Home

Controle Belastingdienst privégebruik auto

Controle Belastingdienst auto van de zaak - Belastingtips

Controle Belastingdienst auto van de zaak . Sinds 2013 zal de Belastingdienst nog actiever controleren op het privégebruik van de auto van de zaak. Vorig jaar zijn 1.500 mensen gecontroleerd (opbrengst € 4 miljoen). Er zijn 250.000 mensen die een kilometeradministratie bijhouden om de bijtelling te voorkomen U wilt het kenteken van uw auto van de zaak opgeven. U wist dit kenteken nog niet toen u de 'Verklaring geen privégebruik auto' aanvroeg. Gebruik dan het online formulier om de kentekenwijziging door te geven. Daarvoor hebt u een DigiD nodig of een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS). (Nieuw) kenteken opgeven Een zakelijke auto mag slechts 500 kilometer voor privédoeleinden gebruikt worden. De Belastingdienst controleert dan ook ieder jaar hoeveel zakelijke- en privékilometers u en uw werknemers hebben gemaakt. Overschrijdt u de maximaal toegestane 500 privékilometers met een zakelijke auto, dan krijgt u te maken met Bijtelling

Verklaring geen privégebruik auto - Belastingdiens

Het komt veelvuldig voor dat de Belastingdienst vervolgens de kilometeradministratie opvraagt, om te controleren of de auto inderdaad niet meer dan 500 km voor privédoeleinden is gebruikt. Die controle bestaat er onder andere uit dat de Belastingdienst nagaat of de auto wellicht op andere plaatsen is gesignaleerd, dan uit de kilometeradministratie volgt Voor de Belastingdienst is een rittenregistratie een controlemiddel voor het privégebruik in een auto van de zaak. Als een zakelijke auto ook privé wordt gebruikt geldt de bijtelling en hoeft er geen rittenregistratie te worden bijgehouden Controles van de Belastingdienst. De Belastingdienst kan jouw gegevens steekproefsgewijs opvragen wanneer je een 'Verklaring geen privégebruik auto' hebt aangeleverd. Op dit moment moet je er voor zorgen dat alle gegevens compleet zijn. Je moet namelijk het volgende hebben ingevuld: Gegevens van de auto: merk, type en kenteken; De periode van gebrui Voor het toezicht op het privégebruik van de zakelijke auto hanteert de Belastingdienst een mix aan controle-instrumenten. Nu de camerabeelden niet meer worden gebruikt, voert de Belastingdienst de controle met de andere beschikbare instrumenten uit. Zo wordt de bijtelling privégebruik auto van de zaak bijvoorbeeld meegenomen bij boekenonderzoeken

De Belastingdienst hanteert verschillende technieken om de juistheid van administraties en/of aangiften te corrigeren. Hieronder zal ik er 9 uitleggen. Laag brutowinstpercentage; Laag of negatief privégebruik; Gebreken in de boekhouding; Onregelmatige privéopnamen. Fingeren retouren; Contante stortingen op een bankrekening; Klikbrieven; Verwerpen boekhoudin Controle privégebruik lease-auto's. Maar, voegt Pols toe: Ik kan niet duidelijk genoeg benadrukken dat deze toestemming echt alleen geldt voor het controleren van de motorrijtuigenbelasting De werknemer moet achteraf op verzoek aan de Belastingdienst kunnen bewijzen dat hij daadwerkelijk niet meer dan 500 kilometer privé in de auto heeft gereden. Maar wat gebeurt er als de werknemer dit niet kan? Welke stappen gaat de Belastingdienst dan ondernemen? Controle De belastingdienst controleert de mensen die de verklaring geen privégebruik auto hebben ingevuld. Zij doen die door de rittenregistratie op te vragen en deze te vergelijken met de bij hen bekende gegevens. De belastingdienst verzamelt uitgebreide informatie over waar auto's zich op een bepaald moment bevinden. Dit doen zij door bijvoorbeeld de APK gegevens te bekijken, als de auto in de garage staat kunnen er immers geen privé kilometers mee gereden worden. Ook kunnen zij op grote. De Belastingdienst kan uw gegevens steekproefsgewijs opvragen wanneer u een 'Verklaring geen privégebruik auto' hebt aangeleverd. Hoe is er controle op de rittenregistratie? De Belastingdienst controleert op verschillende manieren rittenregistraties. Hieronder zijn drie manieren uitgelicht. 1: Steekproefsgewijs. Een vorm van algemene controle is steekproefsgewijze screening van de rittenregistraties

