Home

Vragen intake basisschool

Daarom verzoeken wij u dit intakeformulier in te vullen. Het betreft een aantal vragen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind. De gegevens zijn onder andere ook van belang voor de groepsindeling van de kl. Daarnaast is het belangrijk dat wij van uw kind een aantal medische gegevens en andere praktische informatie ontvangen De 'Intakevragenlijst Kl' voor ouders en leerkrachten heeft als doel alle kinderen vroegtijdig in beeld te brengen. Hierdoor kunnen onderwijs en begeleiding goed afgestemd worden op de ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind

Het is vaak erg leerzaam om van ouders die zich net bij de school hebben aangemeld te horen waarom men voor de school heeft gekozen, wat men sterk vindt aan de school en wat men zoal over de school in de omgeving hoort. Hiertoe kunt u onderstaande checklist gebruiken. U kunt een Word versie van deze intake checklist downloaden en gebruiken Deze publicatie gaat in op aandachtspunten voor een inhoudelijk intakegesprek van een leerling voor groep 1. Er worden veel suggesties gegeven om door te vragen naar concrete situaties en voorbeelden. Deze gegevens zijn essentieel om goed in te kunnen spelen op de ontwikkeling en de leefwereld van de nieuwe leerling

Keuze basisschool? Gebruik je zintuigen! Met de nodige informatie op zak, volgt de echte kennismaking pas door de school te bezoeken. Te ruiken, zien, horen en zelfs voelen. Dat klinkt misschien overdreven, maar deze factoren geven bewust en onbewust de doorslag. Waar let je als ouder bij een basisschool kiezen? De volgende vragen kunnen daarbij helpen Intake Wie komt er? Bij kinderen die nog op de basisschool zitten, worden in principe eerst alleen de beide ouders uitgenodigd. Bij kinderen en jeugdigen die op de middelbare school zitten, worden zowel de ouders als de kinderen / jeugdigen uitgenodigd. Jongeren en jongvolwassenen vanaf 16 jaar mogen (eerst) alleen komen, als ze dat willen 1. TIPS ter voorbereiding intakegesprekken MBO-scholen vragen naast het inleveren van een inschrijfformulier ook om een intakegesprek. Vragen die tijdens het intakegesprek aan jou gesteld kunnen worden zijn: Vertel kort iets over jezelf. Waarom heb je voor deze/onze MBO school gekozen

Als je op intake- of sollicitatiegesprek gaat is een goede voorbereiding het halve werk. Door zelf kritische vragen te stellen en door scherpe antwoorden te geven op vragen die jou worden gesteld kun je al snel een onuitwisbare indruk maken Hoe selecteer je de juiste medewerker voor de job? Door écht goede vragen te stellen kom je het meeste te weten over de kandidaat en over de geschiktheid van hem/haar voor de functie. Om je op weg te helpen én te inspireren vind je hieronder voorbeelden van sollicitatievragen. Wat doe je als je niet aan het werk bent? Sport je, heb je hobby's etc

Downloads - ZIEN in de Klas | Schoolpsychologie, Onderwijs

Vrijdag mogen we voor een soort intake gesprek op Senna haar basisschool komen. Ze willen dan weten hoe haar ontwikkeling tot nu toe verloopt etc. Maar wat zijn nu nog dingen die handig zijn om te weten/vragen? (Ik ken mezelf, op het moment daar heb ik geen vragen, en zodra we thuis zijn kan ik een hele lijst maken.. Intake vragenlijst bij dyslexieonderzoek Ingevuld door: U wordt vriendelijk gevraagd deze lijst in te vullen en aan te kruisen wat van toepassing is. Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. De ingevulde lijst zal een aanknopingspunt zijn voor het intakegesprek. Persoonlijke gegevens van het kind Naam

Vraag een gratis intake aan. Individuele begeleiding . We geven iedere leerling individuele begeleiding, hiermee kunnen we onze persoonlijke aandacht garanderen. Na schooltijd komt uw zoon of dochter naar een Studiekringvestiging in de buurt. Daar oefent hij of zij met bijvoorbeeld begrijpend lezen, breuken, redactiesommen en spelling vragenlijst voor eerste controle. mail minimaal ÉÉn week voor de eerste afspraak . terug maile Basisschool Intake. Zo'n 8 maanden gelden hadden wij al de intake op de basisschool. Een beetje vroeg vond ik zelf, maar dacht het zal wel normaal zijn. Ze kunnen dan beter inschatten hoe de klassen verdeling komt. Toch waren er een aantal vragen waar van ik dacht: In 8 maanden kan er nog zoveel veranderen

