Home

Waarde eenmanszaak echtscheiding

echtscheiding - Echtscheiding via gemeente

via Teurlings advocaten in 5 weken € 337,50 all in pp -al vanaf €87,5 Waarde eenmanszaak bij echtscheiding. De waardering van een eenmanszaak bij echtscheiding is vaak een pijnlijk vraagstuk. De voormalige partner van de ondernemer heeft vaak een te hoge inschatting van de waarde van de eenmanszaak. Vaak gesteund door hun adviseurs bij deze echtscheiding en waardebepaling. Zo ontstaat een onrealistisch hoge uitkomst. Valt de eenmanszaak in de gemeenschap van goederen? Als echtgenoten gaan scheiden moet de tussen hen bestaande gemeenschap van goederen worden gedeeld. Zo ook het ondernemersvermogen van de eenmanszaak van één van de echtgenoten, mits de eenmanszaak nog bestaat op het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend Wanneer een ondernemer met een eenmanszaak betrokken is bij een echtscheiding, is het van essentieel belang een goede voorlichting te krijgen over de wijze waarop de waarde van de onderneming wordt bepaald. De familierechtadvocaten van Van Zeijl Bijl Aartsen zijn daarin gespecialiseerd

Waarde of prijs van een onderneming bij echtscheiding De waarde van een onderneming wordt veelal bepaald op grond van een berekeningsmethode, veelal de DCF-methode (discounted cash flow methode). Bij een echtscheiding moeten zaken echter worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer en niet op de economische waarde Hoe een onderneming waarderen bij een echtscheiding. Het eigen bedrijf speelt op tal van vlakken een rol. Dit is ongeacht de rechtsvorm van de onderneming, of het nu een vennootschap is of een eenmanszaak De waarde van de eenmanszaak kan op verschillende manieren door de echtgenoten in onderling overleg worden vastgesteld. Dit is kan echter nog best ingewikkeld worden en kan ook een bron van discussies vormen. Om deze reden doen scheidende echtgenoten er goed aan een deskundige in te schakelen die de goederen van de eenmanszaak kan waarderen waardebepaling eenmanszaak bij echtscheiding. Mijn man is advocaat en heeft een eenmanszaak. Wij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en we gaan binnenkort scheiden. Nu vraag ik me af of zijn praktijk waarde heeft (die dan uiteraard verdeeld moet worden) en hoe dat te bepalen is Blijft na de scheiding slechts één van de partners bij het bedrijf werken, dan moet een notaris de rechtsvorm omzetten naar een eenmansbedrijf. De waarde van de vof moet in z'n geheel worden verdeeld, voordat dit kan worden omgezet. Het bepalen van de waarde van een vof vraagt specialistische kennis en is van meerdere factoren afhankelijk

Bij de waardebepaling van een eenmanszaak dient aandacht te worden gegeven aan de in het kader van de waardebepaling in aanmerking te nemen privé opnames. Privé opnames leiden tot een vermindering van de geldstromen van de eenmanszaak en zijn daarmee van directe invloed op de te berekenen waarde Goodwill in een echtscheiding. De vraag naar het onderscheid tussen ondernemer en onderneming doet zich bij uitstek voor bij een echtscheiding indien bij de verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap ook een onderneming betrokken is. Naast de (zichtbare) intrinsieke waarde dient daarbij ook de eventuele goodwill te worden bepaald

Scheiden als je een eenmanszaak of V.O.F. hebt. Als je als getrouwd stel besloten hebt om te gaan scheiden, zal er een verdeling moeten worden gemaakt van al jullie bezittingen en schulden. Als één van jullie als eigen ondernemer actief is en een eenmanszaak of V.O.F. heeft, zal je bedrijf hier ook een rol in spelen Als je als ondernemer gaat scheiden, is de waarde van de onderneming vaak een discussiepunt. De vaststelling van de waarde is afhankelijk van veel verschillende factoren en dus gecompliceerd. Ook rechters kennen deze problematiek. Uiteindelijk moet er een knoop worden doorgehakt, maar wat is de beste waarderingsmethode en welke prijs [ Hoe wordt de waarde bepaald van een eenmanszaak of handelszaak kleine vennootschap? Wat is goodwill ? Geschreven door Guido Seghers 14 maart 2019 op 21:16 . in de Categorie: Waardebepaling KMO met de Tags: waardering, waardering kmo, goodwill. Regelmatig ontvangt.

