Home

Patriciaat betekenis

Patriciaat. De geldaristocratie in de middeleeuwse stad; de aanzienlijke niet-adellijke geslachten die al vele generaties lang belangrijke functies in het stadsbestuur vervullen. Bron: users.telenet.be Het patriciaat, afgeleid van het begrip patriciër, is een verzamelnaam voor de families die vanouds de bestuurders in een samenleving leveren. Iedere samenleving kent patriciërs, in het oude Rome waren zij gerechtigd om zitting te nemen in de Senaat Patriciaat is een verzamelterm - ontstaan in de Oudheid - voor families die in een bepaalde stad, stadstaat of een gebied al lange tijd de bestuursfuncties in handen hadden. Het patriciaat behoorde tot de aristocratie, de mensen van adel die het hart van het bestuur vormden Het Nederland's Patriciaat (afkorting: NP, ook wel het Blauwe Boekje genoemd) is een boekenreeks waarin genealogieën staan van het Nederlandse patriciaat, een verzamelnaam voor de families die op de voorgrond treden met bijvoorbeeld prominente bestuurders, wetenschappers, predikanten, medici, officieren en/of zakenlieden

Patriciër of patricius was in het Latijn oorspronkelijk de naam voor de leden van enkele Romeinse geslachten. Het hoofd (pater of vader) van zo'n familie was lid van de Senaat. Patriciërs waren met andere woorden leden van de Romeinse adel en die betekenis heeft het woord de dag van vandaag nog in vele landen Patriciaat = Het patriciaat, afgeleid van het begrip patriciër, is een verzamelnaam voor de families die vanouds de bestuurders in een samenleving leveren. Iedere samenleving kent patriciër s, in het oude Rome waren zij gerechtigd om zit.. Patriarchaat (πατριαρχία < πατήρ patér, vader; ἀρχή arché, heerschappij) is een hypothetische maatschappijvorm waarin vaders of meer algemeen mannen een dominante rol innemen. De term is afgeleid van patriarch, de titel van een geestelijke leider van het mannelijk geslacht Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Patriarchaat inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Patriarchaat en verwijzingen daarnaartoe Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Naar navigatie springen Naar zoeken springen. Lijst van de geslachten die zijn opgenomen in het genealogische naslagwerk Nederland's Patriciaat. De geslachten waarvan geen genealogie is opgenomen zijn tussen haken geplaatst en gemerkt met een asterisk (*); wanneer takken met dubbele namen tot één geslacht.

Lijst van straten in Gouda - Wikipedia

Betekenis Patriciaa

 1. In Nederland's Patriciaat, beter bekend als het 'Blauwe boekje', worden genealogieën opgenomen van families die de afgelopen 150 jaar (of langer) een vooraanstaande rol hebben gespeeld in de Nederlandse samenleving en waarvan de leden nog steeds op de voorgrond treden in de werelden van wetenschap en cultuur, rechtspraak, openbaar bestuur of het bedrijfsleven
 2. patriciaat. Het patriciaat, afgeleid van het begrip patriciër, is een verzamelnaam voor de families die vanouds de bestuurders in een samenleving leveren. Gevonden op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Patriciaat De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn
 3. g voor het geheel van alle patricische families tezamen is het patriciaat
 4. ste de laatste honderdvijftig jaar een vooraanstaande rol hebben gespeeld in de Nederlandse samenleving. Voor opname (of heropname in een up-to-date gebrachte versie) komen families in aanmerking wier maatschappelijke positie over d

betekenis & definitie Patricii, Patriciërs - Leden van de oude adelstand van Rome, zonen en afstammelingen van de patres familias, leden van een patricische gens. Deze patres vormden aanvankelijk de senaat, raadgevend lichaam in de Koningstijd, en verkregen daaruit hun moreel gezag en hun standing

Nederland's Patriciaat. Heropname geschiedt niet automatisch. Voor geslachten die voor heropname worden aangemeld, gelden dezelfde condities en criteria als voor niet eerder opgenomen geslachten. 1 Deze criteria zijn een uitwerking van het 'maatschappelijk vermogen' van een geslacht, zoals de socioloog C (uutganc). 1. tijdens de Middeleeuwen het (dreigen met) wegtrekken van de bewoners van een stad als machtsmiddel tegen het patriciaat; 2. benaming voor stakingen, die ontstonden toen de → gilden ontaardden in oligarchieën van meesters. Die stakingen werden met zware straffen, zelfs doodstraf, bedreigd. Zo bedreigde een verordening van Kar..

