Home

Luisterhoek in de klas

Kortom: In de klas is een scala aan hoeken waardoor de kinderen de gelegenheid krijgen zich breed te ontwikkelen. Er is immers van alles wat. Van groot belang blijft het volgen en begeleiden van het spel. De kinderen moeten zich betrokken voelen en betrokken blijven. Daardoor zal er soms iets in een hoek bijkomen Na het luisteren kun je met de klas drie vragen bespreken. De eerste vraag is altijd hetzelfde: 'Toen je luisterde, wat hoorde je toen?', daarna volgen twee meer specifieke vragen voor dat geluid. De kinderen mogen hun fantasie de vrije loop laten en ervaren zo dat er geen goed of fout is. Ik vind de antwoorden van de kinderen altijd heel verrassend, zo mooi om te horen waar ze mee komen In steeds meer klassen zie je ook luisterboeken staan. Dit is een ontzettend leuk middel om het lezen te promoten. Je kunt de luisterboeken op twee manieren gebruiken. Ten eerste door kinderen er alleen naar te laten luisteren en ten tweede door kinderen mee te laten lezen De kinderen luisteren alleen naar een verhaaltje naar keuze, daarna beantwoorden ze de vragen (in bijlage). Dit kan gebruikt worden in een luisterhoek. De verhalen vind je op schooltv beeldbank De luisterhoek en de computerhoek. Zet de luisterhoek en de computerhoek bij elkaar in de buurt bij het kleuterklas inrichten. Het zijn allebei hoeken waar stilte is vereist en de kinderen een koptelefoon ophebben. Het kind achter de computer hoort door de koptelefoon als het goed is niks, dus de kinderen in de luisterhoek kunnen hun cd ook heel zachtjes aanzetten. Zeg tegen de andere kinderen dat ze die kinderen niet mogen storen

Welkom : Rikki in de klas

jufjanneke.nl - Hoeke

De leerlingen kunnen verschillende manieren van geluid maken laten zien. De leerlingen kunnen een ordening aanbrengen in voorwerpen en materialen die geluid maken. De leerlingen kunnen verwoorden hoe geluid veranderd kan worden. Benodigdheden allerlei voorwerpen uit de klas; voor de proefjes: een aantal glazen; water; proppen papier, lapje sto In onze luisterhoek kunnen telkens 3 kinderen luisteren naar leuke liedjes, gedichtjes of onze verhalen herbeluisteren op cd

Heb jij al een luisterhoek in de klas? Plaats de boeken in je klasbib zoveel mogelijk met de cover naar voor. Op die manier is de uitdaging groter. Gebruik motiverende werkvormen die de leerlingen echt triggeren. Het moet niet groots zijn. Als het resultaat dat maar is De muziekhoek was een groot succes, de kl waren erg betrokken! Er werd op die manier ook een muzikale sfeer Gecreëerd in de klas. Hieronder kan u enkel sfeerbeelden terugvinden ! Creatief met muziekinstrumenten. Muziek is een vak dat ik heel graag geef in de kleuterklas! Ik merk dat de kl dan altijd heel erg betrokken zijn

De kinderen moeten met een pincet de diamanten uit het zand trekken en in de schatkist leggen net als de dwergen uit het verhaal 'Sneeuwwitje'. Je kunt ook nog vergrootglazen toevoegen. Het is ook nog eens goed voor de fijne motoriek! Zacht zand (zilverzand). Bekijk filmpjes in de klas van de zandtovenaar Klaas Vaak Al die vormen komen aan bod in Luisterrijk der letteren. Het boek schetst hoe de relaties tussen literatuur en het hoorspel zich ontwikkelden tegen de achtergrond van institutionele en maatschappelijke veranderingen, zoals de ontzuiling en ontwikkelingen op het gebied van technologie, zoals de opkomst van de televisie A.2 De luister/kijk-hoek. A.2.1 Vrij luisteren. A.3.1 Voorbereidend schrijven. Elke kleuterleidster van de derde kleuterklas en leerkracht van het eerste leerjaar kent ze wel: die bladen met golfjes, krullen naar boven of beneden, zaagtanden, pruimpjes aan de steeltjes tekenen (draairichting bolletjes),... Ze zijn uitermate geschikt voor de schrijfhoek Je kunt, nadat je dit boek voorgelezen hebt, in de klas een letterwinkeltje inrichten samen met de kinderen. Het zal de kinderen bewust maken van letters om hen heen, en spelenderwijs pikken ze zo een aantal letters op! De letters van hun eigen naam, de P van parkeren, de M van McDonalds

