Home

Juveniel synoniem

Synoniem van juveniel. jeugdig; jong; nieuwgevormd; onvolwassen; Synoniem van 'n ander trefwoor In de geologie wordt het woord gebruikt als synoniem voor nieuw gevormd, zoals in juveniel water, juveniel gesteente en juveniel magma, zie bijvoorbeeld stollingsgesteente en palingenes

2 puzzelwoorden gevonden voor `Juveniel`. 4 letters. JONG. 7 letters. JEUGDIG Er werden 3 verschillende definities van Juveniel gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Op deze pagina vind je 1 betekenis of definitie van het woord 'juveniele'. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen

Plectorhinchus albovittatus

Synoniem van onvolwassen. jong; kinderachtig; klein; onmondig; onvolgroeid; Synoniem van 'n ander trefwoord. argeloos; juveniel; lichtzinnig; onprofessionee Juveniel: Juveniel betekent jonge vissen, jongbroed, nakomelingen. Terug naar boven . K: Kaamlaag: Kaamlaag is een laag op het oppervlak van je water, bestaande uit dode bacteriën, stof en vuil. Een kamlaag kan vrij eenvoudig voorkomen worden door de oppervlakte goed te laten bewegen door de stroming of werken met een overloop zodat er gee juvenile. jong pluimvee ; jeugdig ; juveniel. Bronnen: Download IATE, European Union, 2017.; memberfiles.freewebs.com; Medisch woordenboek. Voorbeeldzinnen met `juvenile`. EN: juvenile violence. NL: Gewelddadige jeugd. EN: juvenile officer NL: rechercheur van de jeugd/kinderpolitie als synoniem van een ander trefwoord: pril (bn): fris, in een beginstadium, jeugdig, jong, nieuw, ongerept, onvolgroeid, vroeg jong (bn): jeugdig, onrijp, pril mal (bn): jeugdig, speels juveniel (zn): jeugdi juveniel hormoon juveniel water juveniel zeewier juveniele cataract juveniele diabetes juveniele diabetes mellitus juveniele hypertensie juveniele poliep juveniele vis juveniele vogel Zojuist vertaald NL>EN: maatschappelijke vraagstu NL>EN: TIFF NL>EN: PPU NL>EN: hangmat NL>EN: Tiff NL>EN: slopers NL>EN: caribisch nederland NL>EN: woelen NL>EN: blinde dar

Synoniem van juveniel; ander woord voor juveniel - Ensi

NL>DE: juveniel hormoon NL>DE: epiocie NL>DE: iets aanraden NL>DE: vervangende cursor NL>DE: pvc NL>DE: vlakzeef NL>DE: afziend NL>DE: emissierecht NL>DE: tijd NL>DE: afkorting NL>DE: eerstdaags NL>DE: schoenleest NL>DE: tassen NL>DE: dorpe In de geologie wordt het woord gebruikt als synoniem voor nieuw gevormd, zoals in juveniel water, juveniel gesteente en juveniel magma, zie bijvoorbeeld stollingsgesteente en palingenese 'Juveniel' wijst erop dat de ontstekingen in de wervelkolom tijdens de jeugd ontstaan. Men gebruikt hiervoor ook de term juveniele spondylitis. Door een infectie in de darmen, urinewegen of geslachtsorganen kan een ontsteking ontstaan in de gewrichten. Dit heet reactieve artritis. Anterieure uveïtis is een specifieke vorm van oogontsteking 1) goedaardig bindweefselgezwel in de neus en keel, dit komt voornamelijk voor bij jongens in de puberteit. synoniem: juveniel angiofibroo

goedaardige verdikking van bind- en vaatweefsel in de huid. synoniem: adenoma sebaceum angiofibroom, juveniel goedaardig bindweefselgezwel in de neus en keel, voornamelijk voorkomend bij jongens in de pubertei goedaardig bindweefselgezwel in de neus en keel, dit komt voornamelijk voor bij jongens in de puberteit. synoniem: juveniel angiofibroom neuskeelholte gebied achterin de keel dat in verbinding staat met de neusholte. synoniem: nasofaryn

