduidelijk, de verwachting is van niet. Worden fosfaatrechten overdraagbaar

Winnaar fosfaatrechten voor 1 kalf | Fosfaatrecht

Fosfaatrechten leasen zonder afroming - Fosfaatrecht

 1. g van.
 2. g maximaal 8,3% Als niet-grondgebonden bedrijf, krijgt u een maximale korting op uw fosfaatrechten van 8,3%. Deze korting is bedrijfsspecifiek, u hoeft nooit verder terug dan uw plaatsingsruimte
 3. derd (generieke afro
 4. g. Melkveehouders die fosfaatrechten verhandelen, zijn verplicht een deel af te romen. In eerste instantie verviel 10% van de verhandelde rechten naar de overheid, in 2019 is dat percentage met spoed verhoogd naar 20% omdat het aantal fosfaatrechten dat was uitgegeven te hoog was. In totaal is er 1.155.000 kilo fosfaat afgeroomd
 5. Fosfaatrechten in het kort. 11 juli, 2018 - Ajnoer Safarova. Fosfaatrechten in het kort. Per 1 januari 2018 zijn de fosfaatrechten ingevoerd. De reden voor de invoering van fosfaatrechten was het feit dat bedrijfsmatig gehouden melkvee meer fosfaat had geproduceerd dan is toegestaan conform de Europese afspraken
 6. g bij overdracht (voor en na de generieke korting), kent geen rechten toe bij latente ruimte, uitbreiding van de melkveestapel na 2 juli 2015, stalrenovaties (buiten knelgevallen) en laat de.
 7. g Een tijdje geleden leek het erop dat overdrachten tot 100 kg fosfaatrechten vrij zouden worden gesteld van de 20% afro

Schouten verdubbelt afroming op fosfaatrechten - Nieuws

 1. g plaats
 2. g bij lease fosfaatrechten Tijdens het VSO hebben de leden Geurts en Lodders een motie ingediend waarmee de regering wordt verzocht om met ingang van het kalenderjaar 2018 en verder mogelijk te maken dat maximaal 10% van de in bezit zijnde fosfaatrechten verhuurd of gehuurd kunnen worden zonder dat hier een afro
 3. g. Bij de handel in fosfaatrechten, nu nog via optiecontracten, wordt een contract opgesteld met daarop het netto te ontvangen aantal kilo's voor de kopende partij. De verkopende partij moet dit leveren voor de afgesproken prijs, plus 10 procent rechten die bij een transactie worden afgeroomd
 4. g bij overdracht).9 Ook regelt het wetsvoorstel dat indien dat noodzakelijk is om onder het fosfaatplafond te komen een percentage kan worden vastgesteld waarmee fosfaatrechten worden ver
Ouder worden man — veel minder bekend is dat mannen ditFosfaatbank kan voor jonge veehouders gunstig uitpakkenNiet-melkgeld ook op groot bedrijf welkom - Melkvee100Plus

Afroming terug naar 10%. Ik dacht, dat is mooi, er is geen feitelijke overschrijding van de plafonds, dus kan die afroming terug naar 10%, zodat het overdragen van fosfaatrechten weer op gang komt. Zo zijn we eindelijk een keer van dat gezeur af. Ik kom in de praktijk geen melkveehouders tegen die hun toegekende fosfaatrechten onbenut laten Bedrijven krijgen fosfaatrechten toegekend op basis van het aantal op 2 juli 2015 gehouden stuks melkvee. Bedrijven die na 2 juli 2015 zijn gegroeid krijgen daarvoor geen fosfaatrechten. Afroming. Evident is evenwel dat de melkveestapel op 2 juli 2015 te veel fosfaat produceerde. Daarom moeten rechten worden afgeroomd. Dat gebeurt op 2 manieren Uw beschikking fosfaatrechten correct? Als het goed is verstuurt RVO u uiterlijk 15 januari 2018 de beschikking met het aantal fosfaatrechten waar u recht op heeft. Kijk zorgvuldig of deze beschikking juist is. Let op het aantal dieren, de melkproductie en de afroming die eventueel is toegepast Eenmalige afroming lease ook naar 20%. Wanneer u fosfaatrechten gaat (ver)leasen, krijgt u net als voorheen te maken met eenmalige afroming bij de 'heenlease'. Hier geldt hetzelfde afromingspercentage als bij een permanente overdracht (20%) Afroming. Bij de verkoop van fosfaatrechten wordt er 10% afgeroomd. Wilt u fosfaatrechten aankopen en/of verkopen? Weet wat u koopt c.q. verkoopt en zorg dat de afspraken goed vastgelegd worden in de koopovereenkomst. Laat deze overeenkomst controleren door een jurist Reden voor afwijzen extra afroming fosfaatrechten. De DDB en de NMV wijzen extra afroming van melkveefosfaatrechten af, o.a. om de volgende redenen: In de staatssteunbeschikking is vastgelegd dat de fosfaatproductie onder het plafond moet zijn, maar niet dat dit ook geldt voor het aantal uitgegeven fosfaatrechten