Controle privégebruik auto van de zaak - RouteVisio

 1. De bijtelling is een correctie voor het privégebruik van uw zakelijke auto. 500 kilometer krijgt u van de Belastingdienst cadeau. Komt u daar niet boven op jaarbasis dan ontspringt u de dans. De fiscus kan u wel vragen het aantal privékilometers aannemelijk te maken. Dat mag in principe op elke manier
 2. Je hoeft als werkgever geen belasting over bijtelling in te houden als de werknemer van de personen- of bestelauto niet meer dan 500 km per kalenderjaar privé gebruikt en een 'verklaring geen privégebruik' overlegt. De belastingdienst neemt dan de controle op het privégebruik en als werkgever ben je niet meer aansprakelijk voor de inning van de loonheffing
 3. Het is verstandig om uw situatie vooraf met een fiscaal jurist te bespreken. De afspraak moet bij een centraal punt van de Belastingdienst worden neergelegd. Belastingdienst Doetinchem / Landelijk Coördinatiecentrum Auto, Antwoordnummer 367, 7600 VB Almelo. Bron verbod privégebruik bestelauto. Voorbeeldafspraak geen privégebruik bestelauto
 4. De Belastingdienst mag voor de controle van rittenregistraties in het kader van privégebruik van een auto van de zaak geen gebruik maken van met ANPR-camera's vastgelegde beelden. Voor het gebruik van deze beelden bestaat namelijk geen toereikende wettelijke grondslag. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag in drie zaken. Inhoud 1

Controleer op verbod privégebruik auto Een collega-ondernemer heeft een schriftelijke afspraak met zijn werknemers dat zij hun auto van de zaak niet privé gebruiken. Zodoende wordt er geen bijtelling in aanmerking genomen in de salarisadministratie privégebruik van de ter beschikking gestelde auto. Voor zover van toepassing komen de eventuele boete en de belastingrente voor rekening van de werkgever. Het is ook mogelijk dat de Belastingdienst constateert dat de werknemer het verbod niet naleeft, terwijl de werkgever redelijkerwijs voldoende toezicht heeft gehouden De Belastingdienst stelt een onderzoek in naar het mogelijke privégebruik van deze auto's. Tijdens dit onderzoek wordt geconstateerd dat de auto's buiten kantooruren en/of buiten de regio waarin de organisatie werkzaam is, zijn gesignaleerd door mobiele controleteams Verbod privégebruik auto: externe controle bij DGA. 04 juni 2014. Een werkgever kan zijn werknemer verbieden om de auto van de zaak voor privé te gebruiken. Als werkgever en werknemer dat verbod schriftelijk vastleggen én naleven blijft de bijtelling privégebruik auto achterwege zonder dat de werknemer een rittenadministratie hoeft bij te. Bij de controle van dat bewijsmateriaal mag de Belastingdienst gebruik maken van camerabeelden van de politie, aldus Hof Den Bosch.Het hof kwam tot zijn uitspraak in een procedure over een naheffingsaanslag loonheffing wegens privégebruik van een auto van de zaak