Juveniel - Wikipedi

Definitie ziekte Juveniel nasofaryngeaal angiofibroom (JNA) is een zeldzame en goedaardige maar lokaal agressieve fibrovasculaire tumor die ontstaat uit de posterolaterale wand van de nasofarynx, die voornamelijk jonge en adolescente mannen treft (aanvang vindt meestal plaats tussen de leeftijd van 7-19 jaar), en die tot uiting komt als een gezwel in de nasofarynx en de neusholte, met als. Als de Eunice gigantea klein (juveniel) is eten ze vaak alleen voedselresten en detritus naar mate ze groter. worden verandert hun menu met ze mee. Hoe groter ze zijn des te uitgebreider hun menu en hoe riff onveiliger ze worden. Bestrijding : Handmatig, dit is soms vrij simpel door de Eunice gigantea uit het aquarium te vangen De Filipijnse specht (Yungipicus maculatus synoniem:Dendrocopos maculatus) is een specht die alleen voorkomt in de Filipijnen. 13 relaties: Filipijnen , Filipijns , Giovanni Antonio Scopoli , Juveniel , Spechten , Spechtvogels , Suluspecht , Synoniem (dierkunde) , Tagalog , Temmincks specht , Visayas , Vleugel (vogel) , Yungipicus 1) slijmvlies dat de gewrichtsholten, scheden rondom de pezen en slijmbeurs bekleedt. synoniem: synovia betekenis 1 (2) 1) Deel van het lichaa De Pseudodax moluccanus kent een kwetsbaar transport en gewenningsperiode tijdens de gewenningsperiode zijn ze. zeer schuw en schrikachtig en hebben de neiging om uit het water te springen, afdekruiten zijn een goed hulpmiddel. Indien de Pseudodax moluccanus gehouden wordt in een te klein aquarium zal de (onderlinge) agressie toenemen

Puzzelwoordenboek Juveniel - Mijnwoordenboek Vertale

  1. der donkere belijning en de masker rond de ogen is
  2. 1. wie jong is of jong lijkt. ♢ de film is geschikt voor jeugdige kijkers. 2. met de eigenschappen van de jeugd. ♢ mijnheer Faber kleedt zich erg jeugdig. Bijvoeglijk naamwoord: jeug -dig. is jeugdiger dan het jeugdigst. de/het jeugdige iets jeugdigs
  3. De sijs (Spinus spinus synoniem: Carduelis spinus) is een zangvogel van de familie der vinkachtigen. 29 relaties

Juveniel betekenis en definiti

  1. Van Wikipedia, de gratis encyclopedie prenocephal
  2. Synoniem : Chelonodon fluviatilis, Arothron dorsovittatus, Dichotomycterus rangoonensis : Dieet aquarium : Garnalen, mosselen, slakken, schaaldieren : Volwassen exemplaren leven het meeste tijd in brakwater, juveniel verblijven het liefst in zoetwater Niet bij kleine en kwetsbare vissen houden
  3. Synoniem: Curimatus taeniurus, Prochilodus taeniurus: Dieet aquarium: Alles eter heeft wel groenvoer nodig: Dieet natuur: Alles eter: Moeilijkheids graad: 6/7: Voortplanting: Eierleggend : Juveniel zijn bijna identiek aan elkaar. Foto's Aquagids bij Coenen best: Terug naar Menukeuze S.
  4. Synoniem : Chelonodon biocellatus, Chelonodon ocellata : Dieet aquarium : Garnalen, mosselen, slakken, schaaldieren : Dieet natuur : Volwassen exemplaren leven het meeste tijd in brakwater, juveniel verblijven het liefst in zoetwater. Niet bij kleine en kwetsbare vissen houden
  5. De symptomen van cystinosepatiënten komen vooral tot uiting in de nieren. Er zijn diverse aanvangsleeftijden. Door behandeling met medicijnen is de leeftijd waarop patiënten een niertransplantatie moeten ondergaan een stuk verhoogd. Ook de lange-termijn-verwachtingen van de behandeling lijken goed, maar meer onderzoek is nodig. Lees verde
  6. Juveniel staat hierbij voor 'kind', idiopathisch voor 'van onbekende oorsprong' en artritis voor 'gewrichtsontsteking'. JIA kent zes subtypes. Pijn, zwelling en stijfheid aan één of meer kleine en/of grote gewrichten behoren tot de symptomen van de zes types, maar nog diverse andere klachten zijn mogelijk
  7. expectoratie = het ophoesten, het opgeven van slijm uit de luchtwegen. hemoptoe = ophoesten van bloed, afkomstig uit de longen of luchtwegen. synoniem: hemoptyse. hemoptoë = • [medisch] het ophoesten van bloed uit de luchtwegen. expectorans = (genees)middel dat het ophoesten van slijm makkelijker maakt