Waarde van het bedrijfMeestal wordt het bedrijf zelf niet verdeeld bij een scheiding, maar de waarde ervan wel. De waardebepaling is een complexe berekening die gebaseerd is op onder andere schulden en bezittingen, jaarcijfers, marktomstandigheden en toekomstverwachtingen Waardering eenmanszaak bij echtscheiding Man en vrouw zijn gescheiden. Onderdeel van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap is een eenmanszaak. Man en vrouw zijn het niet eens over de waardering van de eenmanszaak Pensioen in de eenmanszaak (oudedagsreserve, FOR) De oudedagsreserve, voorheen ook wel genoemd de fiscale oudedagsreserve (FOR), is in feite een methode om belastingvrij te sparen voor de oude dag. Als u het gespaarde bedrag echter gaat verdelen als u gaat scheiden, zal de belastingdienst hierover ineens belasting heffen

Eenmanszaak en scheiding. Als het een eenmanszaak betreft is het zo goed als zeker dat de ondernemer de zaak verder wil runnen, alhoewel deze het soms voor bekeken houdt omdat de andere partner niet meer in de zaak actief is/wil zijn. Maar wat als er gemeenschap van goederen is? Welke waardering? Of is er een verdeling op basis van eerdere afspraken Hoe om te gaan met een eenmanszaak bij scheiding na een huwelijk in gemeenschap van goederen? Aangezien een eenmanszaak geen rechtspersoonlijkheid heeft, loopt dit anders dan bij bijvoorbeeld een BV.. Er is dus geen sprake van een afgescheiden vermogen; onderscheid tussen zakelijk en privé bestaat niet Ook voor een ondernemer heeft een echtscheiding gevolgen voor het pensioen. Een ex-partner heeft ook dan recht op een gedeelte van het door de ondernemer opgebouwde ouderdomspensioen. Om precies te zijn, de helft van wat hij aan ouderdomspensioen heeft opgebouwd tijdens de jaren dat hij getrouwd is geweest Waardering eenmanszaak bij echtscheiding Bij een echtscheiding kan de eenmanszaak niet worden gewaardeerd, in tegenstelling tot een B.V. met aandelen. Dit heeft ermee te maken dat een eenmanszaak geen goed is. Daarom wordt bij een eenmanszaak het ondernemingsvermogen tussen u en uw ex-partner verdeeld

Gratis echtscheidingsconvenant & ouderschapsplan

Waardering van de onderneming bij echtscheiding Voor veel rechters en advocaten is waardering van ondernemingsvermogen in het kader van echtscheiding een lastig onderwerp. Als partijen er niet in slagen om in onderling overleg de waarde van de onderneming vast te stellen, zal de rechter moeten bepalen tegen welke waarde de onderneming in de verdeling of verrekening moet worden betrokken In vele gevallen zorgt deze (gedeeltelijke) renovatie voor een meerwaarde van de woning. In ons voorbeeld hebben de echtgenoten de woning aangekocht voor 200.000 EUR. Na renovatie is de woning er 300.000 EUR waard. De meerwaarde bedraagt aldus 100.000 EUR. De echtgenoten beslissen om te scheiden en in de woning wordt verkocht voor 300.000 EUR Wanneer bij een echtscheiding ook een eenmanszaak is betrokken, ligt onenigheid over de waarde daarvan op de loer. Voor de rechter wordt menig robbertje op dit punt uitgevochten. Als er sprake zou zijn van het buiten de boeken houden van een deel van de inkomsten, zijn ook de jaarcijfers niet betrouwbaar en zou de waarde van de onderneming niet (juist) kunnen worden vastgesteld Scheiden en Eenmanszaak Wanneer u een eenmanszaak heeft en u bent in gemeenschap van goederen gehuwd, dan zijn alle bezittingen en schulden van de eenmanszaak ook van uw echtgeno (o)t (e). Wanneer u de eenmanszaak na de scheiding wilt voortzetten, dan dient u de helft van de waarde van de eenmanszaak aan uw echtgeno (o)te betalen Echtscheiding en de eenmanszaak . Indien er geen huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt tijdens of voorafgaand aan het huwelijk is er door het huwelijk een wettelijke gemeenschap van goederen ontstaan. Voor huwelijken die voor 1 januari 2018 zijn gesloten geldt een algehele gemeenschap van goederen