Belastingdienst is voornemens opnieuw snelwegcamera's te gebruiken voor controle privégebruik zakenauto. Het streven is om in het Belastingplan 2019 een bepaling op te nemen dat de Belastingdienst (gegevens ontleend aan) ANPR-camerabeelden kan gebruiken voor de motorrijtuigenbelasting (MRB) Controle Belastingdienst bij deelnemers convenant Ondernemers die meedoen met het convenant krijgen als groep te maken met een aangepast toezicht van de Belastingdienst wat betreft het onderwerp privégebruik auto. De Belastingdienst zal op dit punt controleren of de afspraken uit het convenant worden nageleefd In 2006 heeft hij op zijn verzoek van de Belastingdienst een 'Verklaring geen privégebruik auto' gekregen. In 2008 verzoekt de Belastingdienst hem ter controle over de periode 1 januari 2007 tot en met 16 april 2008 een vragenformulier 'Loonheffingen Geen privégebruik auto' in te vullen en, indien hij daarover beschikt, een rittenregistratie te overleggen Strengere controle privégebruik auto. De belastingdienst gaat strenger controleren op het privégebruik van de auto van de zaak Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) kent hoge boetes voor de naheffing van loonbelasting en premies wegens het niet correct verlonen van de bijtelling privégebruik auto. Die boetes richten zich met name op werknemers/automobilisten die - veelal bij controle op de verklaring 'geen privégebruik auto' - een onjuiste of onvolledige rittenadministratie hebben overgelegd

Controle privégebruik auto van de zaak - BAET

Belastingdienst controleert ook op de camping: 31 juli 2017 - Tijdens de vakantieperiode controleert de Belastingdienst extra bij grensovergangen, pretparken en festivals op onterecht privégebruik van auto's van de zaak. Dat is inmiddels bekend. Maar de zakelijke rijder moet ook oppassen op de camping in het buitenland Dan kunt u met een 'Verklaring geen privégebruik auto' bewijzen dat u geen privéritten maakt met de auto van de zaak. Sinds de bijtelling voor het privégebruik bij een auto van de zaak is opgenomen in de loonbelasting, zijn de werknemer, de werkgever en administrateur betrokken bij deze maatregel. Controle vanuit Belastingdienst Bij de controle van dat bewijsmateriaal mag de Belastingdienst gebruik maken van camerabeelden van de politie, aldus Hof Den Bosch. Het hof kwam tot zijn uitspraak in een procedure over een naheffingsaanslag loonheffing wegens privégebruik van een auto van de zaak Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met camera's van de politie worden verzameld voor de controle op het privégebruik van een auto van de zaak is niet toegestaan. Dat gebruik vormt een niet toegestane inbreuk op de privacy, omdat he

Nu camerabeelden niet meer gebruikt zullen worden voor het toezicht op het privégebruik van de zakelijke auto, hanteert de Belastingdienst een mix aan andere beschikbare controle-instrumenten. Zo wordt de bijtelling privégebruik auto van de zaak meegenomen bij boekenonderzoeken. Bron: Snel, Menno. 22e Halfjaarsrapportage Belastingdienst Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met camera's van de politie worden verzameld voor de controle op het privégebruik van een auto van de zaak is niet toegestaan. Dat gebruik vormt een niet toegestane inbreuk op de privacy, omdat het niet is gebaseerd op de wet maar op een overeenkomst met de politie

Controle rittenregistratie? Zo komt u er fluitend doorheen

Op verzoek van een werknemer geeft de Belastingdienst een verklaring geen privégebruik af. Die verklaring houdt in dat de werknemer aan de inspecteur heeft medegedeeld dat hij de hem ter beschikking gestelde auto voor niet meer dan 500 km op jaarbasis privé gebruikt. De bijtelling voor privégebruik kan dan achterwege blijven Bij een bestelauto die zakelijk wordt gebruikt voor het werk, kan de bijtelling voor privégebruik op verschillende manieren voorkomen worden. Bijvoorbeeld met een sluitende rittenregistratie, maar ook met een Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto. Die mogelijkheid is ingevoerd per 2012. De eerste jurisprudentie hierover begint nu te komen De Belastingdienst mag foto's van snelwegcamera's niet gebruiken voor het aantonen van privégebruik van een auto van de zaak. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag geoordeeld in drie zaken die om die kwestie draaien. KLPD-camera's toegestaan voor controle van privégebruik auto van de zaak. Op 27 maart 2015 heeft Gerechtshof 's-Hertogenbosch uitspraak gedaan in twee zaken (1086 en 1087) waarbij het ging om de vraag of foto's van KLPD-camera's boven snelwegen door de Belastingdienst gebruik mogen worden voor controle van het privégebruik van de ter beschikking gestelde (bestel)auto