Deze vreedzame dwergcichlides zijn als juveniel zelfs als schooltje te houden, ( indien aquarium groot genoeg is) Namate ze volwassenere worden zullen ze vanzelf paartjes gaan vormen en hun eigen plek gaan zoeken. Alleen tijdens de broedperiode zijn ze agressief en territoriaal Klinische beschrijving. Juveniel glaucoom (JG) presenteert zich doorgaans op een leeftijd tussen 5 en 18 jaar, maar kan ook later verschijnen. Initieel zijn patiënten asymptomatisch en vaak worden ze bij toeval ontdekt tijdens een routine-onderzoek. JG is doorgaans bilateraal; er kan een duidelijke asymmetrie aanwezig zijn tussen de twee ogen

juveniele betekenis en definiti

De Epiplatys dageti kan als juveniel in groepjes gehouden worden maar naarmate ze volwassener worden is de agressie tegen soortgenoten sterk. Volwassen exemplaren van de Epiplatys dageti kunnen erg roofzuchtig zijn of worden. Er wordt graag gejaagt op prooien vanuit een hinderlaag veelal liggen ze op de loer naar prooien vanuit de beplanting De Rutilis rutilus is eigenlijk niet geschikt voor het aquarium en wordt meestal alleen als juveniel in het aquarium gebruikt om bij voorbeeld op te kweken voor in de vijver. Tegenwoordig kan je de Rutilus rutilus in enkele openbare vijver tegen komen

Synoniem van onvolwassen; ander woord voor onvolwassen - Ensi

Efflorescenties - erytheem (Differentiele Diagnose) Erytheem. Omschrijving: Tijdelijke wegdrukbare roodheid van de huid, berustend op vaatverwijding. gegeneraliseerd. - morbilli (mazelen), rubeola. - scarlatina (roodvonk) - erythema infectiosum KopvoornSqualius cephalus (Linnaeus, 1758) Vissen Eigenlijke of Echte Karpers Squalius. Squalius cephalus. Toon gerelateerde soort. Synoniem. Kopvoorn - Leuciscus cephalus. Soort. Details. Waarnemingen

De Symphorichthys spilurus kan je het beste als juveniel plaatsen en indien koppel gewenst is het verstandig om deze gelijk te plaatsen ( van ongeveer de zelfde afmetingen) Bij de Symphorichthys spilurus geld hoe jonger/kleiner ze zijn hoe groter/langer de rugvinnen Alleen plaatsen met medebewoners van minimaal dezelfde afmetingen Halichoeres maculipinna Klik op de foto's voor de vergrotingen: Herkomst: Atlantische Oceaan ,Barbuda, Brazilië, Bahama's, Cayman eilanden, Colombia, Costa Rica. Juveniel met zwartbruine kruin, wangstreep, achterhoofd en rug (wordt in eerste winter grijs), zwarte... Lasiobolus ciliatus (dit is een synoniem voor Lasiobolus papillatus