Intake-onderzoek. Om uw kind te kunnen inschrijven voor de coach en guidegroepen, is het noodzakelijk dat u een actueel testrapport overlegt met ook een IQ meting. Het is belangrijk dat leerlingen hun 'peers' vinden. Het testrapport mag niet ouder zijn dan 2 jaar en dient te zijn opgesteld door een erkend orthopedagogisch bureau of GZ-psycholoog Intake vragenlijst - Begeleiding IEP Leerlingvolgsysteem. We kunnen bijna van start met het IEP LVS! Eerst staat er nog een startbijeenkomst gepland om jullie op weg te helpen met het IEP LVS. Om de begeleiding en de startbijeenkomst zo goed mogelijk op jullie school af te stemmen, willen wij je vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen en te. Vragen bij intake van een assessment. Daniel Hoopman 4302. De intake is een zeer belangrijk onderdeel van een assessment. De intake zorgt er voor dat de verdere procesgang naar behoren loopt en dat de -veelal uiteenlopende- verwachtingen van alle belanghebbenden vooraf duidelijk zijn en op elkaar afgestemd raken. Maar welke vragen stel je dan Met behulp van een intake vragenlijst en door goed te luisteren naar ouders kan al veel informatie verkregen worden of er mogelijk sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. in het aanbod en in de begeleiding. Dat het kind bij aanvang van de basisschool in beeld is, is belangrijk om een doorgaande ontwikkeling mogelijk te maken

Voorbereiding telefonische intake. Tof dat we samen impact gaan maken! Nog even en dan spreken we elkaar bij de telefonische intake voor het Young Impact Digital programma. Om deze soepel en snel te laten verlopen hebben we vooraf vast een aantal vragen. Dit duurt ongeveer 10 minuten Leerkrachten en Interne Begeleiders vragen we het Intake-formulier voor scholen in te vullen. Methode We maken gebruik van een speciaal voor de zomerschool ontwikkeld lesboek. Dit is samengesteld uit de lesmethode 'Mijn stad', ontwikkeld door CED en geoptimaliseerd naar een Haarlemse variant aangevuld met een gevarieerd tekstaanbod De intakeprocedure voor de Lerarenopleiding Spring bestaat uit een online vragenlijst en een intakegesprek. Na je aanmelding in Studielink ontvang je een uitnodiging voor de vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit vragen over je huidige werksituatie, je studieachtergrond, je motivatie en de ervaring die je tot nu toe hebt opgedaan Basisschool. Leerlingen van de basisschool kunnen bij StudiePro terecht voor basisschoolbegeleiding, bijlessen en diverse trainingen. Bij StudiePro zorgen we voor een rustige en inspirerende leeromgeving waar leerlingen zich op hun gemak en thuis voelen. Onze deskundige leraren en studiecoaches bieden steun bij: Daarnaast staan ze klaar om. Intakeformulier (PDF) / Intakeformulier (.doc) BASISSCHOOL KRONENBURGH. Basisschool Kronenburgh wil leerlingen, samen met hun ouders, voorbereiden op een functioneren binnen een moderne internationale ondernemende samenleving. Dit vraagt dat elke leerling leert leven, leert leren en leert denken en met een positief zelfbeeld goed is voorbereid op.

Intakeformulier O.B.S. De Burght - obsburght.n

Nu al inschrijven voor de basisschool?? ⋆ Meisje Eigenwijsje

Intakevragenlijst Basisschool 1. Informatie over de leerling en de school Deze lijst is ingevuld door Datum School Plaats Naam leerkracht Naam intern begeleider E-mailadres contactpersoon Voor vragen kunt u tevens mailen naar info@zienindeklas.nl of bellen met 030-2437682 Wij vragen u onderstaande vragenlijst, indien mogelijk samen met uw kind, in te vullen. Tevens zouden we graag aan aantal aanvullende gegevens willen hebben. Indien deze niet in uw bezit zijn, kunt u die opvragen bij de school van uw kind. - Gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool - Rapporten of cijferlijste Intake / inschrijven Voor ouders die nog geen kinderen op onze school hebben, is het de gewoonte dat ze eerst telefonisch: (0411-674576) of via de mail: henk.verhoeven@stichtingtalentis.nl een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Tijdens zo'n bezoek wordt uitgebreid verteld over de school en worden alle vragen beantwoord Stel de juiste vragen om een goede schoolkeuze te maken. Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost een minuutje