zoek het juiste instrument: 1 kleuter speelt en de andere kleuter zoekt de juiste prent cd's van elkaar beluisteren, bespreken, meningen delen en natuurlijk ook meezingen! we speelden een muzikale schoenenmemorie: alle kl moesten hun schoenen uitdoen, daarna mochten we 1 schoen aan onze hand doen Genieten van muziek en manieren zoeken om zelf muziek te maken, om te zingen, om ritmes in lijf en leden te voelen, creatief omgaan met geluid, waardering opbrengen voor de verschillende, bekende en onbekende, vormen van muziek dit alles kan je kleuter doen in de luisterhoek of tijdens (zelf)gekozen activiteiten in de klas en daarbuite Het spel in de hoeken. Naast de vaste dagelijkse activiteiten op de ppeelzaal en in de kleuterklas, zoals het werken met ontwikkelingsmateriaal, het zingen van liedjes, het buiten spelen en de kringactiviteit, is er ook tijd voor het vrije spel. Hierbij krijgen de kinderen de mogelijkheid om zelf te kiezen met welke materialen ze willen. In de klas zijn aanwezig: 1. schrijfhoek 2. lees/boekenhoek 3. letterhoek 4. rekenhoek 5. taalhoek 6. speelhoek 7. luisterhoek 8. computerhoek 9. ontdekhoek. Deze hoeken zijn vast. Alleen de ontdekhoek is nog niet het hele jaar aanwezig. Met deze hoek zijn we pas gestart en het ontbreekt ons door tijdgebrek nu nog aan voldoende materiaal. de interculturele boek- en luisterhoek in bibliotheek en klas Gedrukt boek Suggesties voor het ontwikkelen van activiteiten met boeken, te gebruiken bij moedertaal- en tweede taalprojecten in de onderbouw van het basisonderwijs

Luister!Oren: Creativiteit en concentratie oefenen Klas

Onze klas is in leerrijke hoekjes ingedeeld, waar we dagelijks experimenteren en leren. Enkele van deze hoeken zijn: De schrijf- en wiskundehoek; De lees- en luisterhoek; De muziekhoek; De ontdekkrups; De poppen- en winkelhoek; . Op het grote hoekenbord kunnen we zelfstandig kiezen waar we willen spelen en leren. In de 2 de kleuterklas leren we samen met de koning de eerste beginselen van schrijfmotoriek Door dit samen met de kinderen te doen, zien ze dat gesproken woorden kunnen worden vastgelegd en dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken. Lees- en luisterhoek Richt in het lokaal een lees- en luisterhoek in. Laat kinderen in deze hoek in tweetallen een tekst beluisteren van bijvoorbeeld een cd of mp3-speler. Samen lezen ze mee in het boek

Luisteren naar verhaaltjes in de luisterhoek. 13 apr 2016. pasen in onze klas. 13 mrt 2016. Mijn huis. We schilderen ons huis Bouwen huizen Ook Kysha was jarig deze week. Vanaf deze week hebben we een trotskoffer in onze klas De kl brachten allerlei spulletjes en foto's mee om in de koffer te stoppen De cursus bestaat uit 10 modules die jij in je eigen tempo kunt volgen. Module 1 - Wat ga je leren in deze cursus? Module 2 - Mijn visie op het inzetten van ICT in de onderbouw Module 3 - Waar moet je op letten bij het kiezen van apps? Module 4 - Apps per thema Module 5 - Top 100 leerzame apps voor in de kleuterklas Module 6 - Apps voor groep

Muziekeiland Genieten van muziek en manieren zoeken om zelf muziek te maken, om te zingen, om ritmes in lijf en leden te voelen, creatief omgaan met geluid, waardering opbrengen voor de verschillende, bekende en onbekende, vormen van muziek dit alles kan je kleuter doen in de luisterhoek of tijdens (zelf)gekozen activiteiten in de klas en daarbuiten Beeldeiland Gevoelig zijn voor en. Taaldiversiteit in de kleuterklas; Meervoudige intelligentie en talenten; Aan de slag in de lerarenopleiding! Thuis of in de les; Tijdens de stage; Aan de slag in de klas! Kleuteronderwijs; Aan de slag op school! In partnerschap met ouders; Beheersing van de schoolkosten; Luisterhoek (Ernalsteen, 2004 Welkom in de 1ste kleuterklas. In de onthaalhoek starten we elke ochtend ons dagje. We zingen het goedemorgen lied, we kijken wie er aanwezig is en wie niet, we zeggen welke dag het is (via een lied) en kijken welk weer het is buiten. We hebben er verschillende kringactiviteiten zoals een verhaal vertellen, kringgesprek, lied/versje aanleren.