Synoniem : Sturio vulgaris, Acipenser europaeus, Acipenser latirostris : Dieet aquarium : Insecten, insectenlarven, vis, wormen, kreeftachtigen : Dieet natuur : Volwassen exemplaren leven het meeste tijd in zeewater of brakwater, juveniel verblijven het liefst in zoetwater De Naso lituratus is lang samen met de Naso elegans als dezelfde soort beschouwd. van de Naso elegans is geel met een zwarte lijn aan de onderzijde van de rugvin. Juveniels hebben minder donkere belijning en de masker rond de ogen is minder ook zijn de kleuren vaak minder intens (opvallend). deze vorm van een lierstaart De Rutilus rutilus Auratus is eigenlijk niet geschikt voor het aquarium en wordt meestal alleen als juveniel in het aquarium gebruikt om bij voorbeeld op te kweken voor in de vijver. De Rutilus rutilus Auratus is een kweeksoort van de Rutilus rutilus en komt van oorsprong niet in het wild voor

Tyrannosaurus is een geslacht van vleesetende theropode dinosauriërs. Tyrannosaurus behoort tot de groep van de Tyrannosauridae en leefde ongeveer zeventig tot zesenzestig miljoen jaar geleden, tijdens het late Krijt, in het westelijk deel van het huidige Noord-Amerika . Het eerste fossiel van Tyrannosaurus werd ontdekt in 1874 Synoniem: Acara thayeri, Aequidens thayeri, Parvacara thayeri: Dieet aquarium: Alles eter: Dieet natuur: Alles eter: Moeilijkheids graad: 3: Voortplanting: Eierleggend ( Substraatbroeders) Geslachtsonderscheid: Volwassen mannen hebben verlengde rug en aarsvinnen, worden iets groter en in de broedperiode zijn ze intensiever van kleur. Lengte man.

De typesoort Dracorex hogwartsia werd in 2006 benoemd en beschreven door Robert Thomas Bakker, Robert Sullivan, Victor Porter, Peter Larson en S. Saulsbury. De geslachtsnaam is een samentrekking van de Latijnse woorden voor draak, draco, en koning, rex.De soortaanduiding is een verwijzing naar Hogwarts, de school van het romanpersonage Harry Potter die tijdens zijn avonturen menige draak. Volwassen exemplaren leven het meeste tijd in brakwater, juveniel verblijven het liefst in zoetwater. In brakwater zijn ze minder kwetsbaar voor ziektes en is de levensduur ze langer ( in brakwater). Niet bij kleine en kwetsbare vissen houden. Foto's Aquagids bij Coenen best : Terug naar Menukeuze . Definitie ziekte Een zeldzame, genetische, syndromale staaf-kegeldystrofie gekarakteriseerd door psychomotorische ontwikkelingsachterstand vanaf de vroege kindertijd, intellectuele achterstand, kleine gestalte, milde faciale dysmorfie (e.g. schuin naar boven hellende ooglidspleten, hypoplastische neusvleugels, hypoplasie van de jukbeenderen, vastgehechte oorlellen), ver uit elkaar staande. De betekenis van jeugdig vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van jeugdig gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Alleen opmerkingen die tot doel hebben de kwaliteit van de informatie op de Orphanet website te verbeteren, worden geaccepteerd. Voor alle andere opmerkingen kunt u ons bereiken via Neem contact op.Alleen in het Engels geschreven opmerkingen kunnen verwerkt worden