Intakevragenlijst Kl Stimulerend signaleren

Mbo-scholen organiseren de intake op heel verschillende manieren. Soms is er sprake van een centrale intake, soms is de intake decentraal tot op het niveau van de onderwijsteams. Er zijn ook tussenvormen. Daarnaast is er soms een trajectbureau of servicebureau bij de intake betrokken. Zo'n bureau functioneert als een soort tweede lijn Veelgestelde vragen over de basisschool. Home / Veelgestelde vragen over de basisschool. Is er een wachtlijst? Nee hoor, er is geen wachtlijst. Hoe kan ik mijn kind aanmelden? U kunt het aanmeldingsformulier downloaden via Formulieren en invullen. U kunt het formulier vervolgens via mail of post aan ons toesturen, of even afgeven op school Handige tips voor een perfect intakegesprek Of het nu de eerste keer is of als je al vaker een intakegesprek hebt gevoerd, voor de meeste professionals is zo'n gesprek toch even spannend. Een goede voorbereiding helpt dan enorm. Omdat we je hier graag bij helpen, geven je een aantal handige tips. Wat is nu eigenlijk [

www.sinaicentrum.nl. We doen dat met vragenlijsten: de ROM. Vóór het intakegesprek wordt je voor de eerste keer gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De uitslag van die vragenlijst wordt meegenomen in de intake. Je kunt je behandelaar hier ook altijd naar vragen. Diagnose en voorlopig behandeladvies Welke goede vragen kun je als werkgever het beste stellen tijdens een sollicitatiegesprek? We geven je 30 krachtige voorbeelden van vragen die veel vertellen over de motivatie, competentie, werkstijl, ambitie en persoonlijkheid van de kandidaat LEERKRACHT BASISSCHOOL . FAALANGST TIPS VOOR THUIS. Volg Stralend Falen op Instagram. Stralend falen helpt mensen hun faalangst te overwinnen. Bel 06 16616195 voor vragen of een gratis intake.. Dyslexie test basisschool voor kinderen op de basisschool. De dyslexietest start met een kort intake gesprek. De vragenlijst, Vooraf de dyslexie test basisschool ontvangen ouders en de basisschool een vragenlijst over de leerontwikkeling van hun kind Op deze pagina vindt u een aantal veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot zij-instroom. Heeft u zelf nog een suggestie voor een vraag & antwoord? Mail deze dan naar Maarten Lamé. Klik op onderstaande vragen voor het antwoord. Wat is een zij-instromer in het beroep? Uit welke onderdelen bestaat een zij-instroom traject

Intake checklist - Scholen met Succe

• Stel open vragen. • Werk met je waarneming: geef terug wat je ziet en ervaart, en vraag om een reactie. Werken met de placemat • Voor scholen is er een tool ontwikkeld die ze ondersteunt bij het gesprek: een placemat waar ze hun ideeën en afspraken op kunnen noteren. Vraag de school deze van te voren te downloaden vanaf de site Contact en intake Kinder­oefen­therapie Dolo. Heb je vragen op het gebied van motoriek of het houding- en beweeg­patroon van jouw kind, of heb je gewoon twijfels? Je kunt gerust contact met ons opnemen of maak een afspraak voor een intake Intake-instrument. In de verlengde intake vorm je een zo goed mogelijk beeld van de leermogelijkheden en -moeilijkheden van leerlingen. Dit doe je aan de hand van observaties gedurende een aantal weken. Afhankelijk van de vragen die je per leerling hebt kun je beslissen een of verschillende onderdelen van het intake-instrument van Bureau ICE. Schoolkeuze: ervaringstips en vragen die je scholen zou kunnen stellen. Vooropgesteld dat ieder kind anders is zijn er een aantal dingen die kunnen helpen bij het kiezen van een school die aansluit bij de behoeften van hoog- en meerbegaafde kinderen. Scholen zijn helaas gebonden door budget en regels, de perfecte school bestaat niet maar deze.