4 tips voor luisterboeken in de klas Klas van juf Lind

 1. In de bovenbouw worden hoeken vooral ingezet om individuele verschillen op te vangen. Door de grote tempo- en niveauverschillen tussen leerlingen hebben zij behoefte aan differentiatie. Daarbij sluit de stof in de hoeken aan op de lesmethodes die worden gebruikt in de klas (Pinkse, Smits & Kremer, 2007)
 2. Misschien zijn er kinderen in de klas die al een instrument bespelen. Dit zouden ze kunnen laten zien in de klas en er iets over vertellen. Ouders die een instrument bespelen kunnen uitgenodigd worden. Ook is het mogelijk om kinderen uit de hogere klassen die een instrument bespelen uit te nodigen in de klas om een stukje te spelen
 3. Hang de kaarten op of maak er een boekje van. De kinderen scannen de QR code bij de dino's en luisteren naar de verhalen over de verschillende dinosaurussen. Deze kaarten zijn ook te gebruiken bij een thematafel of in de lees/luisterhoek. - Dinosaurus speurtocht De dinosaurus speurtocht hang je op in de school of in je klas
 4. Het kiesbord bij kleutergroepen Kl leren vooral spelenderwijs zich te ontwikkelen. Het kleuteronderwijs speelt zich af in de hoeken. Kinderen leren zich te ontplooien in hoeken zoals de 'poppenhoek, bouwhoek, luisterhoek en zo zijn er nog een paar hoeken
 5. klas, tijdens de speeltijd, tussen opdrachten, 11. Spoor kinderen aan om regelmatig lievelingsliedjes mee te brengen (in hun thuistaal, andere talen, dialect, ). Verzamel de liedjes in de luisterhoek en/ of gebruik ze tijdens bewegingsactiviteiten, opruimmomenten, 17

luisterhoek - Zoeken - Leermiddelen - KlasCemen

 1. Structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen. Dat is het doel van Méér Muziek in de Klas
 2. Rikki in de klas. We maakten tijdens dit thema kennis met contractwerk. De kl ondertekenden een contract waarin ze beloven iedere week de vooropgestelde taakjes te maken. Deze week was het contractwerkje voor de derde kleuterklas: het Rikki boekje maken en in de letterhoek een paar werkblaadjes maken. Iedereen was op tijd klaar
 3. Dailymotion is de beste manier om de meest populaire video's over muziek spelletjes in de klas te vinden, bekijken en delen. Bekijk kwaliteitsvideo's over muziek spelletjes in de klas en deel ze online. Muziek Spelletjes In De Klas - YouTube. www.youtube.com
 4. De juf is fier op ons! Emotionele en gedragsproblemen aanpakken in de klas. Al eerder werd op deze blog geschreven over een grootschalig onderzoek van onze onderzoekseenheid naar de invloed van leerkrachten op de ontwikkeling van kinderen (zie o.a. de blogs van Sanne van Craeyevelt en Tessa Weyns ). De nieuwste resultaten van dit onderzoek.

Ze profiteren van de luisterfragmenten in de luisterhoek in de klas. (Kagan & Kagan, 2000) Stretchen. De ontwikkeling van de verbaal-linguïstische intelligentie wordt ontwikkeld als leerlingen: dicteren (met behulp van een recorder) werkbladen maken; spreekbeurten houden/uitleggen van informatie zijn ze heel geschikt voor de grote kring en de lees- en luisterhoek. Tenslotte is er ook nog een kant-en-klare materialendoos met woordkaarten die passen bij de basisthema's, hoekkaarten en planbordkaarten. Onderbouwleerkracht Frank Vergeer: 'Voor kl is het belangrijk om ee