Volgroeid synoniem. synoniemen van volgroeid (Nederlands) op mijnwoordenboek. (Zie ook juveniel)., - Volwassenheid = 1) Fasen in de menselijke ontwikkeling 2) Het lichamelijk Volgroeid zijn 3) Het lichamelijk Volgroeid -zijn 4) Maturiteit 5) Rijpheid 6) Van rijpe leeftijd volwassen = Volgroeid (toon de herkomst via de etymologiebank. Synoniem van: Scheuermann Juveniele kyfose Voorlezen De ziekte van Scheuermann geeft een kromming van de bovenrug. Dit komt door vergroeiing van de wervels. Meestal hebben jongeren met de ziekte naast de bollere rug geen klachten. Soms kan de kromming rugpijn geven. Fysiotherapie of oefentherapie kan de rugklachten verminderen Synoniem: Protomyzon pachychilus. Beschrijving. Het meest opmerkelijke aan deze soort steenkruiper is de print die de jonge dieren dragen. Aan deze opvallende zwart-witte print dankt de soort zijn informele naam; Panda Modderkruiper. Ieder exemplaar draagt een unieke print Juveniel masker en teugel zwart rood op de schouderveren wit voorhoofd met zwart erboven snavel lang en stevig rode borstband poten bleek en lang zwarte snavel (lijkt sterk op en mogelijk synoniem met M. tschutschensis), groenkopkwikstaart M. taivana (zwartgroene wang donkerder dan groene kruin,. Mobiele applicaties. Gebruik onze gratis mobiele apps om waarnemingen in te voeren op je smartphone of tablet. Mobiele applicatie

Eindbericht egel onderzoek 2019. In 2019 was de egel, naast de eekhoorn, speerpuntdier bij DWHC en dier van het jaar bij de Zoogdiervereniging. Via de DWHC website zijn bijna 70 meldingen van dode egels binnengekomen en daarnaast nog een klein aantal via de telefoon. In totaal zijn in 2019 34 egels voor onderzoek opgehaald, waarvan er 31 konden. Zoeken per groep. Een aangeboren huidaandoening, ook wel congenitale huidafwijking genoemd, is een afwijking of aandoening van de huid waarmee men geboren wordt. Vaak zijn de symptomen ook al bij de geboorte zichtbaar, maar dat hoeft niet. Een aangeboren afwijking kan wel of niet erfelijk zijn

Juveniel met bruinige bovendelen en vuilwitte onderdelen. Onvolwassen vogels worden met iedere rui donkerder. Het geluid van de aalscholver: in kolonie diepe keelklanken: 'karrk'. De aalscholver eet uitsluitend vis, overdag gevangen door middel van duiken vanaf het wateroppervlak (diepte 1-9 m) Juveniel roodborstje Juveniel heeft verschillende betekenissen. Nieuw!!: Viviparie en Juveniel · Bekijk meer » Kalanchoe daigremontiana. Kalanchoe daigremontiana (synoniem: Bryophyllum daigremontianum) en ook wel bommenwerper genoemd is een succulent die inheems is in Madagaskar en die behoort tot de vetplantenfamilie (Crassulaceae) De middelste bonte specht (Dendrocoptes medius; synoniem: Dendrocopos medius, Leiopicus medius) is een vogel die tot de familie spechten (Picidae) behoort. Het is een standvogel in een groot deel van Europa en het zuidwesten van Azië.. De middelste bonte specht vertoont uiterlijke overeenkomsten met de grote bonte specht (Dendrocopos major), maar is wat kleiner en meer gedrongen Synoniem: Acara curviceps, Aequidens curviceps, Parvacara curviceps: Dieet aquarium: Alles eter: Dieet natuur: Alles eter: Moeilijkheids graad: 3: Voortplanting: Eierleggend ( Substraatbroeders) Geslachtsonderscheid: Volwassen mannen hebben verlengde rug en aarsvinnen, worden iets groter en in de broedperiode zijn ze intensiever van kleur.

Video: Aquagids zoetwater woordenboek

1 juveniel, gezien: IJmuiden - Zuidpier (Noord-Holland) Jeroen Hoek: 2021-04-27: 1 : Burghsluis - Zeedijk en haven (Zeeland) Martien van Bergen: 2021-03-02: 5 adult, levend dier, gezien: Kamperland - Zeedijk Anna-Frisopolder (Zeeland) Sylvia van Leeuwen: 2021-03-02: 1 adult, gezien: Kamperland - Zeedijk Anna-Frisopolder (Zeeland) Sylvia van. Verspreidingskaart van Helix pomatia met de Europese landen waar de soort voorkom