Aandachtspunten bij intake van leerling groep 1

Procedure intake IVKO: motivatie De basisschool kan dan opnieuw een voorkeurslijst printen, waarop nu het IVKO wel staat, en aan de leerling overhandigen. De intakedata zijn gepland in de weken voorafgaand aan de periode van inleveren van de voorkeurslijst. Voor leerlingen buiten Amsterdam vragen wij,. Covid-Intake is een handige tool voor mensen met een contactberoep en het bedrijfsleven. De tool is gelanceerd op dinsdag 29 september 2020 en is nog steeds in ontwikkeling. Heb je vragen? Laat het ons weten! De meest gestelde vragen hebben we hieronder opgesomd Iedere nieuwe leerling bij Florencius basisschool krijgt bij binnenkomst een uitgebreide intake om een voortvarende start mogelijk te maken. Onderdeel van de intake is een psychologisch onderzoek en gesprekken met de leerling. Vragen die hierbij centraal staan zijn:. Toelating geschiedt op basis van resultaten basisschool, advies basisschool en de mondelinge intake. Nog vragen? Als er na de informatieavond en de proeflessen nog vragen over zijn gebleven - of je bent onzeker of je het aan zult kunnen, kan er een gesprek plaatsvinden Veelgestelde vragen over scholen kiezen. Geplaatst door Sharita Lourens op 21 december 2020. Hieronder staan de veelgestelde vragen over het kiezen van scholen. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie

Checklist Basisschool Kiezen - Maak de juiste Schoolkeuze

Aanmelding en intake. Alle leerlingen binnen de niveaus vmbo-t, havo en vwo kunnen zich aanmelden voor onze school. Om de aanmelding helemaal rond te maken moet jij ook een intakegesprek doen. Het doel van het intakegesprek is om elkaar te leren kennen en jouw redenen te ontdekken waarom jij graag naar !mpulse wil Geen assessment zonder intake gesprek. Roland Philippo 17 juni 2021 105. ''Ik had echt het idee dat de onderzoeker en mijn leidinggevende samen onder één hoedje speelden, dat voelde niet fijn. Na het intakegesprek zat ik nog met allerlei vragen en stond ik vooral op scherp. Is dat normaal De WONDERVRAAG Stel deze vraag aan je kind en kom tot verrassende oplossingen! Oplossingsgerichte therapeuten en coaches gebruiken hem vaak. Om ze te helpen bij het oplossen van hun probleem. Deze bijzondere vraag helpt om een beeld te maken van de toekomst. Kinderen hebben een rijke fantasie en met deze vraag mogen ze hun fantasie gebruiken Laan van Meerdervoort 862 2564 AS Den Haag t 070-7370940 06-51342160 info@mooijong.nl. Voor vragen over de huiswerkbegeleiding: 06-38088953 of huiswerk@mooijong.n

Intakeverslag cliënt en context periode A, cijfer 7,2 intakerapport studenten: abc studentennummer: 123 cursusnaam: cliënt en context (periode cursusdocente Aanmelden voor een intake kan in de maanden november, december en januari Aanmelden voor TTO is afhankelijk van de uitslag van die intake en het onderwijskundig rapport en kan begin maart. Moet ik me op de basisschool al voorbereiden op tweetalig onderwijs? Nee, dit is per se niet nodig Tijdens de begeleiding worden specifieke vragen van uw zoon of dochter behandeld. Bijles is waardevol om bij te spijkeren voor één of meerdere vakken waar uw kind mogelijk achterstand voor heeft opgelopen. De bijlessen kunnen direct geregeld worden, zijn flexibel in te plannen en mogelijk voor alle vakken en elk niveau. Basisschoolbegeleiding Voordat de bijles of training van start gaat vindt er altijd een intake plaats. Wij denken dat het goed is voor de betrokkenheid van uw kind wanneer het een aandeel heeft in het gesprek. In het gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken de hulpvraag, verwachtingen en doelen en stellen een plan van aanpak op