Het uitgangspunt bij de waardering van de onderneming bij echtscheiding is dat de waarde in het economisch verkeer van de onderneming dient te worden bepaald. Dit is de waarde die een onafhankelijke derde zou willen betalen voor de onderneming. Er bestaan verschillende methoden om de waarde van een onderneming bij echtscheiding te berekenen Bij een eenmanszaak (dus ook bij ZZP'ers) bestaat er geen scheiding tussen het privé vermogen en het ondernemingsvermogen. Als een van beide partners een eenmanszaak heeft en u bent getrouwd in gemeenschap van goederen dan zal bij een scheiding dan ook (het vermogen van) het bedrijf in de verdeling worden betrokken

Waarde onderneming bij scheiding. De waarde van de onderneming moet bepaald worden om enerzijds te bepalen met welk bedrag de andere partij dient te worden uitgekocht. Als iemand in loondienst werkt wordt gekeken naar het salaris echter bij een eenmanszaak is geen sprake van een salaris,. Methodiek voor vaststelling waarde eenmanszaak bij echtscheiding. Goodwill wordt verondersteld aanwezig te zijn als de onderneming structureel (overdraagbare) overwinsten genereert. Dat is het geval bij winst die over blijft na aftrek van een normale ondernemersbeloning en na een reservering voor herinvesteringen Echtscheiding en eenmanszaak. Jouw bedrijf is privé eigendom. De waarde van je bedrijf valt in de gemeenschap van goederen. Je partner heeft recht op de helft van de waarde. Tenzij huwelijkse voorwaarden anders bepalen. Stopt je partner met meewerken in de zaak Eenmanszaak Bij scheiding: de Eenmanszaak. De ondernemer zal meestal zijn bedrijf willen voortzetten. Wellicht is een waardering nodig, vanwege de verdeling of verrekening. Verder speelt het inkomen uit de onderneming een rol bij de bepaling van de alimentatie Echtscheiding en eenmanszaak. Van wie is de eenmanszaak bij echtscheiding eigenlijk? Bij een gemeenschap van goederen is de eenmanszaak van beide partners, bij huwelijkse voorwaarden kan dit anders zijn. De echtgenoot die het bedrijf uitoefent krijgt op grond van de wet het bedrijf en de ex-partner heefts soms recht op 50% van de waarde

Makkelijk Snel Scheide

  1. g te bepalen. De te gebruiken methode is situationeel afhankelijk. Soms wordt deze voorgeschreven in de aandeelhoudersovereenkomst of in de statuten. Waarderen in het kader van echtscheiding is een geheel aparte tak van sport met zijn eigen regelgeving
  2. g. Bij het bepalen van die waarde dien je rekening te houden met de fiscus. Als de onderne
  3. Wij bepalen de waarde van rechtspersonen (B.V. N.V. Coöperatie) en van personenvennootschappen (Eenmanszaak, V.O.F., C.V.) Zakelijke conflicten; Echtscheiding van ondernemer (of aandeelhouder) Business recovery & Groei scenario planning; Waardering voor investeerders of uittreders in een Start-up, vroege groei fase, doorgroei fase of.
  4. g en de Scheidingsplanner. Als een ondernemer gaat scheiden, staan er enorm veel belangen op het spel. Het is in beider belang dat de voortzetting van de onderne

Dus die waarde eenmanszaak is zomaar €100.000 plus 25% groei gedeeld door 12,5% is €1.000.000; Maar, zo vindt de waarderingsdeskundige, daarbij moeten we natuurlijk nog optellen de waarde van de inventaris (kantoormeubilair, computers, telefooninstallaties, magazijnstellingen en koelcellen) à €40.000 plus de voorraad culinaire producten à €30.000. Als je gaat scheiden komt er veel op je af. Ga je scheiden van een ondernemer, dan zitten er nog meer haken en ogen aan de scheiding. Waar heb je als (ex-)partner van een ondernemer recht op en waar moet je goed op letten bij de verdeling? Wij zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij

Waardedaling eenmanszaak na echtscheiding is risico ondernemer Het Hof Den Haag stelt dat activa van een eenmanszaak onderdeel zijn van de ontbonden gemeenschap. Noch in de wet, noch in de jurisprudentie worden redenen gegeven om voor de waardering van de activa af te wijken van de wettelijke verdeling Bij een eenmanszaak zal de ondernemer meestal zijn of haar bedrijf willen voortzetten. Er dient een waardering van de onderneming opgesteld te worden, vanwege de verdeling of verrekening. Bij een eenmanszaak of zzp'er bestaat er geen scheiding tussen het privé vermogen en het ondernemingsvermogen

Waarde eenmanszaak bij echtscheiding - BBO&F BRED

De waarde van de deelgerechtigdheid dient dan ook verdeeld te worden. Dit uitgangspunt is echter nooit als zodanig in de wet vastgelegd. Ook is niet vastgelegd in de wet hoe de waarde moet worden bepaald van het aandeel in de v.o.f. Er kan dus een discussie plaatsvinden over de vraag wat de waarderingsgrondslagen dienen te zijn Waardering onderneming echtscheiding Waarderen. In principe is het zo dat een waardering, het bepalen van de waarde, plaatsvindt bij alle te verdelen / te berekenen goederen en schulden tijdens een scheiding Om te beginnen is het belangrijk dat jullie allebei de echtscheiding geaccepteerd hebben, zodat het geen vechtscheiding wordt en je tot op zekere hoogte zakelijk afspraken kunt maken. Is er een eigen bedrijf in het spel, dan zal het bedrijf ongeacht de bedrijfsvorm (bv, vof, maatschap of eenmanszaak) meegenomen worden in de scheiding

De eenmanszaak in echtscheiding - Abma Schreurs Notarisse

Scheiden en eigen bedrijf. Financieel, fiscaal én emotioneel extra complex. Zorgzaam Scheiden zorgt voor duidelijkheid en rust. Een hele zorg minder Wat zijn de gevolgen van de echtscheiding als de bedrijfsvorm een besloten vennootschap (bv) betreft? Er zijn wezenlijke verschillen met andere bedrijfsvormen, zoals een eenmanszaak. Dit onder meer omdat een grootaandeelhouder met een eigen bv (dga) wél een salaris ontvangt en omdat het kapitaal van een bv verdeeld is in aandelen, die in bezit.

Bepaling netto waarde eenmanszaak in geval van echtscheidin

Dag allemaal, ik heb een vraag. Ik lig in scheiding en mijn ex heeft een eenmanszaak. De waarde hiervan zal moeten worden meegenomen in de verdeling. We willen dit zo eenvoudig mogelijk houden en hier de balans voor hanteren. Hoe bepaal ik de waarde? Debet Inventaris € 6.168 Huurwaarborg € 650 Ka.. Verdeling van de onderneming bij een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding. Wanneer u huwelijkse voorwaarden op laat stellen, kunt u daarin een periodiek verrekenbeding op laten nemen. Dat houdt kort gezegd in dat u het overgespaarde vermogen aan het einde van het jaar telkens met elkaar gaat verrekenen. Hieraan is soms een vervalbeding van bijvoorbeeld een jaar [ Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger. Er komen vragen op u af als: Kan de onderneming worden voortgezet? Maakt uw partner aanspraak op een deel van (de waarde van) het bedrijf