Cetoscarus bicolor

juvenile - Vertaling Engels-Nederland

Synoniem(en): Retinale dystrofie - juveniel cataract - kleine gestalte-syndroom. Trefwoord(en): Retinitis pigmentosa - juveniel cataract - kleine gestalte - mentale retardatie-syndroom. ORPHA:73245 (Aandoening) Spinale spieratrofie - Dandy-Walker malformatie - cataracten-syndroom Meer informati Juveniel. Juveniel roodborstje Juveniel heeft verschillende betekenissen. Nieuw!!: Lijsters (vogels) en Juveniel · Bekijk meer » Koperwiek. De koperwiek (Turdus iliacus) is een zangvogel uit de familie lijsters (Turdidae). Nieuw!!: Lijsters (vogels) en Koperwiek · Bekijk meer » Kosmopolitische verspreidin De betekenis van gewesten vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van gewesten gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Synoniemen van jeugdig; ander woord voor jeugdig

Let goed op bij het aanschaften dat je de echte Synodontis Polli white Zambia koopt, er zijn veel hybride's te koop die als juveniel veel op de Synodontis Polli white Zambia lijken. De hybride's worden meestal 25 centimeter of groter De betekenis van morbus vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van morbus gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Synoniem (dierkunde) In zoölogische nomenclatuur is een synoniem een naam die hetzelfde taxon aanduidt als een andere naam in dezelfde rang. Nieuw!!: Schubhalsmalkoha en Synoniem (dierkunde) · Bekijk meer » Vleugel (vogel) Een vleugel is een orgaan van een vogel voor het vliegen en oorspronkelijk ontstaan uit een voorste ledemaat 1 juveniel, gevangen: Stevensbeek - buitengebied (Noord-Brabant) Jan Albers: 2021-06-17 11:08: 1 : Ermelo - De Tonnenberg (Gelderland) Jefta Leeuwis: 2021-06-16 08:35: 2 gezien: Wahlwiller / Nijswiller - Kruisberg e.o. (Limburg) Henk van den Brink: 2021-06-16 08:21: 1 : Venray - Smakterheide (Limburg) mike: 2021-06-16 08:20: 1 : Venray.

Professioneel online puzzelwoordenboek voor het opzoeken van synoniemen, cryptogrammen, anagrammen, woordpatronen en klinkerloze omschrijvingen. Ontbrekende woorden kun je aan de webmaster vragen en desgewenst online plaatsen De evolutie van de wolf vond plaats over een geologische tijdschaal van minstens 300 duizend jaar. De grijze wolf Canis lupus is een zeer flexibele soort die in verschillende omgevingen kan voorkomen en die een brede verspreiding heeft over de Holarctische wateren . Studies van moderne grijze wolven hebben verschillende subpopulaties geïdentificeerd die dicht bij elkaar leven. [2] [3] Deze.

juveniel - Vertaling Nederlands-Engel

We hebben één synoniem gevonden. Zie `Synoniemen` in de lijst hieronder. Er zijn geen spellingsuggesties gevonden Zoektips: Gebruik geen verbuigingen, vervoegingen, meervoud of verkleinwoorden (dus `fiets` in plaats van `de fietsjes` of `gefietst`) Maak gebruik van de suggesties die je tijdens het typen in het zoekveld ziet Er zijn Latijnse begrippen die nog steeds worden gebruikt in onze taal. Deze worden met regelmaat gebruikt door bijvoorbeeld schrijvers, wetenschappers en journalisten, in woord en geschrift. Een overzicht van veelgebruikte Latijnse begrippen en hun vertaling in het Nederlands. Begrippenlijst In de classificatie komt de term lesie nooit als synoniem voor letsel voor. L632 Reumatoïde artritis reuma (l698) reumatoïde artritis (van): juveniel (l639) wervelkolom (l600) L633 Artropathie door kristalafzetting L639 Overige artropathieën gewrichten van wervelkolom (l600/9). Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde. In deze tabel staan alle woorden die met een 'J of K' beginnen. Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt. Deze zijn te bereiken via het horizontale link-alfabet direct boven en onder de tabel