Toussaint, ook Steenstra Toussaint, is de naam van een Nederlandse, van oorsprong uit Frankrijk afkomstige familie die werd opgenomen in het Nederland's Patriciaat. Bron: nl.wikipedia.org patriciaat. Enigszins vage verzamelnaam voor de bovenlaag van burgers, waaruit het stadsbestuur voortkwam. Heeft in de psychologie de betekenis van het bedenken van iets redelijks om een onacceptabele gedachte of onacceptabel gevoel van een aanvaardbaar motief te voorzien Niemeijer, ook wel geschreven als Niemeyer, is de naam van een Nederlands patriciërsgeslacht. De genealogie van het geslacht is opgenomen in het Nederland's Patriciaat. Het betreft de nazaten van Har [..

Patriciaat - Wikipedi

betekenis & definitie. Ministerialen, De ministerialen waren weliswaar van onvrije afkomst, maar behoorden in de 13e eeuw tot het stedelijk patriciaat en de leenadel. In Vlaanderen was de klasse van de chevaliers-serfs reeds in de 11e eeuw opgegaan in de leenadel (→ leenwezen) Hieronder vind je een betekenis van het woord Opsonisatie Je kunt ook zelf een definitie van Opsonisatie toevoegen. 1: 3 1. Opsonisatie. Opsonisatie is de aanpassing van het oppervlak van een pathogeen of ander lichaamsvreemd partikel zodat het opgenomen kan worden door fagocyten. Navigatie Nederland's Patriciaat >> Patriciaat middeleeuwen. Patriciaat is een verzamelterm - ontstaan in de Oudheid - voor families die in een bepaalde stad, stadstaat of een gebied al lange tijd de bestuursfuncties in handen hadden. Het patriciaat behoorde tot de aristocratie, de mensen van adel die het hart van het bestuur vormden. Middeleeuwen; Alle onderwerpen afgeleid van Caesar, kreeg in de christelijke wereld een bijzondere betekenis, nl. die van beschermheer der Kerk. Deze zingeving dateert van 800, toen Leo III Karel de Grote, tot Rooms Keizer kroonde. Zij dankt haar oorsprong aan het patriciaat over de Kerkelijke Staat, door Karel tevoren uitgeoefend. Dit patriciaat wenste de paus nl. over. Ongetrouwde vrouwen voeren in deze traditie een ruitvormig schild, gehuwde vrouwen daarentegen een ovaal schild. In sommige families heerste of heerst de traditie, dat de zonen op hun 21e verjaardag en de meisjes op hun 18e verjaardag een zegelring krijgen vooral leden van het patriciaat en de adel kennen deze traditie nog steeds

Wat is de betekenis van stadskastelen? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord stadskastelen. Door experts geschreven Genealogie - Betekenis en inhoud van de discipline. D e term genealogie betekent geslachtskunde en duidt op de leer van de familiestambomen. Maar het betekent nog meer. Wat is de exacte betekenis van genealogie en hoe ziet deze wetenschap er in hoofdlijnen uit? Genealogieën zijn al van zeer oude datum Patriciaat en Nederland's Patriciaat · Bekijk meer » Nederlandse leeuw. Het grootzegel van de Staten-Generaal, is gebruikt van 1579 tot 1795 Generaliteitsleeuw De Nederlandse leeuw is een symbool in de heraldiek. Nieuw!!: Patriciaat en Nederlandse leeuw · Bekijk meer » Oude Rome. Het ''Forum Romanum'' was het hart van het oude Rome Nederland's Patriciaat, ook wel het Blauwe Boekje genoemd en vaak afgekort tot NP, is een in 1910 door D.G. van Epen geïnitieerde reeks die in beginsel jaarlijks wordt uitgegeven en genealogieën van vooraanstaande, niet-adellijke families vastlegt en niet-adellijke takken van adellijke geslachten opneemt. Nieuw!! Groningen) de geschiedenis van Nederland's Patriciaat , de criteria voor opneming door de jaren heen, en de betekenis van de uitgave, niet alleen voor de families maar ook als bron voor onderzoek door bijvoorbeeld historici en sociologen. Nederland's Patriciaat 95 e jaargang 2016/2017 . xxx+536 blz., gebonden

