Home

Declaratiecode 11701

Declaratiecodes huisarts (zorgverzekering): een overzicht

Declaratiecodes huisarts (zorgverzekering): een overzicht. Op het declaratieoverzicht dat je van je zorgverzekeraar ontvangt wordt aan alle verrichtingen en gebruikte materialen een declaratiecode verbonden. Een uitleg van om wat voor soort verrichting het gaat ontbreekt op dit overzicht. Omdat een bezoek aan de huisarts onder de basisverzekering. declaratiecode (= verrichtingcode) type declaratie. TB Nza. voorwaarden. periode. rekenregel. 01 HUISARTSENZORG en MDZ 801. 11701. Moduletarief Incidentele compensatie meerkosten en omzetderving Coronacrisis. TB/REG-20622-0 Een DBC declaratiecode is een 6-cijferige code waarmee men het zorgproduct omschrijft en meteen ook het tarief of de afgesproken prijs aangeeft. De codes zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. De eerste twee cijfers zijn altijd 14, 15, 16 of 17. Deze codes betekenen het volgende: * 14: Zorg vanuit de basisverzekering met een wettelijk. TOG Webzoeker. Zoeken. Zoek declaratiecodes, prestatiegegevens en tarieven van zorginstellingen en medische beroepsbeoefenaren. Downloads. Een overzicht van TOG gerelateerde openbare publicaties en de TOGBEST dataset voor abonnees (via log-in). Datum laatste data-update: 09-07-2021. Versie : TOG Webzoeker 2.0

Staatscourant 2021, 1603 Overheid

  1. met Vektis-code 11701 bedraagt € 10,00 per patiënt. Deze module heeft als peildatum 1 april 2020. NZa-tarief (€ 10,00) Geen contract met de zorgverzekeraar van de patiënt nodig Zo declareert u • U declareert bij de zorgverzekeraar van de patiënt; • U declareert over het tweede kwartaal
  2. Prestatiecode Declaratiecode Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling Honorarium-bedrag alle specialismen Oogheelkunde Staar | Poliklinische behandeling met ingreep 301 110005540031 150144 1290,95 1004,00 286,95 Oogheelkunde Staar | Behandeling in dagopname met ingreep 301 110005540032 150145 1617,83 1328,00 289,8
  3. Wil je een declaratie indienen bij een zorgverzekeraar en weet je de prestatiecode niet? Geen zorgen, in de prestatiecodelijsten vind je per zorgsoort snel en gemakkelijk de declaratiecode die je nodig hebt. Naar TOG Webzoeker. Naar Prestatiecodelijsten. IFM Webzoeke
  4. In de LHV-Declareerwijzer geven wij aan hoe u deze regels kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk. Daarnaast maakt u zelf ook contractuele afspraken met allerlei partijen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen die werkzaam is in de huisartsenpraktijk, op de hoogte is van de NZa-regels én de contractuele afspraken

DBC Zorgproduct - Declaratiecode lijst / DBC CODE zoeke

TOG Webzoeke

  1. Zorgtarieven vinden Vektis
  2. LHV-declareerwijzer - LH
  3. wetten.nl - Regeling - Beleidsregels catastrofebijdrage ..
  4. Code Omschrijving Tarief Inschrijftarieven Consulten en
  5. EO
  6. No results found

Search options

YouTube for Artists