Wanneer komt er controle op je rittenregistratie? - Linq

 1. 2 maart 2017. Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met camera's van de politie worden verzameld voor de controle op het privégebruik van een auto van de zaak is niet toegestaan. Dat gebruik vormt een niet toegestane inbreuk op de privacy, omdat het niet is gebaseerd op de wet maar op een overeenkomst met de politie
 2. Op verzoek van een werknemer geeft de Belastingdienst een verklaring geen privégebruik af. Die verklaring houdt in dat de werknemer aan de inspecteur heeft medegedeeld dat hij de hem ter beschikking gestelde auto voor niet meer dan 500 km op jaarbasis privé gebruikt. De bijtelling voor privégebruik kan dan achterwege blijven. Wel moet de werknemer kunnen aantonen dat het werkelijke.
 3. Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met camera's van de politie worden verzameld voor de controle op het privégebruik van een auto van de zaak is niet toegestaan. Dat gebruik vormt een niet toegestane inbreuk op de privacy, omdat het niet is gebaseerd op de wet maar op een overeenkomst met de politie.Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bedrag bij het loon.
 4. isterie van Financiën in een verklaring. De scanauto's kunnen al rijdende 8 auto's per seconde flitsen
 5. der dan 500 kilometer per jaar gebruik maken van een auto van de zaak, maar deze grens - ondanks een schriftelijke verklaring - toch overschrijden
 6. Als de Belastingdienst constateert dat een werknemer meer dan 500 privékilometers heeft gereden met zijn bedrijfswagen terwijl hij een Verklaring geen privégebruik auto heeft, kan hij een verzuimboete verwachten van 80% van € 4.920
 7. Geplaatst op 2 maart 2017. Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met camera's van de politie worden verzameld voor de controle op het privégebruik van een auto van de zaak is niet toegestaan. Dat gebruik vormt een niet toegestane inbreuk op de privacy, omdat het niet is gebaseerd op de wet maar op een overeenkomst met de politie

Ik rijd in een auto van de zaak en sinds 2015 houd ik een kilometeradministratie bij omdat ik de bijtelling voor deze auto wil voorkomen. Volgens deze kilometeradministratie heb ik minder dan 500 km privé in mijn auto gereden. De fiscus is het hier echter niet mee eens en heeft mijn aangifte gecorrigeerd. Op basis van hun gegevens zou mijn administratie niet kloppen Bestuurder in privé aansprakelijk door onvoldoende controle op privégebruik auto 28 januari 2013. Als een werkgever zijn werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt, moet er in beginsel een bijtelling plaatsvinden voor het privégebruik van die auto De bijtelling voor privégebruik kan dan achterwege blijven. Wel moet de werknemer kunnen aantonen dat het werkelijke privégebruik niet meer dan 500 kilometer bedraagt. Bij de controle van dat bewijsmateriaal mag de Belastingdienst gebruik maken van camerabeelden van de politie, aldus Hof Den Bosch

Eerder werden ook de ANPR (automatic number plate recognition) camera's van de politie boven de snelweg gebruikt voor controle, maar de Hoge Raad oordeelde in 2017 dat het de Belastingdienst wettelijk niet was toegestaan om het privégebruik van zakelijke auto's op deze wijze te controleren Fiscus mag camerabeelden gebruiken bij controle privégebruik auto 24 november 2015 0 Mag een Inspecteur van de Belastingdienst gebruik maken van de informatie die is vergaard met behulp van ANPR-camera's om aan te tonen dat een rittenregistratie van een werknemer met een Verklaring privégebruik auto niet klopt De Belastingdienst legt ten aanzien van de bestelauto's naheffingsaanslagen op met bijtellingen privégebruik auto. Waarom? De Belastingdienst stelt dat hier sprake is van een door de werkgever makkelijk vast te stellen volgtijdelijk gebruik gedurende een bepaalde periode door één werknemer en daarna door een andere werknemer van dezelfde auto