Patriciaat en patriciërs - Herkomst en geschiedenis

 1. risch-sociologische analyse van de ontwikkeling die het Amsterdamse patriciaat in de 19de eeuw doormaakte, waarbij vooral de spanningen die deze ontwikke­ ling met zich meebracht op de voorgrond zullen staan. Daarvoor is allereerst nodig te tonen hoe moeilijk 'het patriciaat' in de 19de eeuw met de gangbare definities te omschrijven valt
 2. Het Delfts Patriciaat', in De Stad Delft 1813-1914 J. Rogier, De betekenis van de terugkeer van de Minderbroeders te Delft in 1709, in Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk, 1960. A. van der Hoeven, Delft, Stad met een vergeten bierhistorie. Nederlands Patriciaat 50 (1964
 3. De vruchten van zijn zaad blijken voor het patriciaat geen enkele betekenis te hebben, als waren het de kinderen van een bastaard. Voor de regenten heeft hij domweg afgedaan
 4. Patriciaat lijst. Lijsten in alle maten, kleuren en matrialen. Altijd snelle bezorging. Welkom bij BGA.NL. BGA.NL zijn experts in lijsten van de hoogste kwaliteit en alles voor jouw fotowand Lijst van de geslachten die zijn opgenomen in het genealogische naslagwerk Nederland's Patriciaat.De geslachten waarvan geen genealogie is opgenomen zijn tussen haken geplaatst en gemerkt met een asterisk.
 5. Een wandeling in eigen tuin? De gemiddelde Nederlander heeft de rand van zijn postzegeltje binnen een paar stappen bereikt. Er is echter een select gezelschap in Nederland dat vele kilometers over.
 6. Deze samenvatting is gebaseerd op collegejaar 2012-2013. [toc] Hoofdstuk 1 De ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij van 1975 tot nu 1.1 De republiek der Verenigde Nederlanden Van 1579 tot 1795 was Nederland een statenbond: de Republiek der Verenigde Nederlanden. De staten van de statenbond waren binnen hun eigen grenzen zelfstandig; ze bezaten een eigen bestuur e

afrijden. (afrijden, lenzen) bij stormweer: met de wind en de golfslag mee varen en daarbij trachten zo min mogelijk snelheid te maken. Afrijden heeft steeds meer de betekenis van 'een storm (bui) maar zo goed mogelijk door zien te komen' gekregen. De methodes, die men daarvoor kan gebruiken zijn legio Overigens ook families die in de Republiek niet hebben behoord tot wat het patriciaat strikt genomen was: de sociaal afgebakende groep van regenten en bestuurders. Zo werd aan de term 'patriciaat' 'n nieuwe & ruimere betekenis gegeven, ook omschreven als Het patriciaat, afgeleid van het begrip patriciër, is een verzamelnaam voor de families die vanouds de bestuurders in een samenleving leveren. In Nederland zijn de families die ooit hun stamboom door het Centraal Bureau voor Genealogie hebben laten uitzoeken en aan de voorwaarden voldoen opgenomen in het Blauwe Boekje, officieel geheten Nederland 's Patriciaat Het patriciaat is een verzamelnaam voor families die van oudsher bestuurders en andere belangrijke posities in Nederland leveren. invloedrijke netwerken en hun betekenis voor Nederland.

Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Nederlands Patriciaat van 1947, maar daar staat alleen een zw/wit afbeelding. Ik zou graag willen weten hoe ik dit wapen zou moeten omschrijven en wat meer over de betekenissen achter dit familiewapen. Dan ben ik ook opzoek naar het familiewapen van de familie Westerbeeck. Hier staat wel iets vermeld bij het CBG, maar misschien heeft iemand i de betekenis die een landhuis had voor de adel en het patriciaat, waaronder hij niet alleen de burgerlijke (dus niet-adellijke) bestuurders, maar ook de rijke kooplieden verstaat.3 Het is echter de vraag of die betekenis voor de adel en het patriciaat in de zeventiende eeuw wel dezelfde was