Leren Plus | Praktijk voor remedial teaching, advies en

Nadat basisschool Dynamiek alle gegevens heeft ontvangen en uw zoon/dochter is aangemeld, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Vervolgens neemt de leerkracht zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt, contact met u op om kijkmomenten in te plannen. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met ons op Of een familielid/kennis van de leerling neemt zelf contact op met bureau Koers VO, (010) 484 25 76. Vul het formulier in voor aanmelding ISK test en mail dit naar isk@koersvo.nl. De leerling krijgt een uitnodiging voor een intelligentie- en rekentest voor het ISK. Het resultaat van deze test bepaalt het niveau: praktijkonderwijs, vmbo, havo of. Leraar Basisonderwijs Waarom deze opleiding Een studie bij de deeltijdopleiding leraar basisonderwijs kan beginnen met een intake. We bespreken dan wat jij van de opleiding verwacht en wat we van jou verwachten. Jouw talenten en uitdagingen staan tijdens de opleiding centraal. De uitkomsten van dat dagdeel gebruik jij om je studi Veelgestelde vragen. Hieronder vind je de veelgestelde vragen over toelatingseisen, Je mag in principe je eigen werkplek als stageplek gebruiken als dat op een reguliere basisschool, of in het S(B)O of VSO is. Dit is een intake-assessment

Intake - Praktijkmaasenwaa

basisschool. Inschrijfformulieren zijn beschikbaar op de ppeelzaal en de basisschool. U kunt dit ook downloaden op de website en ingevuld sturen naar gertie.houben@innovo.nl. Nadat uw zoon/dochter is ingeschreven, wordt er een intake gepland met de leerkracht van groep 1-2 Vragen over intake/toetsing. Hoeveel procent van de studenten valt af na alle intake onderdelen? 60 - 70 % behalen de toelatingstoetsen. Na de intake krijg je een advies en het is aan jezelf om te kiezen of je na een negatief advies wel of niet gaat aanmeldingen op de opleiding Yes We Can Clinics behandelt jongeren van 13-23 jaar met psychische problemen, verslavingen en/of gedragsproblemen. Hier kunt u zich aanmelden voor een intakegesprek

Mbo-scholen zijn er om onderwijs te verzorgen. Hoe succesvol deze scholen zijn, meten we onder andere door te kijken naar het studiesucces van de studenten die er onderwijs volgen. Niet voor niets vragen mbo-scholen zich continu af wat zij kunnen doen om het studiesucces van hun studenten te vergroten. Aan welke 'knoppen' ku Een bijles basisschool is gerichte aandacht voor jouw zoon of dochter op de onderdelen van school die niet altijd vanzelf gaan. Ouders merken dat hun kind meer zelfvertrouwen krijgt en groeit door de persoonlijke aanpak en gerichte aandacht. De leerlingen zitten met meer vertrouwen en plezier in de klas

Tips voorbereiding intakegesprekken - SlideShar

 1. Huiswerkbegeleiding basisschool Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 kunnen bij STERK! terecht voor het maken van huiswerk. Vanuit een vertrouwde en plezierige omgeving wordt er onder begeleiding aan het huiswerk gewerkt. Tijdens de huiswerkbegeleiding werken de leerlingen aan hun huiswerk en kunnen ze hier hun vragen over stellen. Ze krijgen ook tips voor plannen, agendagebruik.
 2. Moeite met planning, structuur of motivatie? De begeleiders van Studiekring Zoetermeer kunnen helpen. Meld je aan voor huiswerkbegeleiding of bijles
 3. Vóór 1 augustus 2019 mochten scholen dit in verband met een overheidsregeling voor de aanpak van onderwijsachterstand vragen. Maar door een nieuwe regeling is dit voor dat doel niet meer nodig. Situatie voor 1 augustus 2019. De Rijksoverheid geeft basisscholen geld voor de aanpak van onderwijsachterstand
Nieuwe website: De Waterinkschool - Het Schoolvoorbeeld