Belastingdienst staakt gebruik camerabeelden voor controle

Als een werknemer met een 'Verklaring geen privégebruik auto' in de loop van het kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé gaat rijden, moet hij dit zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst. Hij moet de verklaring intrekken en gebruikt hiervoor het formulier 'Verklaring geen privégebruik auto: intrekken' privégebruik niet zonder risico De auto van de zaak blijft een interessant onderwerp. Voor werknemer, werkgever én voor de (salaris)administrateur. Sinds het opnemen van de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak in de loonbelasting, zijn werkgevers en soms ook administrateurs betrokken bij deze voortdurende discussie De Belastingdienst, aldus de Inspecteur, filtert de gegevens en vernietigt de no-hits direct. Van de ontvangen gegevens wordt ongeveer 60% vernietigd en 40% wordt gebruikt voor controledoeleinden, zoals onder meer het bepalen of er terecht geen bijtelling met betrekking tot het privégebruik van de auto plaatsvindt

9 manieren van controleren door de Belastingdiens

Belastingdienst zet toch weer omstreden camera's in boven

 1. Belastingdienst Belastingdienst, Postbus 4660, 8000 KA Zwolle Betreft: uw Verklaring geen privégebruik auto Geachte Op 21-09-2018 heb ik u verzocht over de periode 01-04-2018 tot en met 30-06-2018 bewijsstukken te leveren, Deze bewijsstukken moet u kunnen overleggen om aan te tonen dat u de door uw werkgever ter beschikkin
 2. Extra controle privégebruik auto 13 aug 2010. Het kan u niet ontgaan zijn: de Belastingdienst gaat dit jaar extra controleren op het privégebruik auto. Iedereen die vorig jaar een verklaring geen privégebruik heeft ingeleverd, heeft inmiddels een dreigende brief van de Belastingdienst ontvangen
 3. Controle privégebruik . Met een verklaring mag u de bestelauto niet privé gebruiken. Dit wordt gecontroleerd door de Belastingdienst. Dit doen ze bijvoorbeeld door het gebruik van camera-auto's

Misbruik van 'Verklaring geen privégebruik auto

Een aannemersbedrijf maakt gebruik van de eindheffing doorlopend afwisselend gebruik, op jaarbasis een vast bedrag van € 300 per bestelauto. Een praktische regeling, omdat het ondoenlijk is de regeling voor privégebruik individueel, per medewerker die de bestelauto gebruikt, toe te passen. Bij een controle door de Belastingdienst gaat het mis. Hoe worden de bestelauto's in de [ Externe controle nodig privégebruik auto dga; 01-05-2014 De bv vroeg bij de Belastingdienst een ontheffing aan voor het voeren van de rittenadministratie. De bv had haar dga namelijk verboden de bestelauto voor privédoeleinden te gebruiken

Stiekem privé rijden in een auto van de zaak Auto en

 1. De Belastingdienst controleert in 2010 extra op onterecht privégebruik van de auto van de zaak. Veel mensen hebben een verklaring van geen privégebruik aangevraagd en gekregen. Volgens de belastingdienst is uit onderzoek gebleken dat de veel van deze verklaringen voor geen privégebruik ten onrechte zijn afgegeven. Als bij de controle blijkt dat de 500 kilometergren
 2. istratie van cliënten
 3. 02 maart 2017; Gebruik camerabeelden niet toegestaan voor controle privégebruik auto. Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met camera's van de politie worden verzameld voor de controle op het privégebruik van een auto van de zaak is niet toegestaan
 4. Uw werknemer kan deze afspraak als bewijsmiddel gebruiken om bijtelling van privégebruik auto te voorkomen. Hij hoeft dan geen rittenregistratie bij te houden. Let op! Afspraken van vóór 1 januari 2006 kunt u voortzetten. Daarvoor moeten die afspraken wel voldoen aan de voorwaarden van de huidige regels voor privégebruik auto. [edit] gevonden