hazewind hond die behoort tot een van een aantal verwante rassen met als voornaamste gemeenschappelijke kenmerken de slanke, gestroomlijnde, op snelheid berekende lichaamsbouw en de diepe borstkas van de dieren, en hun geschiktheid voor de jacht en voor hondenrennen; windhon Dit zijn de namen van de families die in elk geval voor een periode van minstens één generatie, in minstens één plaats in Zeeland van invloed of betekenis zijn geweest door bloedverwantschap, beroep dan wel bezit. Het is onmogelijk een volledige lijst te maken van alle families die op een zeker moment tot de Zeeuwse elit

in het Nederland's Patriciaat als patri-ciër en je te scharen in de rij van be-langrijke voorgangers. Vooral op het gebied van het Recht is de naam Huber van grote betekenis. Nog steeds komt men de naam van Mr. Ulricus Huber tegen in dissertaties en staat zijn standbeeld nog steeds bij de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag Dat betekent dat de familie Dermoût deze gegevens niet lang voor het verschijnen van dit deeltje van het Nederlands Patriciaat aan het CBG heeft verstrekt. Daarom staat achter haar naam en die van haar echtgenoot de plaats Poerworedjo, want daar woonden zij van 1916 tot 1918 Het patriciaat, afgeleid van het begrip patriciër, samenvattingen, of scriptie. Hier is de definitie, uitleg, beschrijving, of de betekenis van elke significante waarop u informatie nodig, en een lijst van de bijbehorende concepten als een verklarende woordenlijst. Verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Spaans, Portugees,.

Nederland's Patriciaat - Wikipedi

 1. Rond prins en patriciaat. goed boek. Nu besteld, dinsdag in huis. Levertijd We doen er alles aan om dit artikel op tijd te bezorgen
 2. Betekenis van ostracisme: schervengericht. Via het ostracisme konden stemgerechtigde mannen in de volkssamenkomsten bepalen welke persoon zij uit Athene wilden verbannen als die man te machtig was geworden. Een systeem dus om tirannie - de alleenheerschappij van een gewelddadige vorst, wij zouden zeggen dictator - te voorkomen
 3. Betekenis: De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat is vaak de betekenis door de tijd heen verdwenen. CBG, Nederland´s Patriciaat, 31e jaargang, 1945, blz. 61
 4. Tussen 1808 en 1810 verkreeg de familie Beretta het patriciaatschap van Lugano. Toetreding tot het patriciaat werd mogelijk gemaakt na 1803 (zie hierna). Lid zijn van het patriciaatschap was belangrijk, omdat het meer rechten aan de familie Beretta toekende (het gebruik van gemeenschapsbezittingen, stemrecht, etc.)
 5. g wordt hooguit nog een folkloristische betekenis gehecht: als re
 6. PETTICOAT synoniemen Ander woord voor PETTICOAT Zelfde betekenis als PETTICOAT Tegenovergestelde van PETTICOAT Algemenere en specifiekere woorden voor PETTICOAT Vind synoniemen met Van Dale Synoniemenwoordenboek
 7. FABRICAAT synoniemen Ander woord voor FABRICAAT Zelfde betekenis als FABRICAAT Tegenovergestelde van FABRICAAT Algemenere en specifiekere woorden voor FABRICAAT Vind synoniemen met Van Dale Synoniemenwoordenboek

Patriciaat - Genealogie Limburg Wik

Tot op heden bestaan er nog heerlijke rechten in Sinoutskerke en Baarsdorp, die betrekking hebben op percelen gelegen in het heerlijkheidsgebied. Periode na 1795. Kort na de Franse inval van 1795 werd heerlijkheid afgeschaft, althans voor zover deze betrekking had op overheidsgezag. Heerlijkheden in hun territoriale betekenis zijn nooit opgeheven leven hun traditionele betekenis verloren. + behoort tot patriciaat (blauwe boekje) ++ behoort tot adel (rode boekje) Voor het onderzoek naar familierelaties zijn wij uitgegaan van deze 112 centrale besluitvormers en zijn we nagegaan wie van hen geparenteerd waren De betekenis van zegelring vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van zegelring gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken De vereniging is verbonden aan de familie Heringa, een geslacht dat direct afstamt van stamvader Reyn Watseszn. en stammoeder Brecht Jelledr. die aan het eind van de 16e eeuw hun gezin stichtte op de Heringa-State te Dongjum (Franekeradeel). De naam Heringa komt echter al sinds de 12e eeuw in Friesland voor. Het wapen is verdeeld in drie delen Dat betekent dat de lakstempel waarschijnlijk heeft toebehoord aan Johan Franco Beijen I (1706-1752), schepen van IJsselstein, of aan Johan Franco Beijen II (1738-1789), schepen en burgemeester van IJsselstein. Andere afbeeldingen van het wapen van de IJsselsteinse familie Het wapen met het hertengewei komt niet alleen op lakzegels voor