Kamerplanten in de klas Planten hebben een positieve invloed op hoe kinderen zich voelen op school. Met planten in de klas ervaart ze minder stress. Planten verminderen ook de bloeddruk en spierspanning. Verder regelen planten mee de luchtvochtigheidsgraad, ze zorgen voor geluidsabsorptie, ze reguleren mee de warmte en zuiveren de omgevingslucht In de leeshoek kunnen wij rustig in de zetel gaan zitten en een boekje lezen. Voor kindjes die liever gaan zitten op een stoeltje, zijn er ook stoeltjes en een tafeltje. In de luisterhoek kunnen we gezellig met twee naar liedjes en verhaaltjes luisteren - luisterhoek: oriëntatie Spelen met je eigen lievelingsspeelgoed in de klas was een succes! Joepie, we zitten nu al in het eerste leerjaar! Voordien waren we een baby-peuter-kleuter. Later worden we een tiener-volwassenen (mama/papa). Bijvoorbeeld de speelhoek, de schrijfhoek, de lees- en stempelhoek, de bouw- en constructiehoek en de kijk- en luisterhoek Verder wordt er dagelijks gewerkt met ontwikkelings- en expressiemateriaal. Vaak worden alle activiteiten ingepast in een thema: bv. de herfst, de markt, Vaak deelt een leerkracht de klas in instructiegroepen in 1.2.3 Aandachtspunten voor de indeling van de ruimte Een logisch ingerichte ruimte Deel klas niet willekeurig in! nagaan waar elke hoek best geplaatst Specifieke eisen hoek Combinatiemogelijkheden andere hoeken Voldoende open ruimte zodat er voldoende vrije doorgang blijft Elke kleuter stoeltje of zitje op de bank, kussen.

Kleuterklas inrichten, zo doe je dat • Juf Maik

Ik maak in de klas geen gebruik van een fysiek kiesbord, toch heb ik de hoekenkaarten. Ik gebruik ze om bij een hoek te hangen. De kinderen komen zo steeds weer in aanraking met letters en de kaarten zijn prachtig! Het zorgt voor een mooie eenheid en rust in de groep doordat alles bij elkaar past. Ook zijn de kaarten aanwezig, maar niet te druk Kleuren leer ideetjes: Hieronder zie je allerlei goed uitvoerbare ideetjes, om kinderen de kleuren helpen te leren. Veel van deze materialen zijn absoluut betaalbaar om aan te schaffen, en ze hebben veel praktische voordelen. Laat je inspireren door de ideetjes, en houd in gedachten dat geen kind hetzelfde is en dus ook verschillend leert

Luisterhoek in m'n klas -juf monica Leuke ideeën, Ideeë

In de kleuterklas kom je verschillende hoeken tegen. Eén van deze hoeken is de leeshoek: een ruimte waarin kinderen zich terug kunnen trekken om heerlijk ontspannen hun boek te kunnen lezen. In veel kleuterklassen staat de leeshoek er echter vaak wat oubollig en verstoft bij en is het niet de meest populaire hoek bij de kl Onze klas, ingekleed in het thema GEVOELENS. Een nagelbak waar we een gevoel kunnen kiezen, oefenen in de spiegel en nadien een foto nemen. Samen bewegingsspelletjes doen in de bewegingshoek. Spelletjes ivm Kikker is verliefd op de computer en in de luisterhoek. Reeksen naleggen in de spelletjeshoek. Knutselen in voor het contract, Zoek de geluidsbron.. We maakten voor elke kleuterklas een uitnodiging voor ons optreden. Dansen op muziek. We maakten samen met juf Ruth een affiche voor het schoolfeest. We knipten grote muzieknoten uit die we schilderden om later op te hangen in het lokaal van ons optreden. Heel belangrijk voor het schoolfeest waren de 'dirigentstokjes'

25 ideeën over LUISTERHOEK taalactiviteiten

* Maak samen een plan om een studiehoek of lees- en luisterhoek in te richten. Specificeren - bestudeer boek X en boek Y hfdst. Z over klasinrichting, maak een samenvatting met conclusies over de functie van de 'hoek'in de klas; - bestudeer boek Q en bekijk video R over verschillen tussen de 'bouwen' op de basisschool, maak een. Thema Superhelden! Direct na de kerstvakantie zijn we in onze klas gestart met het thema Superhelden. We deden allerlei activiteiten rond superhelden als Superman, Spiderman, MegaMindy, Rox enzoverder. Het waren enorm drukke weken en juf Elke was nog enkele dagen ziek, dus de juffen hebben niet veel foto'tjes kunnen trekken..