Partners Verzekeringen Brussel, boek uw hotel in brusselJozef van der Heijden - Natuurfotografie: De Groenling opEunice gigantea

juveniel water - Vertaling Nederlands-Duit

De groenling, ook vaak groenvink genoemd (Chloris chloris synoniem:Carduelis chloris) is een zangvogel van de familie der vinkachtigen (Fringillidae). De vogel eet vooral zaden. Een groenling is ongeveer 15 centimeter lang. Het mannetje is olijfgroen van kleur, vooral op de stuit. De rug heeft een bruine tint en de onderzijde is meer geelachtig De website www.oogartsen.nl is samengesteld door diverse Oogheelkundige afdelingen, behorende tot de groep Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) in Nederland. Deze klinieken hebben een onderling samenwerkingsverband met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de oogheelkundige zorg, kennis-uitwisseling en optimaliseren van voorlichting voor patiënten en paramedisch personeel De groenling, groenvink of groninger (Chloris chloris synoniem:Carduelis chloris) is een zangvogel van de familie der vinkachtigen (Fringillidae). De vogel eet vooral zaden. Het mannetje van de Groenling is onmiskenbaar groen, maar dan wel mooi groen. Groenlingen doen hun naam eer aan: ze laten zich herkennen aan allerlei tinten groen in hun.

Laetacara thayeri

Synoniem van jong; ander woord voor jong - Ensi

Hoewel van vroeger datum wordt ook in Dutch Birding 20-01 (bladzijde 27) geconcludeerd dat hibernans een synoniem van rubicola is (Roodborsttapuit wordt daarmee monotypisch). Tevens wordt het volgende opgemerkt: 'There is no evidence that populations inhabiting eastern Siberia ('stejnegeri') are diagnosably distinct from western Siberian populations Slangen (Serpentes) zijn een groep van aan hagedissen verwante reptielen die behoren tot de orde schubreptielen (Squamata). Alle soorten worden gekenmerkt door een naar verhouding zeer lang en dun lichaam en het ontbreken van ledematen. Slangen zijn duidelijk te onderscheiden van alle andere dieren en de meeste andere reptielen als krokodilachtigen, schildpadden en brughagedissen In juveniel kleed is hij op de kop groenig in plaats van blauw en op de wang gelig. De roep van de pimpelmees klinkt als tsi tsi tsit, de zang is een hoog si si sirrr, gevolgd door bellende geluiden, en lijkt iets feller dan die van de koolmees Het juveniel van de middelste bonte specht is valer en minder contrastrijk gekleurd. De kopkap is minder felgekleurd, het gezicht is grijzer, de iris is grijs of bruin en de vleugels hebben een bruine tint. De middelste bonte specht is de enige vertegenwoordiger van het geslacht Dendrocoptes in zijn verspreidingsgebied De krokodilachtigen of pantserreptielen (Crocodilia) zijn een orde van reptielen die sterk aan het water zijn aangepast en leven in tropische en subtropische gebieden.. Krokodilachtigen zijn bij het grote publiek bekend vanwege de extreme afmetingen, de unieke kenmerken en de bijzondere leefwijze. Krokodilachtigen zijn met geen enkele diergroep te verwarren, zelfs niet met andere reptielen

Herbivoor - Wikipedia

Immunoglobuline is een synoniem voor antilichaam. Intraveneuze immunoglobulinen worden bereid uit grote hoeveelheden plasma van gezonde donoren. Plasma is het vloeibare bestandsdeel van menselijk bloed. Immunoglobulinen worden gebruikt om kinderen te behandelen met een tekort aan antilichamen door een probleem in hun immuunsysteem Profielwerkstuk over De Japanse Oester voor het vak biologie. Dit verslag is op 15 augustus 2011 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo Diabetes of suikerziekte is een aandoening waarbij het glucose- of suikergehalte in het bloed chronisch verhoogd is. Daarom spreekt men ook wel van 'suiker' of suikerziekte. In Vlaanderen leven naar schatting 500.000 mensen met diabetes (type 1 of type 2) en om de 17 minuten krijgt iemand in.