Nederlands patriciaat 1986. Nederlands patriciaat 1986. lekker winkelen zonder zorgen. Gratis verzending vanaf 20,- ; Bezorging dezelfde dag, 's avonds of in het weekend De veranderende betekenis van 'links' en 'rechts'. De termen 'links' en 'rechts' zijn niet weg te slaan uit het politieke discours. Politicologen, journalisten en kiezers maken gretig gebruik van dit jargon om de ideologie en bijbehorende standpunten van politieke actoren samen te vatten, al dan niet met voorvoegsels als.

Patriciër - 6 definities - Encycl

 1. a Johanna (Agneta) Matthes (Amsterdam, 4 oktober 1847 - Hof van Delft, 5 oktober 1909) was de vrouw van fabrieksdirecteur Jacques van Marken (telg uit het geslacht Van Marken), onderneemster en oprichtster Van.
 2. Daan de Clercq ( LinkedIn ) verzorgt tevens het onderzoek voor en de redactie van Nederland's Patriciaat Leveren van aan (familie-)geschiedenis gerelateerde diensten: (familie-)historisch onderzoek, schrijven historische teksten, inventariseren familiepapieren.,Lisserweg 491,Historisch Bureau De Clercq Lisserbroek,Lisserbroe De serie is begonnen in 1910 en was direct een succes
 3. en het patriciaat in de twintigste eeuw', Virtus, XI (2004 ) 104 -117 . zoek is naar een boek met een afgerond en verantwoord groepsportret van de Neder-landse adel kan zich die moeite besparen. Zo'n studie is er niet'. Zo begint Yme Kuiper de bijdrage 'Adel in Nederland' in het boek dat ter gelegenheid van het hon
 4. 19 relaties: Amsterdam, Christiaan Pieter van Eeghen (1816-1889), De Nederlandsche Bank, Ernst van Eeghen, Esmée van Eeghen, Filantropie, Genealogie (beperkte betekenis), Haarlem, Isabella Henriette van Eeghen, Jacob van Eeghen, Jan Herman van Eeghen, Kortemark, Middelburg (Zeeland), Nederland's Patriciaat, Sam van Eeghen, Staats-Vlaanderen, Van Eeghen & Co, 1650, 17e eeuw
 5. ~ Wat is Zeeuwse Elite? Het is een database waarin de resultaten van ruim vijftien jaar biografisch, prosopografisch en genealogisch onderzoek zijn samengebracht - met betrekking tot ruim 100.000 aan elkaar verwante personen uit de verschillende gegoede standen in Zeeland tijdens de Vroegmoderne Tijd, uitlopend tot in de Moderne Tijd. Het belangrijkste doel van de combinati
 6. PROSOCIAAL synoniemen Ander woord voor PROSOCIAAL Zelfde betekenis als PROSOCIAAL Tegenovergestelde van PROSOCIAAL Algemenere en specifiekere woorden voor PROSOCIAAL Vind synoniemen met Van Dale Synoniemenwoordenboek
 7. Golvende lijnen betekenis Golvend - 3 definities - Encycl . golvend. Voorzien van een golfachtige omtrek van vloeiende samengestelde rondingen; wordt bijvoorbeeld gebruikt met betrekking tot architectonische kenmerken zoals bogen, lijstwerk en traceerwerk