Controle rittenregistratie - FleetGO

Verklaring geen privégebruik vs

Rittenregistratie onmisbaar om privégebruik aan te tone

Rijdt u in een bijtellingvrije auto van de zaak en heeft u een boete gekregen voor een verkeersovertreding? Dan is het zaak om de rittenadministratie op orde te hebben. De fiscus gebruikt verkeersboetes namelijk om aan te tonen dat u meer dan de toegestane 500 privékilometers per jaar heeft gereden. Hoewel dat aanvankelijk nog werd ontkend Bij de controle op het privégebruik (bestel)auto kan de Belastingdienst gebruik maken van allerlei gegevens. Zo worden kentekens opgevraagd bij de Dienst Wegverkeer (elke keer dat een auto de garage ingaat, worden de kilometerstanden geregistreerd), parkeergarages (kentekenherkenning), maar ook wordt gebruik gemaakt van de eigen dienst Gebruik van camerabeelden voor toezicht privégebruik auto Het onderzoek naar het gebruik van (gegevens ontleend aan) camerabeelden voor de controle van de bijtelling privégebruik auto in de inkomsten- en loonbelasting wijst uit dat met het gebruik van de camerabeelden niet kan worden voldaan aan het vereiste van proportionaliteit dat voortvloeit uit de privacyregelgeving De Belastingdienst maakt in 2021 voor controle en het toezicht op de Wet MRB gebruik van 332 camera's. Het exacte aantal en de locaties van de camera's worden opgenomen in de lijst die integraal onderdeel uitmaakt van het cameraplan. Intrekken verklaring geen privégebruik auto

Belastingdienst Handreiking Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche 1 Inleiding Als u aan uw werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt, geldt een bijzondere regeling voor het privégebruik: de bijtellingsregeling. Controleer de registratie regelmati Als een werknemer een verklaring geen privégebruik bij je inlevert, dan mag je de bijtelling achterwege laten. Bovendien heb je de zekerheid dat achteraf geen naheffingen volgen. Bij controle door de fiscus moet de werknemer echter nog wel kunnen bewijzen dat er minder dan 500 kilometer per jaar privé is gereden Controle privégebruik. Het komt veelvuldig voor dat de Belastingdienst vervolgens de kilometeradministratie opvraagt, om te controleren of de auto inderdaad niet meer dan 500 km voor privédoeleinden is gebruikt Controle op privégebruik auto onder vuur De auto van de zaak is nog steeds populair bij ondernemers en bij werknemers. Het privégebruik is belast via de bekende bijtelling, tenzij u kunt bewijzen dat met de auto in het jaar niet meer dan 500 kilometer privé is gereden Een aannemersbedrijf maakt gebruik van de eindheffing doorlopend afwisselend gebruik, op jaarbasis een vast bedrag van € 300 per bestelauto. Een praktische regeling, omdat het ondoenlijk is de regeling voor privégebruik individueel, per medewerker die de bestelauto gebruikt, toe te passen. Bij een controle door de Belastingdienst gaat het mis. Hoe worden de bestelauto's in d