Waardebepaling onderneming bij echtscheiding - Jongbloed

De contante waarde daarvan bedraagt ƒ 4.330,—. Het belastingvoordeel bij direct afrekenen bedraagt dus per saldo ƒ 52.000,— minus ƒ 4.330,— minus ƒ 36.000,— = ƒ 11.670,—. Wanneer u onder een hoog belastingtarief valt en er sprake is van goodwill, is het bij een scheiding vaak voordeliger om gelijk belasting te betalen over het voormalige ondernemingsgedeelte van uw vrouw Waardering eenmanszaak bij echtscheiding uitsluitend over goederen. Ga terug Waardering eenmanszaak bij echtscheiding uitsluitend over goederen. De ondernemende partner zal in dergelijke gevallen de saldi van zijn bankrekeningen en de jaarrekening van zijn onderneming aan de rechtbank moeten overleggen Wanneer je als ondernemer gaat scheiden heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger. Er komen vragen op je af als: Kan de onderneming worden voortgezet? Maakt jouw partner aanspraak op een deel van (de waarde van) het bedrijf? •Wat gebeurt er met het pensioen in eigen. Maar wat is de waarde van uw onderneming, hoe wordt dit berekend als u gaat scheiden? Dit is onder andere afhankelijk van de vorm van uw onderneming. Een kleine eenmanszaak waarbij de omzet wordt gegenereerd door de inspanningen van de ondernemer, wordt bijvoorbeeld op een andere manier gewaardeerd dan een BV met veel werknemers, een grote winst en goede naam ( goodwill ) Echtscheiding ondernemers. De gevolgen van een echtscheiding voor uw bedrijf kunnen extreem zijn. Sommige bedrijven doorstaan een echtscheiding niet, dit kan komen door financiële of praktische zaken. In dit artikel een kijk in de praktijk en diverse oplossingen en tips

Echtscheiding —> belangen komen samen (botsen) HR vond dit niet eerlijk. Maar het is regelend recht deze bepaling. Dit geldt niet voor een eenmanszaak. stel je komt te scheiden, de waarde van het pensioenrecht aan de verzekering om je pensioen krijgen Je gaat scheiden. Een scheiding heeft in je privé-situatie al veel impact maar kan voor ondernemers nog grotere gevolgen hebben. Wat betekent een scheiding voor jou en je bedrijf? Volg een handmatig toegevoegde link. Bel met de experts van MKBzaken. 088 55 123 55 De waarde van het bedrijf zal eerst bepaald moeten worden aan de hand van de activa en passiva. Hiernaast speelt ook de rechtsvorm een grote rol bij de verdeling: Verdeling eenmanszaak De rechtsvorm eenmanszaak valt onder gemeenschap van goederen, waardoor deze volledig verdeeld zal moeten worden Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger

Als ze gaan scheiden, stelt Trix dat Jan de waarde van de BV-aandelen met haar moet verrekenen. De BV is volgestort door inbreng van zijn eenmanszaak. Het vermogen daarvan is gevormd door de niet-uitgekeerde winst uit de voorgaande jaren. Omdat deze winst nooit is verrekend, heeft ze nu recht op de helft van de waarde van de aandelen Uitspraak toevoegen aan: 2 juli 2021. ECLI:NL:RBNHO:2021:5763. Op 2 juli 2021 heeft de Rechtbank Noord-Holland een kort geding procedure behandeld op het gebied van civiel recht. Het zaaknummer is C/15/316094 / KG ZA 21-233, bekend onder ECLI code ECLI:NL:RBNHO:2021:5763 Pieter is ondernemer en heeft een eenmanszaak. Tijdens het huwelijk sluit Pieter op naam van de eenmanszaak een doorlopend krediet af bij ABN Amro van € 44.587. In 2013 eindigt het huwelijk in een echtscheiding. De rechtbank stelt vast dat zowel de eenmanszaak als het krediet in de huwelijksgoederengemeenschap zijn gevallen

Vennootschap Onder Firma (V.O.F.) en scheiding U heeft samen een VOF. Feitelijk bent u 'dubbel' met elkaar getrouwd, als u naast het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) ook een VOF samen heeft. Als u gaat scheiden en u regelt de verdeling, dan moet u ook de verdeling van de VOF regelen Eenmanszaak scheiden. Heeft u een eenmanszaak en gaat u scheiden? Als er sprake is van een gemeenschap van goederen, let dan goed op. In een zaak die speelde bij het hof in Den Haag ging het om het volgende: Een man en een vrouw waren getrouwd in gemeenschap van goederen Ondernemingsvermogen en goodwill bij echtscheiding. De advocaat van de ondernemer zal er voor waken dat diens bedrijf niet te gronde gaat door de echtscheiding. Het ondernemingsvermogen bestaat uit een geheel van activa en passiva dat als zodanig dienstbaar is aan de activiteit van het ondernemen