Patriarchaat (sociologie) - Wikipedi

In de Nederlandse FamilienamenBank zijn meer dan 320.000 familienamen opgenomen. Bij deze namen vindt men het aantal naamdragers volgens de Gemeentelijke Basisadministratie van 2007 en de volkstelling van 1947 in verspreidingskaarten getoond. Bij een groot aantal namen vindt men informatie die kan bestaan uit een naamsverklaring, oude. Begrippenlijst over Hoofdstuk 12 voor het vak nederlands en de methode Laagland. Dit verslag is op 8 november 2010 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas vwo Op deze pagina en op de facebook pagina van Adel in Nederland wordt u geïnformeerd over adel in Nederland: actualiteiten in de media, genealogisch nieuws, historische informatie, anekdotes en informatie over boeken, tentoonstellingen, lezingen, excursies, symposia en veilingen die gerelateerd zijn aan adel in Nederland. Alle berichten zijn gebaseerd op openbaar toegankelijke informatie Voor de precieze betekenis van het begrip 'welstand' en voor het door elkaar gebruiken van 'welstand' en 'gracelijckheyt in 't buyghen en wenden', zie het commentaar van Hessel Miedema in zijn uitgave van Van Manders schilderboek: Karel van Mander, Den grondt der edel vry schilder-const, uitgegeven en van vertaling en commentaar voorzien door Hessel Miedema (Utrecht 1973), II, 448-49

Patriarchaat - Wikipedi

Niet omdat hoogopgeleiden niet voor hun belangen kunnen opkomen, maar wel omdat zij de praktische betekenis en gevolgen van sociale achterstand niet kennen. De Leidse studie ziet voor ons land een langjarige ontwikkeling, waarbij aanvankelijk de sociale elite (adel, patriciaat, gegoede burgers) rekruteringsbasis was voor afgevaardigden Van den Bosch e.a. In Nederland zijn er tienduizenden personen met de achternaam Bos, van den Bosch, ten Bosch en varianten. Het woord 'bos' betekende oorspronkelijk struik, struikgewas, maar komt ook voor in: haarbos en een bos rozen. Sinds de taalhervorming van 1934 eindigen woorden als 'mens' en 'bos' niet meer op -ch. Aanvankelijk kende men alleen de vorm 'de' bos. Het. Het geregistreerde Van Engelenburg-wapen. Het tot nu toe allereerste bewezen familiewapen Van Engelenburg werd gevoerd door Pieter van Engelenburg (1803-1870). Pieter droeg een klein cachet, een zogenaamde bréloque, met het wapen aan zijn horlogeketting. Pieter was wolfabrikant en armmeester in Veenendaal Betekenis: De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de blazoenering overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat is vaak de betekenis door de tijd heen verdwenen. wapenschild in kleur. De eenhoorn: Bronnen: - CBG . Registratie:- Publicaties: - Nederland's Patriciaat, 17 e jaargang 1927, blz 29

Lijst van geslachten in Nederland's Patriciaat - Wikipedi

 1. In de periode (1581) 1648-1795, toen Nederland een republiek (Republiek der Verenigde Nederlanden) was, bleef de inheemse adel bestaan en hield staatsrechtelijke betekenis. Vertegenwoordigers van de ridderschappen bleven zitting houden in de gewestelijke besturen
 2. EITJE synoniemen Ander woord voor EITJE Zelfde betekenis als EITJE Tegenovergestelde van EITJE Algemenere en specifiekere woorden voor EITJE Vind synoniemen met Van Dale Synoniemenwoordenboek
 3. Dieren zijn in verschillende genres van de schilderkunst te zien en in verschillende vormen van de beeldhouwkunst. 1. Dieren in genres van de schilderkunst. Een abstract is een afbeelding waarin niet is geprobeerd om een object, bijvoorbeeld een dier, natuurgetrouw weer te geven maar abstract