Elke kleuterklas is ingericht met verschillende hoeken. In elk van die hoeken is een aanbod voor kl dat aansluit bij hun ontwikkeling. Deze hoeken zie je in elke klas: lees- en schrijfhoek, luisterhoek, kleine bouwhoek, grote bouwhoek, bewegingshoek, huishoudhoek, zithoek, zandtafel, timmerhoek, spelletjeshoek, ontdekhoek, knutselhoek Thema : Jij en ik, kleine beer (Grootouders) Grote Beer heeft een heleboel werk te doen, hout halen, water halen, opruimen. Kleine Beer helpt hem bij al die karweitjes, maar als hij klaar is, is Grote Beer dat nog lang niet. Kleine Beer gaat in zijn eentje spelen en vermaakt zichzelf met allerlei wilde spelletjes Met grote regelmaat moet zij haar opstellen voorlezen aan de klas en op de ouderavonden.Na de lagere school schrijft ze alleen nog maar verhaaltjes voor haar vriendinnen. En Luisterhoek 10,0 Hart tegen hard. 7,45 verkoop door: Jenny's Kijk - En Luisterhoek. In winkelwagen. Bestellen en betalen via.

30+ praktische tips voor in je klas JufBianca

Huis- en poppenhoek. Er kunnen al veel materialen opgenomen worden in de hoek. Het blijft wel belangrijk dat alles overzichtelijk blijft, dat het aanbod niet té uitgebreid is voor de kl. Je kunt bepaalde materialen tijdelijk aanbieden, en dan eens wisselen. Ook breekbare materialen kunnen al, op voorwaarde dat er duidelijke afspraken. de luisterhoek. Boven op de vide in de klas is een rustig hoekje waar je luisterspelletjes kunt doen (kritisch luisteren, verschillen horen) of waar je het verhaal dat juf voorgelezen heeft, nog eens kunt horen. de tekentafel. De tekentafel staat boven op de vide De volgorde van de taalfunctie, begrippen en constructies is vaak willekeurig. Cyclische aanpak = Door de leerlijnen op verschillend niveau uit te werken, komen ze op verschillende momenten terug in het jaar. Er ontstaat een cyclische aanpak. Didactische suggesties voor leerkrachten: Luisteren: Verwoord wat er gebeurd in de klas Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om door resultaten van automatisch aanvullen te navigeren en druk op Enter om een resultaat te selecteren. Gebruikers van een touchscreenapparaat kunnen verkennen met aanraking of swipe-gebaren

jufjanneke.nl - Circu

De hoeken. Onze kleuterklas heeft verschillende hoeken waar kinderen vrij spelen, zoals de bouwhoek, de huishoek, de lees- en luisterhoek, schrijf- en stempelhoek en de constructiehoek. We werken rondom ervaringsgerichte thema's welke dicht bij de belevingswereld van de kleuter staan De tekst. wordt aan de rest van de klas voorgelezen. De rest van de kinderen mag vragen stellen over de tekst, het forum (groepje) beantwoordt de vragen RALFI-lezen: Repeated Assisted Level Feedback Interaction: een groepje kinderen leest samen met de leerkracht 4 tot 5 keer in de week een relatief moeilijke tekst Kijken, luisteren, lezen & spelen de interculturele boek- en luisterhoek in bibliotheek en klas Suggesties voor het ontwikkelen van activiteiten met boeken, te gebruiken bij moedertaal- en tweede taalprojecten in de onderbouw van het basisonderwijs

De thema's zijn herkenbaar en sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Zo worden thema's als Lente, Gezondheid en Uitvinden aangeboden. Ouders ontvangen bij de start van elk thema een digitale informatiebrief over waar we in de klas mee aan de slag gaan. Ook staan er leuke tips in om ook thuis met het thema bezig te kunnen zijn De bouwhoek kan bestaan uit grote, voor de p makkelijk hanteerbare blokken. Dit kunnen zowel houten blokken zijn, of plastic constructiemateriaal van het type Duplo (of gelijkaardige blokken). Kleurige blokken kunnen aantrekkelijk zijn voor p, maar blokken in 1 kleur of in een natuurlijk houtkleur, kunnen ook