Een ondernemer die gaat scheiden kan ook mét huwelijkse voorwaarden van een koude kermis thuiskomen. Bijvoorbeeld omdat hij de waarde van zijn bedrijf toch met de ex-partner moet verrekenen. Een voorbeeld: Voorafgaand aan hun huwelijk, laten Piet en Marie huwelijkse voorwaarden opstellen. Daarin sluiten zij elke gemeenschap van goederen uit Bij oprichting bedraagt het aandelenkapitaal van de bv e 190.000,-. Inmiddels zijn de aandelen ruimschoots meer waard. Geen inkomens verrekend Als het echtpaar gaat scheiden stelt de vrouw dat de man de waarde van de bv-aandelen met haar moet verrekenen. De bv is volgestort door inbreng van zijn eenmanszaak In de praktijk voert eerlijk gezegd geen echtpaar dit uit. Bij een scheiding wordt de BV dan ook vaak als gezamenlijk vermogen gezien en de waarde ervan 50/50 toegekend. Geef prioriteit aan het waarderen van de BV. Begin met het lastigste: de waardering van de BV. Een goede echtscheidingsadvocaat zal je dat ook adviseren Mogelijk dient u wel (een deel van) de waarde van de onderneming met uw partner te verrekenen. Of dit ook zo is, is afhankelijk van de tekst van de huwelijksvoorwaarden. De waarde van de onderneming kunt u zelf vaststellen, maar dat is niet altijd eenvoudig. U kunt dan een deskundige inschakelen die de waarde van de eenmanszaak bepaalt

Echtscheiding van de eigenaar. Indien de eigenaar van de eenmanszaak of Vof in gemeenschap van goederen is getrouwd dan gaat in geval van echtscheiding de helft van de werkelijke waarde van de eenmanszaak of Vof naar de partner gaat. Bij een scheiding wordt een deel van onderneming gestaakt en hierover moet stakingswinst berekend worden Advieswijzer Echtscheiding en jouw bedrijf 2020. Wanneer je als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming

hoofdstuk ondernemen eenmanszaak of vennootschap verkopen daden van koophandel winst beroep bekwaam geen gehandicapte eenmanszaak definitie een een onderneming. Wanneer men getrouwd is met scheiding van goederen Enkel het vermogen van de handelaar kan aangesproken worden in geval van faillissement. beheert en ter beschikking stelt Bedrijventekoop.nl biedt een waardebepaling aan, ben goed voorbereid op het verkopen of kopen van een bedrijf en begin met de waarde van een onderneming te bepalen Dat betekent dat de waarde geldt die de eenmanszaak had op het moment van de echtscheiding. Verlies dat tussen de datum van echtscheiding en de feitelijke verdeling wordt gelden, is voor rekening van de ondernemende ex-partner. Per datum echtscheiding eindigt immers ook de vermenging van de bezittingen en schulden van beide partners

Stamrecht BV controle belastingdienst » Slim in ondernemenHypotheek Rucphen » Slim in ondernemenHypotheek Bavel » Slim in ondernemenHypotheek voor ondernemer » Slim in ondernemen

Verdeling eenmanszaak bij echtscheiding. Bij echtscheidingen is de aanwezigheid van een eenmanszaak bij een van de partners nogal eens een bron van geschil. Bij de beoordeling van de waarde van de activa is de datum van feitelijke verdeling bepalend, behalve als partijen anders hebben afgesproken Eenmanszaak: Een eenmanszaak valt volledig onder gemeenschap van goederen en moet dus in z'n geheel worden verdeeld. Het bepalen van de waarde van een eenmanszaak vergt specialistische kennis. Vof met beide partners: Een vennootschap onder firma (vof) is een onderneming van twee of meer personen Waarde bedrijf bij scheiding De bepaling van de waarde bedrijf bij scheiding is een complexe zaak waarover de meningen tussen partners en specialisten uit elkaar kunnen lopen. Er is niet één onfeilbare methode om de waarde te bepalen en daarom is dit een vak apart, waarvoor een specialist ingeschakeld dient te worden en waarbij een zeer goed onderbouwde taxatie het uitgangspunt is Echtscheiding en eenmanszaak: moet goodwill verdeeld worden? Een ondernemer heeft een eenmanszaak. Naar oordeel van het hof is er geen sprake van zakelijke goodwill, omdat de winstgevendheid van de onderneming volledig afhankelijk is van de capaciteiten van de eigenaar