Verslag deel 95 Nederland's Patriciaa

ROMA - Gens. Gens heette een groep romeinse families die dezelfde naam droegen (nomen gentile) en teruggingen op eenzelfde stamvader. Aanvankelijk waren slechts de patriciërs in gentes verdeeld. De gentiles moesten zuiver van bloed, persoonlijk vrij en van vrijgeboren ouders zijn en mochten geen onterende straf hebben opgelopen Betekent hier: verdronken in de kerstvloed van 25 december 1717 obiit in Domino = in de Heer gestorven obierunt = zijn overleden obierunt ambo = beiden overleden obstinate = weerbarstige obtineren = verkrijgen, zijn oogmerk bereiken occasie = gelegenheid occupatie = bezigheid occupieren = occuperen = zich (ijverig) bezig houden me Nederland's Patriciaat 95 - Nederland's Patriciaat 95 2016/2017. Nederlands. Hardcover. 9789087046941. Druk: 1. februari 2018. 480 pagina's. In Nederland's Patriciaat, beter bekend als het 'Blauwe boekje', worden genealogieën opgenomen van families Het is in zijn etymologische betekenis: Kyrie eleison, een kreet om mededogen in hun verworpenheid, in zijn sociale betekenis een kreet van verlangen naar rechtvaardigheid en vrijheid. De vroegste historici van de Brugse opstand, Warnkoenig-Geldolf, hebben in 'Moerlemaye' eveneens een kreet gezien, wat ze tot onhoudbare hypothesen hebben geleid, die we in de loop van ons betoog zullen.

Het leven in de middeleeuwse stad: Gilde, ambachten, armen. Het leven in de middeleeuwse stad was goed gestructureerd. Allen kenden hun plek in de maatschappij en er heerste een gevoel van solidariteit tussen de ambachten. Door de groei van het bevolkingsaantal veranderde dit echter en al snel won eigenbelang het van solidariteit REYNVAAN, Johanna Paulina, ziekenverpleegster en adjunct-directrice van een ziekenhuis (Amsterdam 5-4-1844 - Amsterdam 19-3-1920). Dochter van Apolonius Johannes Reijnvaan, tabakshandelaar, en Maria Cornelia van de Poll. Anna Reynvaan groeide op als derde kind in een groot Amsterdams gezin uit de gezeten burgerij

Betekenis en korte geschiedenis van het begrip patriciaat. stadstaat of een gebied al lange tijd de bestuursfuncties in handen hadden. Het patriciaat behoorde tot de aristocratie, Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt. Ok Het patriciaat groeide evenals in Zeeland uit tot de grootste groep ei- genaars. Regenten en hoge ambtenaren die veel heerlijkheden in leen hielden, zo- als de Van Aerssens en de Van der Mijles, combineerden dit bezit met buitenlandse titels, kastelen, landgoederen of verfraaide stambomen Zelftoets Literatuur uit de middeleeuwen uit het verwerkingsboek van Laagland . 1 Geef een omschrijving van het begrip 'hoofsheid'.. 2 Noem twee literaire genres die populair waren aan het middeleeuwse hof.. 3 Noem drie Middelnederlandse Arthurromans.. 4 Noem drie belangrijke verschillen tussen Karelepiek en Arthurepiek?. 5 Geef van de onderstaande beweringen aan of ze 'waar' of 'niet waar' zijn Dat betekent dat families, die kans zien generaties lang leden voort te brengen, die deel uitmaken van het openbare bestuur, alleen daarom al tot het patriciaat behoren. Tot aan de tweede wereldoorlog kwamen dergelijke families in de lokale en provinciale politiek van Overijssel veelvuldig voor Over adel schreef hij: Als adel gekheid is, hoeveel te gekker is dan het pogchen op 'n soort van adelykheid die niet eens bestaat! De autochtone adel heeft nu en dan historische betekenis. Maar wat zoo'n amsterdamsch patriciaat beduidt weet de hemel, d.i. niemand

Betekenis van patriciaat - Galgj

Excerpta Heinsiana. Alle uitgebreide navorsing betreffende de oude, adellijke familie Heinsius, behorende tot de ridderstand. Daniël Heinsius (1620, Louis XIII) en Balthasar Heinsius (1723, Karl VI) werden verheven. Men schrijft: Herkomst Frankrijk, verspreidt de naam zich in vele variaties naar Italië, Spanje, Duitsland en de rest van de. Achternamen met een aparte klank in 21 thema's. Uniek onderzoek naar ruim 15.000 bijzondere namenjuweeltjes door dr. Geurt Hupkes geschiedenis van nederland. hoofdstuk inleiding. aan het begin van de opstand tegen spanje, in de tweede helft van de jaren 1560, ging het niet om d