Muziek in de klas Muziekles op schoo

2 de kleuterklas. Onze ronde is het begin van elke nieuwe dag. We verzamelen rustig in onze ronde, de voorzitter opent de ronde. We zingen samen ons startlied. We bekijken eerst alle kalenders.WEEKKALENDERWelke dag zijn we vandaag? Inzicht in morgen, gisteren.Puitje, onze kikker, springt in het juiste bakje terwijl we ons lied zingen AANPAK en lossen heel alleen oefeningen op. Een oudere leerling gaat naar de luisterhoek, zet de hoofdtelefoon op en maakt een dictee. Deze klas zit vol hoeken Cursus Taal bij kl. Taal staat sinds enkele jaren steeds centraler in het onderwijs aan kl. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van zowel de mondelinge als schriftelijke geletterdheid in de groepen 1 tot en met 4, samen beter bekend als beginnende geletterdheid Juf Deborah las het verhaal van Sneeuwwitje voor aan onze vrienden in de kring. Hierbij maakten we kennis met Sneeuwwitje maar ook met de 7 dwergen. Alle dwergen hadden een gekke naam en soms herkenden we er wel eens vrienden van onze klas in. De poppenkamer werd omgetoverd tot het huisje van de dwergen. Hier werd er vooral hard gepoetst en.

Les 2 Geluiden van de klas [geluidenjager] - Kunstmenu en

de aanwezigheidskalender: Door het omdraaien van hun foto merken de kl op wie er wel of niet in de klas is. Ze leren tevens de namen van de andere kl. Het is een goede oefening om te leren tellen. Hoeveel kindjes zijn er in de klas? Hoeveel kindjes zijn er ziek? Je kan ook nog specifieker zijn Groep 1-2. In groep 1 en 2 wordt lesgegeven door Juf Ellen. Naast juf Ellen, helpt juf Diana mee als onderwijsassistent. In de groepen 1 en 2 proberen we een sfeer te scheppen, waarbij de kinderen zich veilig en vrij voelen om al spelend te leren. De jongste en oudste kl zitten samen in een heterogene groep Activiteiten in de klas: - themagericht werken ( de bakker, de postbode, dieren in het bos) - al spelend gedifferentieerd werken in hoekjes. - beeldende vorming, muzische vorming, taal, wiskundige initiatie, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding. - leren hanteren van materialen Nadien bespraken we dit met de hele klas en gingen we hier nog iets dieper op in. Na dit gezamenlijk startmoment konden de kl aan de slag in de hoeken. Ze konden o.a. : fietswielen knutselen, de onderdelen van een fiets leren kennen, spelen aan de verkeerstafel en vraagjes oplossen in de luisterhoek rond het verhaal ´Bas en de fiets´

In de konijnenklas: We maken samen veel snoezelmateriaal

Er zijn vaste hoeken in de klas, zoals de luisterhoek, de leesschrijfhoek, de huishoek, de bouwhoek en de knutselhoek. Daarnaast zijn er wisselende hoeken, waarin het gekozen thema wordt uitgewerkt. Het rollenspel neemt een belangrijke plaats in, want hierin spelen de kinderen de volwassen wereld, die zij kennen, na. Ze spelen, dat ze ee Onze dagritmekaarten kan je bestellen in verschillende afmetingen:Klein : Hoog: 8,6 cm - Breed: 5,4 cmMiddel: Hoog: 9,9 cm - Breed: 6,7 cmStandaard: Hoog: 11,1 cm - Breed: 8 cmGroot: Hoog: 15,4 cm - Breed: 11,1 cmWilt U de tekst op de kaart veranderen?Tijdens het bestellen (via de winkelwagen) kunt Uin stap 2 naar 3 Uw teksten doorgeven. (in de tekstvak: Opmerkingen)Plaats daar de originele. De luisterhoek. Het keuzebord waar de kl met hun naamkaartje kiezen waar ze willen gaan spelen of werken. Het contractbord. De speelhoeken boven op het speelverdiep: De legotafel waar de kl heel creatieve dingen kunnen bouwen! * Stephanie vertelde in de klas het volgende:. De kinderen ervaren dat hetzelfde geluid toch anders kan klinken. • De kinderen horen twee keer hetzelfde liedje, maar het klinkt toch anders doordat het door iemand anders is gezongen. • Ook zijn er in de luisterhoek instrumenten of voorwerpen waarmee de kinderen zelf geluid kunnen maken. De luisterhoek is op een plek ingericht waar de res