De meest gestelde intake- en sollicitatievrage

 1. Formuleer uw functionele ict-wensen met deze checklist. Het kan voor scholen lastig zijn om te beschrijven aan welke functionele eisen een moderne, toekomstvaste ict-infrastructuur moet voldoen. Met de checklist 'Eisen aan een functionele ict-infrastructuur' biedt Kennisnet schoolbesturen hiervoor een praktisch hulpmiddel
 2. Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions
 3. Er zijn een aantal vragen die veel gesteld worden over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Amsterdam of de school voor kunstonderwijs IVKO), meld je je al vóór de voorjaarsvakantie bij deze middelbare scholen aan om uiterlijk 19 maart een intake te doen
 4. Inkoop&Contractbeheer binnen de regio Gooi en Vechtstreek. Binnen het sociaal domein dragen wij zorg voor het inkopen, contracteren en beheren van meer dan 400 Opdrachtnemers en circa 700 overeenkomsten. Op deze website vindt u alles over het inkopen, contracteren en beheren van het sociaal domein binnen de Regio Gooi en Vechtsreek
 5. Wij zijn een christelijke basisschool. Wij geloven in liefde, veiligheid, respect en vertrouwen. Deze woorden hebben kracht. Zij zijn zichtbaar in onze school, in ons handelen en zijn. Wij geloven in de kracht van onze leerlingen en hun eigenheid, in wie zij zijn en wie zij worden. Op De Ark helpen wij elkaar om de beste versie van onszelf te.
 6. Intakeformulier uitgebreid Allereerst bedankt dat je ons je (hulp)vraag toevertrouwt. Om je beter te kunnen helpen willen we je vragen dit formulier in te vullen en aan ons terug te mailen. Deze informatie is kostbaar voor ons en we zullen deze informatie vertrouwelijk behandelen. Wat kun je van ons verwachten: Alle gesprekken di

33 vragen om te stellen aan een sollicitant - HRM in Bedrij

 1. Goed voorbereiden. Aan de hand van deze lesbrief ontdek je welke vragen je kunt verwachten. Je gaat nadenken over jouw motivatie voor de opleiding. En je oefent het intakegesprek aan de hand van een rollenspel. Als je alle vragen en opdrachten gemaakt hebt, ga je goed voorbereid naar jouw intakegesprek
 2. Plan een gratis intake Contact Rustenburgerweg 91 1703 RV Heerhugowaard 072-531 64 75 info@studiesucces.nl Openingstijden Ma t/m vrijdag: 13:30 uur - 19:00 uur en bij voldoende animo ook in de avonden geopend. Tijdens schoolvakanties: 9:30 uur - 13:00 uur. Bijles: op afspraak
 3. het intake gesprek. Na ontvangst van uw intake vragenlijst en akkoordverklaring, zal ik zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Uw volledig ingevulde intake vragenlijst en akoordverklaring kunt u mailen info@anderzkijken.nl. Of via de reguliere post versturen naar AnderZkijken, Sint Helenahof 13, 9617 EG Harkstede
 4. Nieuwkomersonderwijs in Vlaamse basisscholen: enkele inzichten rond intake & rol meertaligheid Steven Delarue 24 juni 2021 -Lunchlezing LOWA
Voorlichting door vluchtelingen op basisschool deNieuwe website: Guido de Bres - Het SchoolvoorbeeldDe Ark Den Haag - Het SchoolvoorbeeldBasisschool De Boemerang | Welkom op De BoemerangContact - Stop Bouthoorn

Daarnaast vindt er een observatie op de basisschool plaats, Hen vragen een serie van zes lessen te geven gaat gemakkelijk, zegt Hopmans, omdat wij vanaf de basis duidelijk maken wat wij van hen verlangen. We vragen bij de inschrijving direct: Het eerste moment is natuurlijk bij de intake Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan van der Zanden 1. Tijdens de brede intake en het maken van het persoonlijk inburgeringsplan wordt de persoonlijke Met betrekking tot de onderwijsroute hebben de mbo-scholen via een brandbrief aangegeven dat zi Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind. Een samenwerking tussen ouders en school betekent een betere ontwikkeling van het kind Een intake voor een vaste kracht zal er misschien een beetje anders uitzien, Simpel vragen hoeveel scholen er in Rotterdam zijn zonder aan te geven waarom je dit vraagt brengt een kandidaat, die meestal toch al niet op zijn gemak zit, alleen maar in verwarring Vragenlijst rekenen: Deze vragenlijst wordt gebruikt bij cursussen van het Freudenthal instituut. Deze wordt vooraf ingevuld door de deelnemers. U kunt op de tabs klikken om door te gaan naar het volgende onderdeel