Cultureel Woordenboek - Oudheid ~ patriciër

De betekenis van '1302', zo bleek bovendien al snel, bleef kneedbaar. In het nationaal-socialistische historiebeeld werd de slag bij Kortrijk 'een der heerlijkste zangen van het geweldige epos der Groot-Germaansche geschiedenis'; '1302' gold als 'een symbool van de eeuwige taak die Vlaanderen als voorpost van de Germaanse wereld tegen de Romaanse gevaren moest en moet vervullen' 12 Victoria B. Greep, Een beeld van het gezin. Functie en betekenis van het vroegmoderne gezinsportret in de Nederlanden. 13 Jaap R. Bruijn en Carla van Baalen, Van zeeman tot residentieburger. Cornelius de Jong van Rodenburgh (1762-1838). 14 Juliette Roding en Marja Stompé, Pieter Isaacsz (1569-1625). Een Nederlandse schilder, kunsthande In het wetenschaatern van 11 oktober doet NRC verslag van de rede die Wijnand Mijnhardt hield tijdens het afscheid van Yme Kuiper als hoogleraar in Groningen. Het was een gloedvol betoog, maar. Huis en habitus benadert de Nederlandse buitenplaatscultuur van weleer vanuit een breed, cultuurhistorisch perspectief, waarbij ook de Europese vergelijking een plek heeft. Het resultaat is een boek vol nieuwe, verrassende benaderingen, onderzoeksthema's en inzichten

Lopende de Oudheid en Middeleeuwen kreeg 'arena' naast 'zandplaats' of 'zandvloer' een bredere betekenis, namelijk strijdperk of strijdplaats.. De oudst bekende vermelding van 'arena' in het Nederlandse taalgebied stamt volgens Etymologiebank.nl uit de zeventiende eeuw, om precies te zijn uit 1661.Tegenwoordig wordt het begrip arena ook metaforisch gebruikt, bijvoorbeeld als. Meestal betekent adellijk 'van adel, te maken hebbend met de adel', maar het heeft nog een betekenis. In de combinatie adellijk wild betekent het namelijk 'langere tijd bewaard, nét niet rot'. Adellijk wild was dus niet meteen nadat het was geschoten bereid, maar eerst enige tijd bewaard Over Museum Bredius. Toen Abraham Bredius ruim negentig jaar oud in 1946 overleed, liet hij de gemeente Den Haag zijn hele collectie van meer dan 200 schilderijen na. Bij zijn vertrek naar Monaco in 1924 had hij zijn grote huis op de Prinsengracht 6 in Den Haag al tot museum gemaakt. Tot 1985 was daar zijn verzameling schilderijen, tekeningen.

Patricii, Patriciërs - de betekenis volgens Grieks

De adel is een gesloten maatschappelijke klasse met een aanzienlijke positie in een standenmaatschappij. De huidige Europese adel is historisch ontstaan in standenmaatschappijen van voor de Franse Revolutie. In veel maatschappijvormen is een bevoorrechte klasse aan te wijzen en het voorkomen van een dergelijke klasse is van alle tijden. Ook de oude Grieken, de Romeinse republiek, Aziatische. Meestal betekent adellijk 'van adel, te maken hebbend met de adel', maar het heeft nog een betekenis. In de combinatie adellijk wild betekent het namelijk 'langere tijd bewaard, nét niet rot'. Stad-Groninger patriciaat, vanaf de 16de eeuw Ommelander adel § Patriciaat - Geprivilegieerde groep der oude families = adel - Behoudt vroegere structuur: volwaardige leden, cliëntes en slaven - Rijke grootgrondbezitters § Plebejers - Minder gegoede volksdeel - Gedeeltelijk proletariaat - Vroegere indeling volstaat niet à nieuwe polisstructuur (overstijgt gens à gens verzwakt) - Nieuwe organisatie steunt op territoriale principe = woonplaat België. In België bestaan de volgende titels: jonkheer, ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog en prins.Het staatshoofd draagt de titel van koning. In België verblijven heel wat geslachten die van oorsprong niet Belgisch zijn. De adel in België bloeit nog steeds, en de uitvoerende macht (koning en regering) verleent jaarlijks adeldom Het gedeelte van het boek voor Deeltentamen 1 geschiedenis van nederland, van de opstand tot heden friso wielenga hoofdstuk inleiding wie vraagt naar het begi