Waarop letten als werkgever - evofenede

Controle privégebruik auto ook d

Overtuigend. Voor werknemers die op jaarbasis niet meer dan vijfhonderd privékilometers met de bestelauto van de zaak rijden, mag u de bijtelling ook achterwege laten. De werknemers kunnen dan het beste een verklaring geen privégebruik auto bij de Belastingdienst aanvragen. Een kopie van de verklaring moet u in uw administratie bewaren Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan. De standaardbijtelling bedraagt 22% van de catalogusprijs van de auto. Voor auto's die voor 2017 zijn aangeschaft of geleaset gelden andere percentages. Lagere bijtellingen gelden gedurende 60 maanden. Daarna geldt de. Camerabeelden controle privégebruik Camerabeelden controle privégebruik. Op verzoek van een werknemer geeft de Belastingdienst een verklaring geen privégebruik af. Die verklaring houdt in dat de werknemer aan de inspecteur heeft medegedeeld dat hij de hem ter beschikking gestelde auto voor niet meer dan 500 km op jaarbasis privé gebruikt. . De bijtelling voor privégebruik kan dan. Verklaring geen privégebruik. De bijtelling kan ook achterwege blijven als uw werknemer een verklaring aflegt bij de Belastingdienst dat hij de auto niet privé gebruikt en hij deze verklaring aan u overhandigt. Ook dan moet uw werknemer kunnen bewijzen dat hij op jaarbasis niet meer dan vijfhonderd km privé met de auto rijdt Een aannemersbedrijf maakt gebruik van de eindheffing doorlopend afwisselend gebruik, op jaarbasis een vast bedrag van € 300 per bestelauto. Een praktische regeling, omdat het ondoenlijk is de regeling voor privégebruik individueel, per medewerker die de bestelauto gebruikt, toe te passen. Bij een controle door de Belastingdienst gaat het mis. Hoe..

Verbod privégebruik bestelauto - Belastingtips

Bijtelling privégebruik auto alleen voor nieuwe auto's 22 procent De bijtelling voor het privégebruik van de auto blijft voor gewone auto's van vóór 2017 25 procent, voor nieuwere is het 22 procent. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de overgangsregeling niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel Controle belastingdienst. In de basis zal de belastingdienst alleen een specifieke controle uitvoeren op de naleving van de verklaring geen privégebruik auto als er een duidelijke twijfel is over de zakelijkheid van de ritten

Voor bestelauto's bestaat een bijzondere regeling, waarbij de belasting over het privégebruik in de vorm van een eindheffing van de werkgever wordt geheven. Deze regeling is van toepassing als de bestelauto doorlopend afwisselend gebruikt wordt door twee of meer werknemers, waardoor het lastig is om vast te stellen of en aan wie die bestelauto voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld Branchesignalering. Publicatiedatum: 28-3-2017. Als aan een werknemer of ondernemer een auto van de zaak ter beschikking staat komt meteen de vraag op of dit leidt tot een bijtelling vanwege het privégebruik van de auto. Hiervoor zal onder meer moeten worden vastgesteld of überhaupt wel een auto ter beschikking wordt gesteld, of voor deze.

Regeling voor bezwaar btw-heffing privégebruik auto van de

Geen privégebruik Indien de werknemer kiest om de leaseauto alleen zakelijk te gebruiken, is het betalen van bijtelling niet nodig. Om te stoppen met het betalen van bijtelling voor privékilometers is het wel noodzakelijk dat de werknemer kan aantonen dat de auto op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer gebruikt wordt voor privédoeleinden Door bv. voor uw gsm of tablet een beroepsmatig forfait van 75% te hanteren inzake btw, geeft u ook inzake belastingen toe dat u die activa ook privé gebruikt. Geef dus een beperkt voordeel aan. Uw controleur moet dan zelf bewijzen dat uw privégebruik groter is en mag u niet zomaar op 25% van die kosten belasten. Uw volgende stap De Belastingdienst voert de controle of een auto van de zaak waarvoor niet wordt bijgeteld op (kalender)jaarbasis voor niet meer dan 500 km voor privédoeleinden wordt gebruikt, met andere beschikbare controle-instrumenten uit. De afhandeling van bezwaren binnen de termijn van de Awb lukt volgens de staatssecretaris steeds minder goed

Correctie afwisselend gebruik bestelauto | Pronvos AccountancyCorrectie afwisselend gebruik bestelauto - AA3 Accountants