De hoeken in onze klas 1-k3

 1. Hoekjes in de klas. De poppenhoek. Koken, afwassen, wasmachine vullen,... dat doen we allemaal in de poppenhoek. De boeken-, luisterhoek. Kijken in een mooi prentenboek, informatie opzoeken, de krant lezen, bladeren in een tijdschrift, een luistertaak maken doen we allemaal in de boeken-,luisterhoek. De winkel
 2. Denk aan de kasten en dozen waarin materialen worden opgeborgen, de verschillende hoeken in de klas (huishoek, leeshoek, ziekenhuishoek) of de verzamelde spullen van de thematafel. Door dit samen met de kinderen te doen, zien ze dat gesproken woorden kunnen worden vastgelegd en dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken. Lees- en luisterhoek
 3. In de klas doet het kind d.m.v. zijn spel een enorme hoeveelheid ervaring op. In de lokalen van de onderbouwgroepen zijn hoeken ingericht, waarin verschillende activiteiten plaatsvinden. Bijvoorbeeld de leefwereldhoek, de schrijfhoek, de leeshoek, de bouw- en constructiehoek en de kijk- en luisterhoek (auditief spel, boekjes, luisterverhalen op.

TIPS Mijnsit

De kinderen van groep 1 en 2 mogen dan naar binnen en alvast lekker spelen in de klas of de juf iets vertellen. Om 08.30 uur beginnen we in de kring. Aan de dagritmekaarten zien de kinderen wat ze die dag allemaal gaan doen. Dan is de dag niet zo spannend meer. Waarom hebben we de inloop Beleef de Lente in de klas biedt veel gratis lesmateriaal voor het primair onderwijs: van 'informatiesnack' tot compleet project. Hoe maken vogels een nest? Wanneer komen eieren uit? Wat eten vogels eigenlijk? Van 1 maart tot eind juli kunt u via de cams in de klas vogellevens meebeleven: spektakel gegarandeerd Tenminste: voor mijn omgeving, ik was allang blij als ik met een cassetterecorder in de 'luisterhoek' van het klaslokaal mocht zitten. Ik maakte me niet druk om deze vraag. Ik had al besloten wat ik wilde worden: Steven Spielberg op de even en spiderman op de oneven dagen. Tip: Leren van de Nepalezen: 5 levenslessen voor een gelukkig leve Welkom bij Natuurbeelden in de klas! In deze lesmodule voor groep 6 t/m 8 vind je unieke natuurclips van Stichting Natuurbeelden over bijzondere dieren, planten en landschappen in Nederland. Verwonder je over de natuur in eigen land (in de basisvaardigheden) te verbeteren. Een effectieve leerkracht van groep 3 tot en met 8 heeft veel kennis van de taal- en rekenontwikkeling. Daarnaast beschikt de leerkracht in groep 3 tot en met 8 over vaardigheden om deze gebieden goed aan te bieden aan de leerlingen. Deze kwaliteitskaart geeft een overzicht van de kennis en vaardigheden.

Welkom op de blog van de 2e kleuterklas: moederdagStukje 3: De kleuterklas | MamaplaatsIn de konijnenklas bij juf Ilse: We maken samen veelWelkom op de blog van de 2e kleuterklas: Rikki en Mia de kipJuf Sarah: Sneeuwwitje en de 7 dwergen

1a. Hang in je klas volgende zaken aan de muur : posters, welkomstwoorden in de thuistalen, een familiemuur, een wereldkaart met informatie over de landen, foto's en prenten die de diversiteit in de maatschappij weerspiegelen, de namen van de kinderen, vlaggen uit verschillende landen, kunst uit verschillende culturen De kamishibai (een Japanse vertelvorm) heeft zijn intrede gemaakt in onze klas. Het verhaal van 'Rikki en Anni' werd hierbij verteld, waarbij Rikki heel graag Anni's vriendje wil zijn maar niet goed weet hoe hij zich moet gedragen en hij te verlegen is om de vriendschap aan te vragen De leerkracht van het Kleuterlab Constance van Kesteren en Miriam Klamer zijn zicht op wat de kinderen in de klas bezighoudt (de beginsituatie). Zorg dat je nieuwsgierig bent, luisterhoek. Bij een meer begeleide activiteit stel je als leerkracht gerichtere vragen tijdens het werken. Bijvoorbeeld:. De klas is verdeeld in verschillende hoeken (poppenhoek, puzzelhoek, luisterhoek, bouwhoek, klein constructiehoek, experimenteer bak, knutseltafel, spelletjes tafel...) De kl kiezen in welke hoek of aan welke tafel ze willen spelen. De kl worden verdeeld en dan kan elke kleuter starten met spelen of met knutselen